Uzman Klinik Psikolog Kübra Gürsoy Şeker

Kübra Gürsoy Şeker

Uzman Klinik Psikolog

Duygusal Yeme Kabul ve Kararlılık Terapisi Kaygı Özgüven Problemleri Sezgisel Yeme

Eğitim

 • İstanbul Medipol Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında üniversitenin ortak eğitim süreci kapsamında, Özel Öztan Hastanesi Psikoloji Biriminde, Şizofreni Dernekleri Federasyonunda ve Liman Aile Danışmanlık Merkezinde uzun dönem klinik stajlarını tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise İzmir'de çocuk ve ergenler ile çalışan özel bir psikiyatri kliniğinde süpervizyon eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu esnada Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitimini almıştır. Uzmanlık eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “Sezgisel Yeme ile Yeme Tutumu İlişkisinde Kendindelik ve Yaşantısal Kaçınma Düzeylerinin Etkisi” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi esnasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik stajını yapmış ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) süpervizyonunu Doç. Dr. Kaasım Fatih Yavuz ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) süpervizyonunu Dr. Öğr. Üye. Gökçen Duymaz ile tamamlamıştır. Ergen ve yetişkin bireylerle ACT ve BDT yaklaşımlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Baş Etme Becerileri Erteleme Davranışı Gelecek Kaygısı İlişki Sorunları Kaçınma Kendini İfade Etme Güçlükleri Motivasyon Sorunları Öfke Yönetimi Sınav Kaygısı Sosyal Kaygı Stres Yeme Bozuklukları

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitimi, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 saat
 • Aile Danışmanlığı, 464 saat
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği & Hiwell, 2022
 • Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi, Uzman Klinik ve Sağlık Psikoloğu Gonca Küçüktetik & Hiwell, 2022
Kübra Gürsoy Şeker
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: