Uzman Klinik Psikolog Nehir Uçar

Nehir Uçar

Uzman Klinik Psikolog

İlişki Sorunları Kendini Tanıma Kişilik Bozukluğu Mutsuzluk Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri

Eğitim

 • Yeditepe Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İstanbul Bilim Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Hakkında

%100 ÖSYM yerleştirme bursu ile lisans eğitimi aldığı İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, Fen-Edebiyat Fakültesi Birinciliği ve Psikoloji Bölüm Birinciliği dereceleri ile mezun olmuştur. Ardından, Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji (%100 İngilizce) Yüksek Lisans programını en yüksek ortalama ile başarıyla tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri boyunca çeşitli araştırma projelerinde çalışmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde iki sene boyunca Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniğinden ve Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezinden yönlendirilen yetişkin danışanlarla süpervizyon eşliğinde psikodinamik yönelimli psikoterapi uygulamaları gerçekleştirmiştir. Nehir Uçar, şu anda yetişkin danışanlarla psikodinamik/psikanalitik yönelimle çalışmaya devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Aldatma Ani Duygusal Değişimler Bağımlılık Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Boşanma Cinsellik Çocukluk Çağı Depresyonu Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Depresyon Dissosiyatif Bozukluklar Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Dürtü Kontrol (Bozukluğu) Erteleme Davranışı Evlilik İçi Çatışmalar Flört Şiddeti Gelecek Kaygısı Hamilelik Sonrası Depresyon İletişim Problemleri İsteksizlik İstifleme Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kaygı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kıskançlık Kilo Kaybı Kimlik Karmaşası Kronik Ağrı Kronik Dürtüsellik Kronik Hastalıklar Motivasyon Sorunları Mükemmelliyetçilik Narsistik Kişilik Negatif Düşünceler Obezite Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Panik Bozukluk Performans Kaygısı Rüya Çalışmaları Sağlık Kaygısı Sezgisel Yeme Sınır Kişilik Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Şiddet ve İstismar Travma ve TSSB Tükenmişlik Unutkanlık Uyku veya Uykusuzluk Varoluşsal Kaygılar Yabancılaşma Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi 3: Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Psikoterapi, Prof. Dr. Doğan Şahin, 100 saat
 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi 2: Borderline Kişiliklerde Aktarım Odaklı Psikoterapi, Prof. Dr. Doğan Şahin, 90 saat
 • Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi: Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin, 40 saat
 • Yetişkin ve Ergenlerde Rorschach ve TAT Testleri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Yar. Doç. Dr. Bengi Pirim Düşgör, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, İstanbul
 • Psikanalizle Tanışma Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği, 40 saat, İstanbul
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Davranış Araştırmaları ve Terapiler Merkezi (DATEM), 72 saat, İstanbul
 • Nöropsikoloji Eğitimi, Nöropsikoloji Derneği, 20 saat, İstanbul
 • Prof. Dr. Doğan Şahin Grup Süpervizyonu
 • Klinik Psikolog Melis Kısmet Kuralay - Bireysel Süpervizyon
 • Klinik Psikolog Gonca Şensözen- Bireysel Süpervizyon
 • Bütün Psikoloji Grup Süpervizyonu- Melis Kısmet Kuralay & Burçak Özdemir
 • Klinik Psikolog Ezgi Soncu Büyükişcan- Grup Süpervizyonu
 • Doç. Dr. Hakan Atalay- Grup Süpervizyonu
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
Nehir Uçar
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: