Uzman Klinik Psikolog Seda Uyumaz

Seda Uyumaz

Uzman Klinik Psikolog

Aile İçi İletişim Sorunları Depresyon İlişki Sorunları Kaygı Özgüven Problemleri

Eğitim

 • İstanbul Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Maltepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi Sistemik Terapi

Hakkında

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji (İngilizce) bölümünü onur derecesi ile tamamladıktan sonra T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitiminde, ''Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Psikolojik Belirtiler: Öz-Şefkatin Aracı Rolü'' adlı tez çalışmasını gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ile T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama Birimi’nde, yetişkin odaklı psikoterapi seanslarını gerçekleştirmiştir ve bu süreçten sonra devam ettiği Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile yetişkin danışanlarla çalışmaya halen devam etmektedir. Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüsü (EFTA-TIC) üyesi olan Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Sistemik Yaklaşım yönelimli olan Aile ve Çift Terapisi Eğitimi’ne halen devam etmektedir, çiftler ve aileler ile çalışmaktadır. Fransız Lape Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aile İletişim Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Çift ve Aile Terapisi Derneği’nde (ÇATED) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi Fobi Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri Mükemmelliyetçilik Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Panik Bozukluk Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Fobi Stres Şema Terapi Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi – Çift ve Aile Terapisi Eğitimi – 2 yıl
 • İlişkilerin Nörobiyolojisi Semineri - Dr. Mona DeKoven Fishbane
 • Medikal Aile Terapisi Prensipleri ve Pratik Uygulamaları Eğitici Eğitimi – Dr. Öğr. Üye. Senem Zeytinoğlu Saydam - 2 gün
 • Pozitif Psikoloji Araçları Çalışması – Psk. Dr. Nesteren Gazioğlu
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Klinik Psikolog Dr. Burcu Sevim
 • Çift, Aile ve Bireysel Terapide Online Terapi Nasıl Yürütülür? Semineri – Klinik Psikolog Emre Konuk
 • Göç, Kimlik ve Aile Sempozyumu – Çift ve Aile Terapisi Derneği
 • TOÇEV 2. Uluslararası Ergenlik Kongresi
 • Aile içi Şiddet ve Çift Terapisi Atölye Çalışması – Prof. Dr. Sandra Stith
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Klinik Psikolog Neşe Uluşan - 4 ay
 • Stres, Travma ve Psikolojik Sağlamlığın Nöropsikanalizi Atölye Çalışması - Dr. Anna Scarnà
 • Eş Seçimi Bir Tesadüf mü? Atölye Çalışması - Çift ve Aile Terapisti, Psikolog Çiğdem Toksoy
 • Mutluluk: Pozitif Psikolojiden Klinik Araçlar Atölye Çalışması - Dr. Jonah Paquette
 • Çift Terapisinde ‘’Şimdi ve Burada’ya Odaklanmak’’ Semineri - Dr. Ting Liu
 • Risk Altındaki Çocuklara Psikolojik Müdahale Konferansı - Prof. Dr. Amara R. Eckert
 • Ailelerle Bağımlılık Üzerine Çalışma Semineri - Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti K. Naciye Ersözlü
 • Çift İlişkisi ve Teknoloji Semineri - Psk. Dr. Nesteren Gazioğlu
 • Risk Altındaki Ergenlerle Aile Terapisi Semineri - Uzman Lisanslı Aile ve Evlilik Terapisti Sibel Erenel