Melda Akoğlu Günbatan avatar

Melda Akoğlu Günbatan

Uzman Klinik Psikolog

Eğitim

  • İstanbul Medipol Üniversitesi

    Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Özel Erasmus Ruh Sağlığı Atölyesi’nde, Psikoloji Akademisi’nde ve Birsen Psikolojik Danışmalık Merkezi’nde klinik stajlarını yapmıştır. Bununla birlikte Kaçuv, World Human Relief ve Biriz Derneği gibi STK’larda gönüllü olarak falliyet göstermiştir. Uzmanlık eğitimini istanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “Bağlanma Stilleri ve Duygusal Yeme İlişkisinde Duygusal Tepkisellik ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik stajını yapmış ve süpervizyon eğitimi kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde üniversite öğrencilerine psikoterapi hizmeti vermiştir. Aktif olarak yetişkin bireyler ile Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) odaklı çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi Depresyon Duygusal Yeme Erteleme Davranışı Fobi Gelecek Kaygısı Kabul ve Kararlılık Terapisi Kaygı Mükemmelliyetçilik Özgüven Problemleri Sosyal Fobi Stres Yeme Bozuklukları

Seminerler ve Konferanslar

  • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu - Öğr. Üye. Gökçen Duymaz
  • Kabul ve Kararlılık Terapisi Süpervizyonu - Doç. Dr. Kaasım Fatih Yavuz
  • A Cognitive Bahvioral Approach to Weight Loss and Maintenance Workshop-Judith Beck
  • Klinik Görüşme Teknikleri - Doç. Dr. Itır Tarı Cömert