Uzman Klinik Psikolog Fatma Efe

Fatma Efe

Uzman Klinik Psikolog

Değersizlik Psikodinamik Terapi Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Varoluşsal Kaygılar Yalnızlık

Eğitim

 • İstanbul Aydın Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Yeditepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Hakkında

Fatma Efe, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı "Flört Şiddetinin Ayrışma Bireyleşme ve Bağlanma Stilleriyle İlişkisinin İncelenmesi" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Yüksek Lisans sürecince Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen çeşitli test eğitimlerini tamamlamış, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından verilen Destekleyici Psikoterapi eğitimini ve Doç. Dr. İrem Erdem Atak tarafından verilen Rorschach Testi ve TAT yetişkin eğitimlerini süpervizyon süreçleriyle birlikte tamamlamıştır. Bununla birlikte, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi tarafından verilen Temel Travma Psikolojisi eğitimini tamamlamıştır. Lisans yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nda ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde gönüllü çalışmalar yapmıştır. COVID-19 salgını sürecinde oluşabilecek psikolojik problemlerin çözümü için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında geliştirilen Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) adlı projede; Türk Psikologlar Derneği çatısı altında, gönüllü psikolog olarak destek vermiştir. Kadıköy Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği işbirliğiyle yürütülmekte olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) grup çalışmasını 4 ay süre ile tamamlamıştır. Bireysel süpervizyonlarına hala devam etmekte olup, psikoterapi çalışmalarını yüz yüze ve online olarak, Psikodinamik Yaklaşım ile sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri İlişki Sorunları Kendini Tanıma Kimlik Karmaşası Mutsuzluk Rüya Çalışmaları Uyum Problemleri Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikodinamik Destekleyici Psikoterapi Eğitimi, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, İnda Çözüm Odaklı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 3 yıl
 • Yetişkin Rorschach ve TAT Eğitimi, Doç. Dr. İrem Erdem Atak, Rorschach Ve Projektif Testler Derneği, 3 yıl
 • Temel Travma Psikolojisi Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi, 3 ay
 • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kadıköy Belediyesi, 4 ay
 • Mindfulness Semineri, Hande Cesur Akın, Madalyon Kurumsal Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi
 • Bireysel Süpervizyon, Prof. Dr. Demet Güleç Öyeçkin
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • "Psikanalize Giriş Konferansları" Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği - 2023, 5 ay
 • LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği & Hiwell, 2023
Fatma Efe
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: