Tuğçe Kayış Hıdır

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör
Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Bilişsel Davranışçı Terapi Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Eklektik Terapi Erteleme Davranışı Flört Şiddeti Gelecek Kaygısı Göçmen / Expat Sorunları İletişim Problemleri İlişki Sorunları İsteksizlik Kabul ve Kararlılık Terapisi Kaçınma Kadınların Psikolojik Sorunları Kaygı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kıskançlık Kimlik Karmaşası Kişilik Bozukluğu Kriz Yönetimi Kültürel ve Etnik Kimlik Kültürlerarası Uyum Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Narsistik Kişilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Özşefkat Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınır Kişilik Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Şiddet ve İstismar Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Tükenmişlik Unutkanlık Varoluşcu Terapi Varoluşsal Kaygılar Yabancılaşma Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Hakkında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde 6 ay boyunca Yunanistan’da Panteion Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü. Lisans eğitiminin ardından FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yetişkin alt dalında eğitimini ‘’Evlilik Doyumunun Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Problem Çözme Becerisi ile İlişkisi’’ adlı tezini yazarak yüksek onur derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince, FMV Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde süpervizyon alarak danışan gördü ve alan stajlarını tamamladı. Yüksek Lisans döneminde aynı zamanda Pozitif Psikoterapi (88 saat) eğitimini tamamladı. 2022 Şubat ayında Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) (40 saat) eğitimini tamamladı. Halen devam ettiği terapi eğitimleri ile birlikte bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Bireysel olarak yetişkinlerle psikoterapi seanslarına devam etmektedir.

Eğitim

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

FMV Işık Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi, Ferhat Jak İçöz, Varoluşçu Akademi, halen

Bütüncül Yaklaşımlı Süpervizyon, Doç. Dr. İbrahim Keklik, halen

• Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi, Doç. Dr. K. Fatih Yavuz, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği 2022

• Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, Yard. Doç. Dr. Rukiye Hayran, Pozitif Psikoterapi Enstitüsü, 2018

• Bilişsel Davranışçı Terapi Ekolünde Süpervizyon, Işık Üniversitesi, 2018

Türkiye Psikoterapi Zirvesi, POEM, 2018

• MMPI, Işık Üniversitesi, 2017

• İlişkiler ve İletişim, Işık Üniversitesi, 2017

• Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi, Ruh Sağlığı Derneği, 2016

• Çocuk Değerlendirme Testleri, Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü, 2016

• İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.