Uzman Klinik Psikolog Mübeccel Oskay

Mübeccel Oskay

Uzman Klinik Psikolog

Ani Duygusal Değişimler Baş Etme Becerileri Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Kaygı

Eğitim

 • İstanbul Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans eğitimini yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sürecinde Dokuz Eylül Hastanesi, İzmir Adliyesi, Ege Üniversitesi Hastanesi ve bazı özel kurumlar olmak üzere çeşitli alanlarda staj deneyimleri olmuştur. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, bir yıl boyunca Norofix Bilişsel İşlev Geliştirme Merkezi ve aynı zamanda anlaşmalı olduğu özel kurumlarda Psikolog olarak çalışmıştır. Bu süreç içerisinde çocuk ve ergenlerle dikkat, muhakeme, bellek ve öğrenme süreçleri üzerinde çalışmış ve aileleri bilinçlendirme ve bilgilendirme görüşmeleri düzenlemiştir. Lisans öğreniminin ardından İstanbul Okan Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolü eğitimi almıştır. Kl. Psk. Pınar Yörük süpervizörlüğünde danışan takibi yaparak yüksek lisans eğitiminde Bilişsel Davranış Terapi ekolüne yönelik süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından “18-45 Yaş Arası Kadınlarda Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Öz-şefkatin Yeme Tutumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” konulu yazmış olduğu tezi ile yüksek şeref derecesi ile mezun olmuş ve ‘‘klinik psikolog’’ ünvanını almıştır. Yine aynı dönem içerisinde, CBTiSTANBUL bünyesi altında Dr. Emel Stroup (ABPP, ACT) tarafından verilen “Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı”na kabul edilmiştir. Dr. Emel Stroup’un asistanlığını yaptığı bu bir yıllık süreçte, “Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı”nı tamamlamıştır. Program süresince, Dr. Emel Stroup tarafından verilen doktora ve süpervizyon derslerine katılarak Kognitif Terapi ekolü ve klinik işleyiş konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Aynı zamanda Dr. Emel Stroup tarafından verilen workshoplarda katılımcıları bilgilendirmek amacı ile bilimsel çalışmaları temel alıp, öğrenilenleri entegre ederek “Tedavi Sonlandırmasında İş Birlikçi Yaklaşım”, “Sosyal Anksiyete Bozukluğunu Sürdüren Faktörler: Kapsayıcı Model ve Tedavi Uygulamaları” ve “ERP Uygularken Terapistlerin Düştüğü Tuzaklar” konularında eğitim vermiştir. CBTiSTANBUL çatısı altında Sorumluluk Projesi kapsamında alandaki diğer psikolog, ruh sağlığı çalışanları ve psikoloji öğrencilerine “Covid-19 Sürecinde Klinisyenlerin Karşılaşabileceği Patolojiler ve Riskli Durumlar” webinarı vermiştir. Dr. Emel Stroup’tan Kognitif Terapi/Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolü eğitimi almıştır. Klinik Psikolog Mübeccel Oskay, yetişkin ve ergen danışanları ile Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile çalışmaktadır. Çocuk danışanları ile de eğitimini almış olduğu Deneyimsel Oyun Terapisi yöntemi ile çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi Kayıp ve Yas Kendini İfade Etme Güçlükleri Mükemmelliyetçilik Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Özgüven Problemleri Panik Bozukluk Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • Deneyimsel Oyun Terapisi, Nilüfer Devecigil, Psikoloji İstanbul
 • Çocuk ve Ergenlerde BDT Teorik Eğitimi, Dr. Vahdet Görmez, POEM/BDPD
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi, Dr. Başak Demiriz
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Beck Yönelimli Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ile Tedavisi, Dr. Emel Stroup, CBTiSTANBUL
 • OKB’de ERP’nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulaması, Dr. Emel Stroup, CBTiSTANBUL
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, Dr. Emel Stroup, CBTiSTANBUL
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması, Dr. Emel Stroup, CBTiSTANBUL
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması, Dr. Emel Stroup, CBTiSTANBUL
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme, Dr. Emel Stroup, CBTiSTANBUL
 • Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi (1,2 ve 3. Modül), Çağdaş Öykü Memiş, Dr. İbrahim Bilgen, KDTD
 • Oyuncu Ebeveyn Olmak, Lawrence Cohen, Psikoloji İstanbul
 • Ebeveyn Çocuk İlişkisi ve Oyunlar, Kl. Psk. İrem Polat
 • Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Zihnini Besleyecek 12 Strateji, Prof. Dr. Daniel J. Siegel
 • Kognitif Terapistin Becerileri, CBTiSTANBUL (Dr. Christine Padesky katılımıyla)
 • Beck Yönelimli CBT Nedir?/ Ne Değildir? Beck Enstitüsü CBT Sertifika Programı, Dr. Emel Stroup (Dr. Judith S. Beck katılımıyla), CBTiSTANBUL
 • Strengths Based CBT and Research Results, Dr. Christine A. Padesky
 • Yas Süreci & Klinisyenler için Yas ile Çalışmak, CBTiSTANBUL
 • Teaching Adult Clients to Grow Up, Dr. Michael Broder, Beck Institute
 • Creative Uses as a CBT Text: The Clinician’s Guide to CBT Using Mind Over Mood, 2nd Edition, Dr. Christine Padesky
 • Toplum Ruh Sağlığı Kongresi, Moodist Psikiyatri Hastanesi