Uzman Klinik Psikolog Ümit Ege Işık Bodur

Ümit Ege Işık Bodur

Uzman Klinik Psikolog

Depresyon Kaygı Kayıp ve Yas Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Travma ve TSSB

Eğitim

 • İstanbul Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü şeref derecesi ile tamamlamıştır. Lisans öğrenimi boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve İzmir’de özel bir danışmanlık merkezi olmak üzere çeşitli staj deneyimleri olmuştur. Lisans öğreniminin ardından İstanbul Okan Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolü eğitimi almıştır. Kl. Psk. Pınar Yörük süpervizörlüğünde danışan takibi yaparak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile yüksek lisans eğitiminde süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Yazmış olduğu “Üstbilişsel İnançlar ve Farkındalığın Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Yeme Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek şeref derecesi ile mezun olmuş ve “klinik psikolog” ünvanını almıştır. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi ekolü eğitimi almıştır (ISST onaylı). Bunun yanı sıra Asena Yurtsever’den EMDR 1. Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Klinik Psikolog Ege, yetişkin danışanları ile Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve EMDR ekolleri ile çalışmaktadır. Çocuk danışanları ile de eğitimini almış olduğu Deneyimsel Oyun Terapisi yöntemi ile çalışmaktadır. Psikoterapi uygulamalarının yanı sıra WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV) ve MMPI uygulayıcısıdır. Yüksek lisans eğitimi sırasında İzmir’de özel bir aile danışmanlık merkezinde psikolog olarak çalışmıştır.

Çalışma Alanları

Bipolar Bozukluk Değersizlik Fobi İletişim Problemleri İlişki Sorunları Öfke Yönetimi Panik Bozukluk Sınav Kaygısı Sosyal Fobi Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • EMDR I. Düzey Eğitimi - Asena Yurtsever | AY Enstitü (Süpervizyon Aşamasında)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi - Nilüfer Devecigil | Psikoloji İstanbul
 • Travma Psikolojisi Eğitimi - Türk Psikologlar Derneği
 • Ölüm ve Yas Terapisi Eğitimi - Dr. Hakan Ertufan | Kim Psikoloji
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi - Milli Eğitim Bakanlığı
 • WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV) Uygulayıcı Eğitimi - Türk Psikologlar Derneği
 • Şema Terapi: Model ve Teknikler ve Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları - Dr. Alp Karaosmanoğlu | International Society of Schema Therapy (ISST)
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Uygulayıcı Eğitimi - Türkiye Sağlık Vakfı
 • Ebeveyn Çocuk İlişkisi ve Oyunlar- Kl. Psk. İrem Polat
 • Çocuklarla Ölüm Hakkında İletişim Kurmak- Kl. Psk. İrem Polat
 • Çocukluk Çağı Korkuları- Kl. Psk. İrem Polat
 • Kardeş İlişkileri- Kl. Psk. İrem Polat
 • Travma, Çocuklar ve Oyun- Kl. Psk. İrem Polat
 • Kaygıyla Başa Çıkma Workshop- EMDR Avrupa Akredite Eğitmeni Uzm. Psk. Asena Yurtsever
 • Oyuncu Ebeveyn Olmak- Psikoloji İstanbul, Lawrence Cohen
 • Çocuklarda Duyusal Konular- Psikoloji İstanbul, Nilüfer Devecigil & Sarah Steinborn Gökler & Caroline de Biolley
 • Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Zihnini Besleyecek 12 Strateji – Prof. Dr. Daniel J. Siegel
 • II. Travma Sempozyumu - Türk Psikologlar Derneği, İzmir
 • Toplum Ruh Sağlığı Kongresi - Moodist Akademi, İstanbul
 • Toplumsal Bakış Açısıyla Nöropsikiyatri - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 2016
 • 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi - Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, 2015
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022