Hakkında

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş ardından Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince üniversite bünyesindeki çocuk gelişim araştırma merkezinde (Bil-Ge) farklı yaş gruplarından çocukları kapsayan çeşitli projelerde bulunmuştur. Yüksek lisans bitirme tezini ‘Ortaokul Yaş Dönemindeki Çocuklarda Saldırganlık Düzeyi ve Zorbalık Arasındaki İlişkide Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Rolü’ konulu araştırması ile tamamlamıştır. Eğitimi süresince akademik çalışmaların yanı sıra hastanelerin ruh sağlığı bölümünde klinik stajını tamamlamış ve özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuk ergen ve yetişkin danışanlarla yürütülen psikoterapi seanslarına katılmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi Teorik Eğitimini almış ve süpervizyonlara katılmıştır. Ayrıca, Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimleri almıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde danışanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre kullanacağı yöntemi belirlemektedir. Halen çocuk ve yetişkin danışanları ile bireysel seanslar yürütmeye devam etmektedir.

Uzmanlık

 • Depresyon
 • Kaygı Sorunları (Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Performans Kaygısı)
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • İlişkisel Sorunlar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Öfke Sorunları

Eğitim

Lisans

Bilkent Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikolojik Değerlendirme Testleri - Psikiyatri Ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü (2017)
 • Şema Terapi Teorik Eğitimi Ve Süpervizyonu, Teorik Eğitim - Gonca Soygüt Pekak; Süpervizyon - Esra Ersayan, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Çözüm Odaklı Terapiye Giriş Eğitimi, Nevin Dölek (Kasım 2017)
 • Mikro İfadeler Temel Eğitimi, Oğuz Benlioğlu (Eylül 2017)
 • Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resimlerinin Analizi - Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü (2017)
 • Çocuklarda Bilişsel Terapi Yaklaşımı - Nevin Dölek
 • Çocuk Ve Ergenlerde Şema Terapi - Christof Loose
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi; Nilüfer Devecigil
 • Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 4 (Wisc-4) Eğitimi; Türk Psikologlar Derneği (Aralık 2017)
 • Okulda Pozitif Disiplin Eğitimi - Bahar Çakır
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte) - Bilgelik Enstitüsü (2017)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2.Düzey Eğitimi - Byron Norton&Nilüfer Devecigil

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.