Nilüfer Ayar

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör
Depresyon Fobi Kaygı Kişilik Bozukluğu Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Bedenselleştirme-Somatizasyon Stres Yeme Bozuklukları

Hakkında

TVO Şişli Terakki Lisesi mezuniyetinden sonra ÖSYM bursu ile girdiği Işık Üniversitesi psikoloji lisans hayatını onur öğrencisi olarak bitirmiştir. Ardından yine aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisansına başlamıştır. Uzmanlık eğitimi süresince üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon kapsamında bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve diyalektik davranışçı terapi yönelimli psikoterapi yaklaşımlarını uygulayarak danışan takip etmiştir. Eğitim hayatını boyunca Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde stajyer olarak görev yapma imkanı bulmuştur. Yüksek lisansını “Algılanan anne tutumları, duygu düzenleme stratejileri ve erken dönem uyumsuz şemaların yeme tutumu üzerindeki yordayıcı rolü” başlıklı tez savunmasıyla başarı ile tamamlamıştır.

Eğitim

FMV Işık Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

FMV Işık Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitim Programı - Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, Doç. Dr. Kadir Özdel, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

• ISST Şema Terapi Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu, Uluslararası Şema Terapi Derneği

• Çocuk DeğerlendirmeTestleri Eğitimi, (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Catell Zeka Testi, D2 Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirentleri Testi) Psikoloji Enstitüsü

• Nöropsikoloji Eğitimi, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Nöropsikoloji Derneği

• MMPI Testi Uygulayıcı Eğitimi, Işık Üniversitesi

• Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri, Hümanite Psikiyatri

• Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale

• Süpervizyon, Uzm. Psk. Seliyha Elbeyoğlu

• Süpervizyon, Dr. Öğr. Üyesi Vicdan Yücel

• Süpervizyon, Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.