Elifnur Birtürk

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

1991 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Odtü Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nde tamamlamıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında girdiği Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2018 yılında üniversite ikincisi, fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına girmeye hak kazanarak 2021 yılında “Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sosyal kaygı belirtileri arasındaki ilişkide duygu düzenleme stratejileri ve aleksitiminin aracı rolünün incelenmesi” başlıklı tezini Doç. Dr. Zeynep Tüzün danışmanlığında tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. Lisans eğitimi sırasında Dr. Dilek Demirtepe Saygılı’nın Multipl Skleroz (MS) Derneği’nde yürüttüğü grup terapileri ve görüşmelere katılmıştır. Çeşitli üniversite topluluklarının çalışmalarında yer almış, 2 sene boyunca Psikoloji Topluluğu’nun başkanlığını yürütmüştür. Yüksek lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Sedat Işıklı süpervizörlüğünde danışan görmüştür. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince birçok mesleki seminere ve eğitime katılmıştır. Aldığı eğitimler arasında; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler derneğinden Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi (Kuramsal ve Beceri eğitimi), Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den Tanısız danışanda BDT, Prof. Dr. Kültegin Ögel’den “Motivasyonel Görüşme Teknikleri” ve “Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi”, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan “Aile ve Evlilik Terapisi” (1. ve 2. Düzey) eğitimleri bulunmaktadır. Lisans eğitiminin stajını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamlamıştır. 2021 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ni (KUPO-N) tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından Boylam Psikiyatri Hastanesi bünyesinde Klinik Psikolog olarak görev yapmaya başlamış, AMATEM ve psikiyatri servisindeki yatan hastaların günlük görüşmelerle takiplerini gerçekleştirmiş ve grup terapilerini yürütmüştür. Aynı zamanda Boylam Psikiyatri Enstitüsü Muayenehaneleri Birliği ofislerinde ayaktan yüz yüze psikoterapi hizmeti vermiştir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları

Ani Duygusal Değişimler

Bağımlılık

Bağlanma Sorunları

Baş Etme Becerileri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Değersizlik

Depresyon

Duygu Düzenleme Güçlüğü

Duygudurum Bozuklukları

Duygusal Yeme

Dürtü Kontrol (Bozukluğu)

Erteleme Davranışı

Fobi

Gelecek Kaygısı

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

İsteksizlik

Kaçınma

Kadınların Psikolojik Sorunları

Kaygı

Kayıp ve Yas

Kendine Değer Verme

Kendini İfade Etme Güçlükleri

Kendini Tanıma

Kıskançlık

Kimlik Karmaşası

Kişilik Bozukluğu

Kronik Dürtüsellik

Motivasyon Sorunları

Mutsuzluk

Mükemmelliyetçilik

Negatif Düşünceler

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Olumsuz Anılar ve Deneyimler

Öfke Yönetimi

Özgüven Problemleri

Panik Bozukluk

Performans Kaygısı

Sağlık Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınır Kişilik

Sosyal Beceri

Sosyal Fobi

Sosyal Kaygı

Stres

Şema Terapi

Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri

Tükenmişlik

Yalnızlık

Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Yeme Bozuklukları

Yetersizlik

Ayrılma Kaygısı

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar


Eğitim

Atılım Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitim, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 saat

• Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Kazandırma Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoteriler Derneği, 30 saat

• Tanısız Danışanda BDT Eğitimi, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

• Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (1. Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 40 saat

• Aile ve Evlilik Terapisi (2. Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, 40 saat

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek

• Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Prof. Dr. Kültegin Ögel

• Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel

• Süpervizyon, Doç. Dr. Sedat Işıklı süpervizörlüğünde, Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında, 1 yıl 7 ay

• IV. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu

• III. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu

• II. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu

• Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu

• VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

• Ulusal Pozitif Psikoterapi Konferansı

• VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

• Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar

• 4. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu

• Odtü 7. Psikoloji Günleri

• Ankara Üniversitesi Psikoloji Günleri

• Hücreden Topluma Stres, Başkent Üniversitesi

• Afetlerden Sonra Krize Müdahale, Psiko-sosyal destek ve İzleme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atılım Üniversitesi

• Odtü 6. Psikoloji Günleri Bağ(ım)lılık

• İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.