Uzman Klinik Psikolog Yaren Safi

Yaren Safi

Uzman Klinik Psikolog

Aldatma Değersizlik Gelecek Kaygısı Kaçınma Kıskançlık

Eğitim

 • Işık Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi EMDR Sistemik Terapi

Hakkında

İstanbul’da doğup büyümüştür. Yetişkin ve Ergen ruh sağlığı ilgi alanlarıdır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlayarak “Disosiyatif Kimlik Bozukluğunda Travma ve Bilişlerin Etkisi” projesiyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans süresi boyunca Prof.Dr Hakan Türkçapar eşliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini ve Prof. Dr. Gonca Soygut Pekak eşliğinde ise Uluslararası onaylı şema terapi eğimini tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Moodist Psikiyatri&Nöroloji Hastanesinde psikiyatri servislerinde çalışmıştır. Bücürük Anaokulu, Mehmet Pisak Anadolu lisesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde Okul Psikoloğu-Rehber Öğretmen olarak çalışmıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden Mmpı,Nöropsikolojik Test Bataryası eğitimini almıştır.

Çalışma Alanları

Akran Zorbalığı Ani Duygusal Değişimler Baş Etme Becerileri Bilinçli Farkındalık Bilişsel Davranışçı Terapi Çocukluk Çağı Depresyonu Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon Dissosiyatif Bozukluklar Duygu Düzenleme Güçlüğü EMDR Evlilik İçi Çatışmalar Flört Şiddeti İletişim Problemleri İlişki Sorunları İsteksizlik Kaygı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kimlik Karmaşası Kronik Ağrı Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Özgüven Problemleri Özşefkat Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınav Kaygısı Sistemik Aile Terapisi Sosyal Beceri Sosyal Kaygı Stres Şema Terapi Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Tükenmişlik Yabancılaşma Yetersizlik Ayrılma Kaygısı

Seminerler ve Konferanslar

 • Uluslararası Onaylı Şema Terapi Eğitimi/Gonca Soygüt Pekak/Şema Terapi Enstitüsü
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim/ Hakan Türkçapar/ Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri/Türk Psikologlar Derneği
 • Emdr 1.Düzey Eğitimi/Emre Konuk/Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Sistemik Aile Terapisi Eğitimi/Emre Konuk/Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile Buket Ünver Hoca ile 1 yıl süpervizyon.
 • Emdr&Sistemik Aile Terapisi üzerine Emre Konuk hoca ile devam etmekte olan süpevizyon süreci bulunmaktadır.
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
Yaren Safi
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: