Uzman Klinik Psikolog Melda Totik

Melda Totik

Uzman Klinik Psikolog

Değersizlik Depresyon Duygudurum Bozuklukları İlişki Sorunları Kaygı

Eğitim

 • Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Çankaya Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Çankaya Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitiminden sonra Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 455 saatlik eğitim ve süpervizyon sürecini kapsayan Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitimden sonra Aile Danışmanı ünvanını almıştır. Ardından Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansına kabul almış, uzmanlık eğitimini Dr. Pınar Arslantürk danışmanlığında “Bağlanma Stillerinin Çiftlerdeki İlişki Doyumu ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi“ araştırmasıyla tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi ve Analitik Terapiyle ilgili derslerini ve süpervizyonları tamamlamıştır. Çalışmalarını Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile yürütmektedir. Prof. Dr. Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde gerçekleşen programın içerik ve süresi Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, European Association for Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) ve Academy of Cognitive Therapy (ACT)’nin kuramsal eğitim programlarına uygun şekilde hazırlanmış Bilişsel Davranışçı Terapi Teori eğitimini tamamlamış, bu konu ile ilgili eğitimlerine halen devam etmektedir. Şu an Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli, ergen ve yetişkin gruplarla yüz yüze ve online olarak gerçekleştirdiği psikoterapi seanslarını yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Akran Zorbalığı Aldatma Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Boşanma Cinsel Kimlik Disforisi Duygusal Yeme Erteleme Davranışı Evlilik İçi Çatışmalar Evlilik ve Evlilik Öncesi Konular Flört Şiddeti Fobi Gelecek Kaygısı Göçmen / Expat Sorunları Hamilelik Sonrası Depresyon İletişim Problemleri İsteksizlik İstifleme Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kariyer Danışmanlığı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kıskançlık Kilo Kaybı Kimlik Karmaşası Kişilik Bozukluğu Kriz Yönetimi Kronik Ağrı Kültürel ve Etnik Kimlik Kültürlerarası Uyum Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Obezite Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Özşefkat Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sezgisel Yeme Sınav Kaygısı Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Tükenmişlik Unutkanlık Varoluşsal Kaygılar Yabancılaşma Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2021
 • Aile Danışmanlığı, Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 455 saat, 2019
 • Beck Yönelimli CBT ( Terapötik İlişki, Kognitif Model, Vaka Formülasyonu ve Seansların Yapılandırılması) , Beck Enstitüsü CBT Sertifika Programı Webinar, Dr. Emel Stroup, 2021
 • Partner Şiddeti Panel, Julie & John Gottman- Carrie & Don Cole,
 • Psikolojistanbul, 2022
 • Travmada Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler – Prof. Dr. Levent Sütçigil, 2018
 • BDT ve Mindfulness - Prof Dr. Hakan Türkçapar, Doç Dr. Zümra Atalay, 2020
 • Narsisizm ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu- Prof Dr. Doğan Şahin
 • BAĞLANMA, Dr. Zülal İşcanoğlu, Başkent Psikoloji Atölyesi
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi (Stroop Testi Tbag Formu, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu) - Prof Dr. Emel Erdoğan Bakar, Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, 2018
 • İnsanların Karanlık Yanları, Uzman Psikolog Gökhan Çınar, Doğuş Üni. Psikoloji Günleri, İstanbul, 2019
 • ''Sosyal Psikoloji Üzerinde Madde ve Sigara Bağımlılığının Çocuk Gelişime Etkileri ve Çocuk İstismarı''-Uzm. Klinik Psk. Nurdan Beşen Büyükak
 • Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Uygulayıcı Eğitim Programı, Dr.Atanur Akar, 2020
 • Cinsel Terapiler Sempozyumu, Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği ,2021
 • AGTE, Metropolitan Okul Olgunluğu, OKHT, Dikkat Testleri, Gestalt, Bender, Cattell, Bir İnsan Çiz, Rasyonel Psikoloji, 2018