Uzman Klinik Psikolog Ehil Tekin

Ehil Tekin

Uzman Klinik Psikolog

Depresyon Duygudurum Bozuklukları Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Yeme Bozuklukları

Eğitim

 • İstanbul Kent Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • FMV Işık Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde başarıyla tamamlamasının ardından İstanbul Kent Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi sürecinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimlerde, özel psikoterapi kliniklerinde uzman psikologlardan eğitimler alarak staj çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Gönüllülük çalışmalarında toplumsal faydayı benimseyerek toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler vermiş, suç işleme riski bulunan gençler için psikoloji öğrencilerinden oluşan akran grupları ile projeler geliştirmiştir. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri süresince akademik çalışmalarda yer almış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitelerine bağlı hakemli dergilerde araştırmacılığını ve yazarlığını yaptığı bilimsel çalışmaları yayımlanmıştır. Yazarlığını yaptığı bilimsel yayınları Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi ve Ulusal Psikoloji Kongrelerinde poster ve bildiri sunumu olarak kabul almıştır. Halen Bilişsel Davranışçı Terapi’nin kurucusu Aaron T. Beck’in öncülüğünde kurulan Beck Institute’de eğitimlerine devam etmektedir. Yetişkinlerle yürüttüğü bireysel psikoterapi seanslarında aktif olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Çalışma Alanları

Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri İlişki Sorunları Kendine Değer Verme Kendini Tanıma Motivasyon Sorunları Özgüven Problemleri Özşefkat Sezgisel Yeme Sosyal Kaygı Stres İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Socratic Questioning in Cognitive Behavioral Therapy – Beck Institute, 2024
 • Cognitive Behavioral Therapy for Rumination – Beck Institute, 2024
 • Cognitive Behavioral Therapy for Weight Loss: Maintenance and the Long-Term Picture, Beck Institute, 2024
 • Cognitive Behavioral Therapy for Binge Eating Disorder, Beck Institute, 2024
 • Varoluşçu Psikoterapiye Giriş, Bilal Akyüz, 2021
 • Psikoterapide Metafor Kullanımı, İpek Kerestecioğlu, Mita Psikoloji, 2 Gün, 2021
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi, Itır Tarı Cömert, Psikoloji Akademisi, 60 Saat, 2020
 • 10 Temel Psikoterapi Tekniği, Itır Tarı Cömert, Psikoloji Akademisi, 2 Gün, 2020
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi, Itır Tarı Cömert, 2 Gün, 2020
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları 1. Modül, Alkım Seven, Enstitü Fabrika, 2019
 • (Sözlü Bildiri Sunumu) 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, TED Üniversitesi, 2018
 • 2. Ulusal Şiddet ve Travma Önleyici Çalışmalar Kongresi, Bilgi Üniversitesi, 2017
 • (Poster Bildiri Sunumu) 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Çağ Üniversitesi, 2017
 • Ulusal Şiddet ve Travma Önleyici Çalışmalar Kongresi, Bilgi Üniversitesi, 2016
 • Akademik Çalışmaları:
 • Akşar, C, Alavcı, T., Tekin, M. E., Tekeş, B. (2018). Cinsiyetçiliğin Sürücü Öfkesi ve Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 1(1), 69- 87.
 • Büyükbaş, S., Tekin, M. E., Tekeş, B. (2019). Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2(1), 16-29.
 • Alavcı, T., Gümüş, G., Tekin, M. E., Tekeş, B., vd. (2021). Kişilik Özellikleri Ve Risk Algısının Motosiklet Kullanım Tarzı İle İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 299-320.
 • Tekin, M. E. (2021). Yeme Bozukluklarında Bilişsel Çarpıtmalara Bilişsel Davranışçı Terapiler Perspektifinden Bir Bakış. İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Bitirme Projesi.