Tuğçe Kayış Hıdır avatar

Tuğçe Kayış Hıdır

Uzman Klinik Psikolog
Depresyon İlişki Sorunları Kaygı Kendini Tanıma Varoluşsal Kaygılar

Eğitim

 • FMV Işık Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Eklektik (Bütüncül) Psikoterapi

Hakkında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde 6 ay boyunca Yunanistan’da Panteion Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü. Lisans eğitiminin ardından FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yetişkin alt dalında eğitimini ‘’Evlilik Doyumunun Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Problem Çözme Becerisi ile İlişkisi’’ adlı tezini yazarak yüksek onur derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince, FMV Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde süpervizyon alarak danışan gördü ve alan stajlarını tamamladı. Yüksek Lisans döneminde aynı zamanda Pozitif Psikoterapi (88 saat) eğitimini tamamladı. 2022 Şubat ayında Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) (40 saat) eğitimini tamamladı. Halen devam ettiği terapi eğitimleri ile birlikte bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Bireysel olarak yetişkinlerle psikoterapi seanslarına devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Bilişsel Davranışçı Terapi Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Eklektik Terapi Erteleme Davranışı Flört Şiddeti Gelecek Kaygısı Göçmen / Expat Sorunları İsteksizlik Kabul ve Kararlılık Terapisi Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kıskançlık Kimlik Karmaşası Kişilik Bozukluğu Kriz Yönetimi Kültürel ve Etnik Kimlik Kültürlerarası Uyum Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Narsistik Kişilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Özşefkat Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınır Kişilik Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Şiddet ve İstismar Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Tükenmişlik Unutkanlık Varoluşcu Terapi Yabancılaşma Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi, Ferhat Jak İçöz, Varoluşçu Akademi, halen
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi, Doç. Dr. K. Fatih Yavuz, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği 2022
 • Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, Yard. Doç. Dr. Rukiye Hayran, Pozitif Psikoterapi Enstitüsü, 2018
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Ekolünde Süpervizyon, Işık Üniversitesi, 2018
 • Türkiye Psikoterapi Zirvesi, POEM, 2018
 • MMPI, Işık Üniversitesi, 2017
 • İlişkiler ve İletişim, Işık Üniversitesi, 2017
 • Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi, Ruh Sağlığı Derneği, 2016
 • Çocuk Değerlendirme Testleri, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2016
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022

Tuğçe Kayış Hıdır

Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: