Uzman Klinik Psikolog Nilüfer Ayar

Nilüfer Ayar

Uzman Klinik Psikolog

Kişilik Bozukluğu Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Bedenselleştirme-Somatizasyon Yeme Bozuklukları

Eğitim

 • FMV Işık Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • FMV Işık Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

TVO Şişli Terakki Lisesi mezuniyetinden sonra ÖSYM bursu ile girdiği Işık Üniversitesi psikoloji lisans hayatını onur öğrencisi olarak bitirmiştir. Ardından yine aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisansına başlamıştır. Uzmanlık eğitimi süresince üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon kapsamında bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve diyalektik davranışçı terapi yönelimli psikoterapi yaklaşımlarını uygulayarak danışan takip etmiştir. Eğitim hayatını boyunca Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde stajyer olarak görev yapma imkanı bulmuştur. Yüksek lisansını “Algılanan anne tutumları, duygu düzenleme stratejileri ve erken dönem uyumsuz şemaların yeme tutumu üzerindeki yordayıcı rolü” başlıklı tez savunmasıyla başarı ile tamamlamıştır.

Çalışma Alanları

Depresyon Fobi Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Stres

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitim Programı - Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, Doç. Dr. Kadir Özdel, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • ISST Şema Terapi Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu, Uluslararası Şema Terapi Derneği
 • Çocuk DeğerlendirmeTestleri Eğitimi, (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Catell Zeka Testi, D2 Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirentleri Testi) Psikoloji Enstitüsü
 • Nöropsikoloji Eğitimi, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Nöropsikoloji Derneği
 • MMPI Testi Uygulayıcı Eğitimi, Işık Üniversitesi
 • Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri, Hümanite Psikiyatri
 • Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale
 • Süpervizyon, Uzm. Psk. Seliyha Elbeyoğlu
 • Süpervizyon, Dr. Öğr. Üyesi Vicdan Yücel
 • Süpervizyon, Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse
Nilüfer Ayar
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: