Klinik Psikolog Yaren Gülşen

Yaren Gülşen

Klinik Psikolog

Baş Etme Becerileri Depresyon İletişim Problemleri Kaygı Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Eğitim

  • Koç Üniversitesi

    Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

  • Bahçeşehir Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümününden onur derecesiyle mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlayarak klinik psikoloji uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi sonrasında Fransız Lape Hastanesi’nde, yüksek lisans eğitimi süresince ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. Eğitimi ve stajları süresince uzman psikolog ve psikiyatristlerin gözetiminde terapi seansları ve danışan ziyaretlerine gözlemci olarak katılmış, çeşitli psikolojik değerlendirme testlerinin uygulayıcılık eğitimlerini almış, psikoeğitimler ve vaka toplantılarına destek sağlamıştır. Ek olarak, Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi’nde süpervizyon eşliğinde danışan takibi yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Sorun Çözme Terapisi eğitimi (42 saat) ve süpervizyonunu (225 saat) tamamlamış; ardından 62 saatlik Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim sürecinden geçmiştir. Ek olarak, Bilinçli Farkındalık ve Mindfullness Temelli Terapiler üzerine eğitim almıştır. Şu anda yetişkin danışanlarla ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde online psikoterapi seansları yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Çözüm Odaklı Terapi Duygudurum Bozuklukları Erteleme Davranışı İlişki Sorunları Kendini Tanıma Motivasyon Sorunları Mükemmelliyetçilik Özşefkat Panik Bozukluk Sosyal Kaygı Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Özgüven

Seminerler ve Konferanslar

  • Beck Yönelimli Kognitif Terapi: Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri & Klinik İlk Görüşme, Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması, Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması, Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, OKB’de ERP’ nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması, Dr. Emel Stroup, CBT İstanbul, 62 saat teorik eğitim, 2022-2023
  • Travma ve Ötesi, Dr. Emel Stroup, CBT İstanbul, 2023
  • Sorun Çözme Terapisi, Prof. Dr. Mehmet Eskin, Koç Üniversitesi, 42 saat teorik eğitim, 225 saat süpervizyon, 2020-2022
  • Bilinçli Farkındalık & Mindfullness Temelli Terapiler Eğitimi, Dr. Hakan Balcı, 24 Saat teorik eğitim, 2019