Uzman Klinik Psikolog Cansu Kaymakcı Ay

Cansu Kaymakcı Ay

Uzman Klinik Psikolog

Çocukluk Çağı Travmaları Erteleme Davranışı Kaygı Kayıp ve Yas Olumsuz Anılar ve Deneyimler

Eğitim

 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Yeditepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Şema Terapi EMDR

Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminden onur derecesiyle mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini yüksek onur derecesi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında “Kanser hastalarında hastalık algısı ile hastalığa psikososyal uyum arasındaki ilişkide sosyal destek ve baş etme değişkenlerinin incelenmesi” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Lisans eğitimi süresince Altis Danışmanlık Merkezinde ve Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Hastanesinde stajyer psikolog olarak görev aldı ve üniversite öğretim görevlilerinin çalışmalarına, araştırma öğrencisi olarak destek verdi. Uzmanlık eğitiminde ise Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 ay süre ile stajını tamamladı. Ayrıca uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında aldığı Şema Terapi (Gonca Soygüt Pekak), Gottman 1.Düzey Çift Terapisi (Filiz Kaya Ataklı / Özge Altan Aytun), Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi (Doç. Dr. Itır Tarı Cömert), EMDR (Emre Konuk / Asena Yurtsever), Kanser Hastaları ile Çalışma-Psikoonkoloji (Dr. Esra Savaş Kaplan) ve Ölüm ve Yas Psikolojisi (Yar. Doç. Dr. Hakan Ertufan) eğitimlerini aldı. Tamamladığı uzmanlığı ve aldığı eğitimler çerçevesinde yetişkin danışanlar ile seanslarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Akran Zorbalığı Bağlanma Sorunları Değersizlik Depresyon Gelecek Kaygısı Kendine Değer Verme Kronik Hastalıklar Panik Bozukluk Performans Kaygısı Kanser Psikolojisi Sağlık Kaygısı Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Travma ve TSSB

Seminerler ve Konferanslar

 • Rorschach Test and TAT Adult Training, Rorschach and Projective Tests Association
 • Introduction to EMDR, DBE (Davranış Bilimleri Enstitüsü)
 • Solution-Focused Brief Therapy - Doç.Dr.Itır Tarı Cömert
 • Loss and Grief Psychology - Yar.Doç.Dr. Hakan Ertufan
 • Introduction to Psychoanalysis Seminar, Psikeİstanbul
 • Working with Cancer Patients - Psychooncology Training, Dr. Esra Savaş Kaplan
 • Schema Therapy 7-Week Program, Schema Therapy Instution
 • Introductory Gottman Couple Therapy, Psychology İstanbul Consultancy Training and Research Center
 • Experiential Play Therapy, Psychology İstanbul Consultancy Training and Research Center
 • Introductory Trauma Education Program, Trauma Studies Association
 • AppliedTrauma Education Program, Trauma Studies Association