Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Selyani

Ecem Emine Selyani

Uzman Klinik Psikolog

Oyun Terapisi Panik Bozukluk Sosyal Fobi Travma ve TSSB

Eğitim

 • İstanbul Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Yeditepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Lisans eğitimi sırasında Yard. Doç. Simay İkier danışmanlığında yürütülen bir araştırmada görev aldı. Lisans eğitimi sırasında Meram Eğitim Araştırma Psikiyatri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, İstanbul Küçük Şeyler Anaokulu ve İstanbul Özel AREM Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yaptı. Aynı zamanda Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nde gönüllü olarak kadın ve çocuklarla çalıştı. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilerek Travma alt dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Yüksek lisans programı dahilinde Bilişsel davranışçı terapi ve Şema terapi gibi çeşitli terapi yaklaşımlarını içeren dersler aldı. Bireysel ve grup süpervizyonlarını Uzman Psikolog Aylin Gündoğdu ve Yard. Doç. Dr. Pervin Sevda Bıkmaz isimler ile sürdürdü. Yine Uzman Psikolog Aylin Gündoğdu’nun süpervizörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapi modelini teorik ve uygulamalı olarak öğrenerek bu süreçte Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Biriminde psikoterapi uygulamaları yaptı. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında ‘‘Yeme Problemi olan veya Kilosundan Yakınan Bireylerin Depresyon Düzeyleri ve İntihar Eğiliminin Değerlendirilmesi ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi’’ isimli tez çalışmasını sürdürdü. Çocuklar ile olan çalışmalarında 2016 yılında İstanbul Oyun Terapileri Derneği’nden aldığı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yaklaşımından yararlanmaktadır. Yetişkin ve ergenlerle olan çalışmalarında ise Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne göre çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi Depresyon Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Sosyal Kaygı

Seminerler ve Konferanslar

 • Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimi
 • Travma Psikolojisi Eğitimi
 • Psikodrama Eğitimi
 • Travmada ve Sahada Sanat Terapisi Uygulamaları Eğitimi
 • Oyun Terapisi Eğitimi
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi
 • Moxo Dikkat performans Testi Eğitimi
 • Kişilik-Zeka Testleri Uygulamaları (Mini Mental Testler, Frostig Görsel Algılama Testi, Peabody Resim Kelime Testi)