Elifnur Birtürk avatar

Elifnur Birtürk

Uzman Klinik Psikolog
Bağımlılık Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Kaygı Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Eğitim

 • Hacettepe Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Atılım Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Hakkında

1991 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Odtü Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nde tamamlamıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında girdiği Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2018 yılında üniversite ikincisi, fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına girmeye hak kazanarak 2021 yılında “Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sosyal kaygı belirtileri arasındaki ilişkide duygu düzenleme stratejileri ve aleksitiminin aracı rolünün incelenmesi” başlıklı tezini Doç. Dr. Zeynep Tüzün danışmanlığında tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. Lisans eğitimi sırasında Dr. Dilek Demirtepe Saygılı’nın Multipl Skleroz (MS) Derneği’nde yürüttüğü grup terapileri ve görüşmelere katılmıştır. Çeşitli üniversite topluluklarının çalışmalarında yer almış, 2 sene boyunca Psikoloji Topluluğu’nun başkanlığını yürütmüştür. Yüksek lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Sedat Işıklı süpervizörlüğünde danışan görmüştür. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince birçok mesleki seminere ve eğitime katılmıştır. Aldığı eğitimler arasında; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler derneğinden Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi (Kuramsal ve Beceri eğitimi), Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den Tanısız danışanda BDT, Prof. Dr. Kültegin Ögel’den “Motivasyonel Görüşme Teknikleri” ve “Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi”, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan “Aile ve Evlilik Terapisi” (1. ve 2. Düzey) eğitimleri bulunmaktadır. Lisans eğitiminin stajını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamlamıştır. 2021 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ni (KUPO-N) tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından Boylam Psikiyatri Hastanesi bünyesinde Klinik Psikolog olarak görev yapmaya başlamış, AMATEM ve psikiyatri servisindeki yatan hastaların günlük görüşmelerle takiplerini gerçekleştirmiş ve grup terapilerini yürütmüştür. Aynı zamanda Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği ofislerinde ayaktan yüz yüze psikoterapi hizmeti vermiştir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Bilişsel Davranışçı Terapi Değersizlik Depresyon Duygusal Yeme Dürtü Kontrol (Bozukluğu) Erteleme Davranışı Fobi Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri İlişki Sorunları İsteksizlik Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kıskançlık Kimlik Karmaşası Kişilik Bozukluğu Kronik Dürtüsellik Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınav Kaygısı Sınır Kişilik Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Şema Terapi Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Tükenmişlik Yalnızlık Yeme Bozuklukları Yetersizlik Ayrılma Kaygısı İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitim, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 saat
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Kazandırma Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoteriler Derneği, 30 saat
 • Tanısız Danışanda BDT Eğitimi, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (1. Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 40 saat
 • Aile ve Evlilik Terapisi (2. Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 40 saat
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Prof. Dr. Kültegin Ögel
 • Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel
 • Süpervizyon, Doç. Dr. Sedat Işıklı süpervizörlüğünde, Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında, 1 yıl 7 ay
 • IV. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu
 • III. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu
 • II. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu
 • Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu
 • VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 • Ulusal Pozitif Psikoterapi Konferansı
 • VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 • Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar
 • 4. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu
 • Odtü 7. Psikoloji Günleri
 • Ankara Üniversitesi Psikoloji Günleri
 • Hücreden Topluma Stres, Başkent Üniversitesi
 • Afetlerden Sonra Krize Müdahale, Psiko-sosyal destek ve İzleme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atılım Üniversitesi
 • Odtü 6. Psikoloji Günleri Bağ(ım)lılık
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022