Uzman Klinik Psikolog Özge Uzelli

Özge Uzelli

Uzman Klinik Psikolog

Ani Duygusal Değişimler İletişim Problemleri İlişki Sorunları Kaygı Kişilik Bozukluğu

Eğitim

 • Yeditepe Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Özge Uzelli, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ve Psikoloji lisans eğitimlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde burslu olarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Nurel Yaşlı Bakım Merkezi’nde stajyer psikolog olarak çalıştı. İngilizce ve başlangıç düzeyinde Fransızca ve Almanca bildiği dillerdir. Lisans eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na katıldı. 2022 yılında “Üniversite Öğrencilerinde Ebeveynlik Stilleri, Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri ve Sınırdurum Kişiliğin Kişilerarası Bağımlılık Üzerindeki Rollerinin İncelenmesi” başlıklı tezini başarıyla savunarak Yüksek Onur derecesiyle Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Yüksek lisans eğitimi boyunca Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde Psikolog olarak görev yaptı. Eş zamanlı olarak, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak ergen ve yetişkinlerle çalıştı, yüz yüze ve online terapi hizmeti verdi. Psikodinamik yaklaşımlı süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır. Ergen ve yetişkin danışan görmekte ve Psikodinamik yaklaşımlı psikoterapi hizmeti vermektedir. Çalıştığı başlıca konular: depresyon, kaygı bozukluğu, ilişkisel sorunlar ve kişilik bozukluklarıdır.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Aldatma Bağlanma Sorunları Depresyon Duygudurum Bozuklukları Gelecek Kaygısı Kayıp ve Yas Narsistik Kişilik Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Psikodinamik Terapi Sınav Kaygısı

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikodinamik Yaklaşımlı Bireysel Süpervizyon, Uzm. Klnk. Psk. Ümit Çetin Demirtoka, Yeditepe Üniversitesi, 2 yıl
 • Psikodinamik Yaklaşımlı Grup Süpervizyonu, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Soncu Büyükişcan, Yeditepe Üniversitesi, 1 yıl
 • Psikodinamik Psikoterapi, Dr. Hakan Atalay, Yeditepe Üniversitesi, 1 yıl
 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Dr. Öğr. Üyesi Merve Denizci Nazlıgül, 1 yıl
 • Mindfulness Semineri, Suzi Amado, Yeditepe Üniversitesi
 • Kişilik Analizi ve Enneagram Eğitimi, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği
 • Projektif Testler (Rorschach, CAT, TAT), Ayşe Özalkuş, Yeditepe Üniversitesi
 • Psikolojik Testler (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Barratt Dürtüsellik Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Sayı Menzili Testi, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Mini Mental Durum Testi, Minnesota Dürtü Kontrol Bozuklukları Görüşme Ölçeği, Minnesota Multifazik Kişilik Envanteri (MMPI), NEO PI-R Kişilik Envanteri, Stroop Testi, Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL 90-R), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği, İz Sürme Testi, Sözel Akıcılık Testi, Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS-R), Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi), Esin Özdeniz Varan, Yeditepe Üniversitesi