Kübra Yalın

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Kübra Yalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir senelik hazırlık eğitimiyle beraber onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince stajlarını Özel Gündoğdu Anaokulu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2016 yılında; Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon eğitimlerini almıştır. 2018 yılında Türk Psikologlar Derneğine üye olup Minesota Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimini tamamlamıştır. Aynı dönemde Psikodrama Grup Terapisi eğitimine başlamış olup temel aşamada eğitimine devam etmektedir. Psikodrama eğitimi kapsamında Covid olanlara süpervizyon eşliğinde gönüllü olarak danışmanlık hizmeti sağlamıştır. Ayrıca Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitiminin kuramsal ve beceri modüllerini tamamlamıştır. 2019 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin alt alanına kabul edilmiştir. Yüksek lisans sürecinde süpervizyon eşliğinde aktif olarak birçok danışan görmüştür. Resmi stajını Moodist Psikiyatri ve Nöroloji hastanesinde poliklinik ve yataklı servislerde tamamlamıştır. Klinik stajında psikotik ve bağımlı hastaların olduğu servislerde çalışarak psikiyatristlerle vizitlere katılmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını “Yeme Tutumlarını Yordamada, Öz Anlayış ve Yeme Farkındalığının Rolü” konusunda tamamlayarak uzmanlık unvanını almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince birçok seminer ve sosyal sorumluluk projelerine katılmıştır. Eğitim hayatı sonrasında da aktif olarak danışan görmeye ve eğitim almaya devam etmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünü benimseyerek genç ve yetişkin alanında seanslarımı yürütmektedir. Bakırköy Pedamed Psikiyatri Tıp Merkezinde hizmet vermektedir. Şuanda online ve yüz yüze danışan görmeye devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları

Ani Duygusal Değişimler

Bağlanma Sorunları

Baş Etme Becerileri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon

Duygu Düzenleme Güçlüğü

Duygudurum Bozuklukları

Duygusal Yeme

Gelecek Kaygısı

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

Kaygı

Motivasyon Sorunları

Panik Bozukluk

Stres


Eğitim

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Işık Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Certificates of Training “Effective Communication”, Rodos Training, Cem Öğretir (Aralık, 2016)

• Certificates of Training “Body Language”, ”, Rodos Training, Cem Öğretir (Aralık, 2016)

• Certificates of Training “Diction”, ”, Rodos Training , Cem Öğretir (Aralık, 2016)

• MMPI, Türk Psikologlar Derneği (Ekim,2018)

• Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü (Kasım, 2018-Temmuz, 2022)

• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Hakan Türkçapar (Kuramsal eğitim “Modül 1” tamamlandı.)

• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Hakan Türkçapar (Beceri Eğitimi “Modül 2” tamamlandı.)

• EMDR Eğitimi 1. Düzeyi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk (2022 Kasım)

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.