Uzman Klinik Psikolog İpek Atalay

İpek Atalay

Uzman Klinik Psikolog

Depresyon Erteleme Davranışı İlişki Sorunları Kaçınma Kaygı

Eğitim

 • Erasmus Universiteit Rotterdam

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

Klinik Psikolog İpek Atalay, lisansını Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümünde 2018 yılında tamamladıktan sonra çeşitli hastane ve derneklerde psikolog olarak staj yapmıştır. 2021 yılında Hollanda’da Erasmus University Rotterdam’da klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Sonrasında hem online danışmanlık vermiş hem de A Life Hospital Kuzey Ankara Hastanesinde klinik psikolog olarak çalışmıştır. İpek Atalay Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi yöntemlerinden yararlanarak bireysel danışmanlık vermektedir. Depresyon, kaygı problemleri, OKB (obsesif kompulsif bozukluk), panik atak, öfke problemleri ve kontrolü, özgüven sıkıntıları, beden memnuniyeti, benlik saygısı, kaygı yönetimi, öz şefkat, ilişki problemleri, kişiler arası iletişim becerileri, sınav ve performans kaygısı, özgül fobiler, gelecek kaygısı, mükemmeliyetçilik konularında danışmanlık vermektedir. Danışmanlık hizmeti hem Türkçe hem de İngilizce sağlanabilmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Akran Zorbalığı Aldatma Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Cinsellik Değersizlik DEHB Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Evlilik İçi Çatışmalar Evlilik ve Evlilik Öncesi Konular Flört Şiddeti Gelecek Kaygısı Göçmen / Expat Sorunları İletişim Problemleri İsteksizlik Kadınların Psikolojik Sorunları Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kıskançlık Kimlik Karmaşası Kriz Yönetimi Kültürel ve Etnik Kimlik Kültürlerarası Uyum Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özşefkat Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınav Kaygısı Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Şiddet ve İstismar Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Tükenmişlik Unutkanlık Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik Ayrılma Kaygısı Özgüven

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 saat, 2018
 • Şema Terapi Eğitimi, H. Alp Karaosmanoğlu, 10-19 Şubat 2021
 • Çözüm Odaklı Terapi, Lütfü Özdemir, Bilgelik Enstitüsü, Ocak 2021
 • WISC-R Uygulayıcı Eğitimi, Gizem Berikan Beydemir, Bilgelik Enstitüsü, Şubat 2021
 • MMPI Uygulayıcı Eğitimi, Sezen Erem, Bilgelik Enstitüsü, Şubat 2021
 • 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, Türk Psikologlar Derneği, 2018