Uzman Klinik Psikolog Edasu Tokalılar

Edasu Tokalılar

Uzman Klinik Psikolog

Değersizlik Fobi Kaygı Özgüven Problemleri Sosyal Kaygı

Eğitim

  • İzmir Ekonomi Üniversitesi

    Klinik Psikloji / Yüksek Lisans

  • İzmir Ekonomi Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

Lisans eğitimini 2020 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kliniklerde, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü stajlarına devam etmiş, klinik psikoloji alanında gözlem yapma ve tecrübe kazanma fırsatı bulmuştur. Yüksek Lisans eğitimi boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (PUAM) Dr. Psikolog Özge Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ’dan Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli süpervizyon alarak hem çevrimiçi hem yüz yüze danışan takibi yapmıştır. 2021 yılında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon, Yeme Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları eğitimlerini tamamlamıştır.

Çalışma Alanları

Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Depresyon Erteleme Davranışı Gelecek Kaygısı Kendine Değer Verme Panik Bozukluk Sağlık Kaygısı Stres Yalnızlık

Seminerler ve Konferanslar

  • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Ebru Şalcıoğlu, DATEM, 8 ay
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon, Dr. Psikolog Özge ŞAHİN – İzmir Ekonomi Üniversitesi, 60 saat
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ – İzmir Ekonomi Üniversitesi, 48 saat