Uzman Klinik Psikolog Melike Yılmaz

Melike Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Baş Etme Becerileri Çocukluk Çağı Depresyonu Değersizlik Erteleme Davranışı Flört Şiddeti

Eğitim

 • Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Maltepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi Psikodinamik / Psikanalitik Terapi EMDR

Hakkında

Maltepe Üniversitesi Psikoloji(İngilizce) bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra Okan Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. Yüksek lisans bitirme tez konusu ’’Evli Kadınların Eşleri Tarafından Şiddete Maruz Kalma Durumu ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi ve Psikopatolojik Semptomlarının İncelenmesi’’ olmuştur. Yüksek lisans programına başladığı zamandan itibaren aktif olarak danışan gören Melike Yılmaz, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır, seanslarını Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Terapisi yaklaşımlarıyla sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Akran Zorbalığı Aldatma Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Bilinçli Farkındalık Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Ebeveyn Danışmanlığı Ebeveynlik Fobi Gelecek Kaygısı Havacılık Psikolojisi İletişim Problemleri İlişki Sorunları İsteksizlik İstifleme Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kariyer Danışmanlığı Kaygı Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kişilik Bozukluğu Kriz Yönetimi Kronik Ağrı Kronik Hastalıklar Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Narsistik Kişilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Özşefkat Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınav Kaygısı Sınır Kişilik Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Unutkanlık Uyku veya Uykusuzluk Varoluşsal Kaygılar Yabancılaşma Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik Ayrılma Kaygısı İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Akademik Yılmazlık Müdahale Yöntemiyle Okul Terkinin Önlenmesi, Dr. Suna Eryiğit, Madzwamuse, Brighton Üniversitesi, 24-27 Ekim 2015
 • Risk Altındaki Çocuklara Psikolojik Müdahale ve Karşı-Aktarımdan Yararlanma, Prof. Dr. Amara R. Eckert, Darmstadt University of Applied Sciences, 27 Şubat-3 Mart 2017
 • Okullarda ve Toplumda Çalışan Psikologlar için Süpervizyon: İlişkisel ve Yansıtmalı Yaklaşım, Dr. Emma-Kate Kennedy, Tavistock Klinik, 13-15Şubat 2017
 • Gelişimsel Travma ve Bağlanma, Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, Bilim Üniversitesi, 28 Şubat 2017
 • Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi, Maltepe Üniversitesi, 2017-2018
 • Klinik Psikoloji Staj Programı Sertifikası, Fransız Lape Hastanesi, 2018
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, 2018
 • Çocuk Testleri Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası, Nisa Psikoloji, 2018
 • NGH Certified Hipnoterapist Eğitimi, Doctors Academy, 2019
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı, Poem Psikoloji, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2019
 • Kişilik Bozukluğunda Aktarım Odaklı Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi, Dr. Görkem Gökçelioğlu, 2017-2019
 • Şema Terapi Uygulayıcı Eğitimi, Kahraman Güler
 • Sınav Süreci Danışmanlığı Eğitimi, Kim Psikoloji
 • EMDR-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme Uygulayıcı Eğitimi 1. Düzey, Ensitü AY, Asena Yurtsever
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi, Uzman Klinik ve Sağlık Psikoloğu Gonca Küçüktetik & Hiwell, 2022