Uzman Klinik Psikolog Ezgi Tunçel

Ezgi Tunçel

Uzman Klinik Psikolog

Ani Duygusal Değişimler Depresyon Kaygı Kendini Tanıma Stres

Eğitim

 • Başkent Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Bilkent Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hacettepe Erişkin Hastanesi psikiyatri bölümünde, lisans eğitiminin ardından da Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde staj yapmıştır. Stajları boyunca poliklinik görüşmeleri, test uygulamaları ve vizitlere katılımının yanı sıra çeşitli uzmanların verdiği psikopatoloji ve görüşme teknikleri gibi derslere de katılmıştır. Yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlayarak klinik psikoloji uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümü yatılı hasta kliniğinde stajını tamamlamıştır. Staj boyunca çeşitli test uygulamalarına ve vizitlere katılmış, hastalarla görüşmeler yapmış, hasta takibi ve vaka sunumları yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinin süpervizörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı ve mindfulness teknikleri ile danışan takip etmiştir. Ayrıca, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi eğitimine, Doç. Dr. Elif Çelebi tarafından verilen Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimlerine katılmıştır. Sanat terapiye duyduğu ilgi nedeniyle bu alanda da çeşitli eğitimler almıştır. Ayrıca, EMDR 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır. 2019-2020 yılları arasında özel bir klinikte Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Mart-Aralık 2021 tarihlerinde Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. 2021-2022 bahar döneminde Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yetişkinlerle ağırlıklı olarak BDT, Şema Terapi ve EMDR ekolleri ile çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Bilinçli Farkındalık Cinsel İstismar Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Erteleme Davranışı Flört Şiddeti Fobi Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri İlişki Sorunları İsteksizlik İstifleme Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kilo Kaybı Kişilik Bozukluğu Kriz Yönetimi Kronik Ağrı Kronik Hastalıklar Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Özşefkat Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınav Kaygısı Sınır Kişilik Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Şiddet ve İstismar Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Tükenmişlik Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Kardeş Kıskançlığı

Seminerler ve Konferanslar

 • EMDR’da Ustalaşmak I: Temel Beceriler, Uzm. Psk. Tuba Akyüz ve Uzm. Psk. Şirin Atçeken
 • Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi, Value İstanbul
 • EMDR I. Düzey Temel Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • (Süpervizörler: Uzm. Psk. Derya Altınay ve Aile ve Evlilik Terapisti Ahmet Cemil Ölçer)
 • Sanat Terapisi Teknikleriyle Çalışma, Prof. Dr. Lyudmila Dmitrievna Lebedeva, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi
 • Çocuklar ve Gençlerle Sanat Terapisi Uygulamaları Modül I, Arka Bahçe Psikoloji
 • Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19, University of Toronto
 • Diyalektik Davranışçı Terapi, Psikoloji Enstitüsü
 • WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifikası, Kocaeli Üniversitesi
 • Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul
 • Çocuk İşçiliği Farkındalık Sempozyumu, TPD, 2018
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Doç Dr. Okan Cem Çırakoğlu
 • (Süpervizörler: Psk. Dr. Çiğdem Kudiaki ve Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim Yiğit)
 • Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi, Şema Terapi Enstitüsü
 • VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs 2017
 • Anne Çocuk Sempozyumu, Gamze Eser Akademi, Mart 2017
 • Kaygı ve Kaygı ile Baş Etme, Mart 2017 (Uzman Klinik Psikolog Misli Baydoğan tarafından)
 • Başkent Üniversitesi 7. Kış Okulu, Ocak 2017 (Mitler, Masallar ve Psikoloji)
 • MMPI Uygulayıcı Sertifikası, TPD, Kasım 2015
 • Nöropsikolojik Testler Uygulayıcı Sertifikası, TPD, Ekim 2015
 • “CİSED 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi”, CİSED, Mayıs 2015
 • “Mikro Beden Dili”, Yaşamartı, Aralık 2013
 • “Etkili İletişim”, Yaşamartı, Aralık 2013
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak, Enstitü Ay, Haziran 2023
 • EMDR II. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2023
 • Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Müdahalelerin Kullanımı, Arkabahçe Psikoloji, Şubat 2023
 • Travma Perspektifinden Yaşam Öyküsü Almak, Kln. Psk. Pelin Öztaş, Ağustos 2022