Klinik Psikolog Ekrem Yıldırım

Ekrem Yıldırım

Klinik Psikolog

Depresyon Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Panik Bozukluk Travma ve TSSB

Eğitim

 • TC İstanbul Rumeli Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Yaşar Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi EMDR

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Ekrem Yıldırım, Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimini bu ekolü Türkiye’ye getiren Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği başkanı olan Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan temel eğitim, beceri eğitimi ve süperviyonları almıştır ve çok sayıda ve çeşitli vakalar üzerinde BDT seansı yürütmüştür. BDT ekolünde en yetkin seviyeye gelebilmek için BDT’yi bulan kişi olan Aaron T. Beck’in kurduğu enstitüde Amerika’da eğitimlerine devam etmiştir. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde Şema Terapi eğitimini İSST onaylı Dr. Bahar Köse Karaca’dan almıştır ve beceri ve süpervizyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca Dr. H. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şemalar, Modlar ve Başa Çıkma Tepkileri eğitimini alıp tamamlamıştır. Yüksek Lisans esnasında TÜBİTAK’ın desteklediği “Bilişsel Davranışçı Terapide Güncel Yaklaşımlar” eğitimine tüm Türkiye’den seçilen toplam 20 terapistten biri olmuştur ve eğitimi başarıyla tamamlamış olup uygulamaları sahada çalışmıştır. Ek olarak; EMDR eğitimini EMDR derneği olan DBE (Davranış Bilimleri Esntitüsü) kurumundan almıştır. Devamında Mindfulness eğitimi Mindfulness Institute’den almıştır. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nden Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan almıştır.

Çalışma Alanları

Aldatma Bilinçli Farkındalık Çocukluk Çağı Travmaları Çözüm Odaklı Terapi Değersizlik Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Kabul ve Kararlılık Terapisi Kayıp ve Yas Kişilik Bozukluğu Sağlık Kaygısı Varoluşsal Kaygılar Gottman Çift Terapisi

Seminerler ve Konferanslar

 • Anksiyete İçin BDT, Judith. S. Beck, Beck Institute, 2022.
 • Depresyon için BDT, Judith. S. Beck, Beck Institute, 2022.
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Prof. Dr. Hakan M. Türkçapar,
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2019.
 • Kabul ve Adanmışlık Terapisi, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, 2020.
 • EMDR Eğitimi, Asena Yurtsever – Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2023.
 • Şema Terapi, Uzm. Psk. Bahar Köse Karaca, ISST Şema Terapi Enstitüsü, 2022.
 • Ulusal Şema Terapi Eğitimi Şemalar - Modlar - Başa Çıkma Tepkileri, Dr. H. Alp Karaosmanoğlu, 2022.
 • Gottman Çift Terapisi, Julie Schwartz Gottman, Gottman Enstitüsü, 2022.
 • Mindfulness, Prof. Dr. Zumra Atalay, 2022.
 • Psikopatoloji, Dr. Anna Scarna, Oxford Üniversitesi, 2021.
 • Ağrı Yönetimi: Migrenin Kısa Bir Tartışması: Tanı, Psikofizyoloji ve Yönetimi, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Hatice Topçu Ersoy, 2022.Minesota
 • Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Uzm. Klinik Psk. Tamer Karaokçu, Ares Psikoloji, 2023.
 • Pozitif Psikoloji, Dr. Ronald D. Siegel, Harvard Üniversitesi, 2022.
 • İlaçlar, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • İlaçlar 2, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • Ağrı Yönetimi: Migrenin Kısa Bir Tartışması: Tanı, Psikofizyoloji ve Yönetimi, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • Nöromodülasyon/Nörostimülasyon, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • Psikolojik İyi Oluş, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • Liderlik, Güç ve İzlenim, Dr. Daryl Oakes, Stanford Üniversitesi, 2022.
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Grup Süpervizyonu, Uzman Klinik Psikolog Mehmet Teber, Ahenk Psikoloji, 2022.
 • BDT’de Sık Kullanılan Teknikler, Psk. Çağla Demirel, İnsanca Akademi, 2021.
 • Pozitif Psikoloji Uygulamaları ve Müdahaleleri, Uzm. Psk. James Pawelski, Pennsylvania Üniversitesi, 2022.
 • Etik ve Psikolojik Hususların Yönetimi, Ajay K. Singh, Harvard Üniversitesi, 2020.
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi, Nurullah Kuyucu – Murat Gençtürk, Dikkat Antalya, 2019.
 • İletişimin Psikolojideki Yeri ve İletişim Noktasında Yapılan Hatalar, Uzm. Klinik Psk. Çağatay Yıldırım, 2020.