Anksiyete (Kaygı) İlacı Nedir? Anksiyolitik İlaçların Etkileri Nelerdir?

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Anksiyete İlacı Nedir? Anksiyete İlacı Ne İşe Yarar?

Anksiyete ilaçları (anksiyolitikler), anksiyete bozukluklarının oluşturduğu semptomları azaltmaya veya kontrol altına almaya yardımcı olan psikiyatrik ilaçlardır. Anksiyete bozukluğu, sürekli olarak aşırı korku, endişe, panik ve gerginlik gibi belirtilerle seyreden psikiyatrik tanıdır.

Bu ilaçlar psikiyatri doktorları tarafından reçete edilir ve çeşitli anksiyete bozukluklarının semptomlarını hafifletmek amacıyla kullanılır. Bu semptomlar, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve bu nedenle ilaç tedavisi gerektirebilir.

Anksiyete ilaçları, beyin kimyasal dengesini etkileyerek çalışırlar. Bu ilaçlar, özellikle serotonin veya norepinefrin gibi kimyasal sinyalleri düzenleyerek sinir sistemi üzerinde etkili olurlar.

Anksiyete Nedir?

Anksiyete; kişinin belirsiz durumlar ve algıladığı tehditler karşısında yoğun endişe, korku ve stres hissetmesidir. Anksiyete yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereklidir ancak yoğunlaştığında ve sürekli hale geldiğinde kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Anksiyete farklı belirtileri olan birçok alt türe ayrılabilir, aşağıda anksiyete bozukluklarının bazı örneklerini göreceksiniz.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB):
Yaygın anksiyete bozukluğu, sürekli ve aşırı endişe ve kaygı duygularıyla öne çıkan bir anksiyete bozukluğudur. Kişiler, günlük yaşamlarının pek çok alanında yaşadıkları yoğun endişelerle başa çıkmakta zorlanır.
Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB):
Sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal etkileşimler sırasında yoğun kaygı yaşama eğilimini ifade eden bir durumdur. Bu kişiler, başkalarının onları eleştireceğinden veya yargılayacağından endişe edebilirler.
Panik Bozukluğu:
Panik bozukluğu, yineleyen ve aniden ortaya çıkan yoğun panik atakların yaşandığı bir durumdur. Bu ataklar, kişide kontrol kaybı ve ölüm korkusu gibi şiddetli belirtilere neden olabilir.
Özgül Fobi:
Özgül fobi, belirli nesneler veya durumlar karşısında aşırı korku ve kaygının yaşandığı bir anksiyete türüdür. Yükseklik korkusu veya uçak fobisi örnek olarak verilebilir.
Agorafobi:
Agorafobi, kalabalık yerler veya açık alanlardan kaçınma eğilimi ve güvende hissedilen bölgelerden çıkmakta zorlanma ile karakterize olan bir anksiyete bozukluğudur.
Ayrılma Anksiyetesi:
Ayrılma anksiyetesi, kişinin bağlandığı insanlardan ayrılmasıyla ile aşırı korku ve kaygı duymasıdır. Özellikle çocuklarda görülen ve anne-babadan ayrılmaktan duyulan aşırı kaygı ve korku durumunu ifade eder.
anksiyete atağı geçiren bir kadın çizimi

Anksiyete bozuklukları genellikle biyolojik, psikososyal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıkar. Anksiyete bozukluklarına yaklaşım seçenekleri arasında psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri bulunur.

Anksiyete bozuklukları, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve işlevsellik kaybına yol açabilir. Bu nedenle erken tanı ve uygun tedavi önemlidir. Ayrıca anksiyete bozukluklarının toplumda daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi gereklidir.

Anksiyete İlaçla Geçer mi?

Anksiyete ilaçlarının etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar için bu ilaçlar anksiyete semptomlarını büyük ölçüde hafifletebilirken diğerlerinde bu etkiler daha az belirgin olabilir.

Herkesin anksiyete deneyimi farklıdır ve bu nedenle ilaç tedavisi de bireyin özel gereksinimlerini karşılamalıdır. Bir kişi için etkili olan bir ilaç, başkasında aynı sonucu vermeyebilir.

Bu nedenle ilaç tedavisi seçenekleri bir doktor tarafından titizlikle değerlendirilmeli ve kişiselleştirilmelidir.

Anksiyete Bozukluklarında İlaç Kullanımının 4 Önemli Etkisi

1. Semptomları Hafifletmek

Anksiyete bozuklukları sürekli endişe, gerilim ve panik ataklar gibi belirgin semptomlarla karakterizedir. Anksiyolitik ilaç tedavisi, bu semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Kimyasal dengesizlikleri düzelten ilaçlar, bireylerin daha sakin ve kontrol altında hissetmelerine katkı sağlar.

2. Terapiyi Desteklemek

Şiddetli anksiyete bozukluklarında ilaç kullanımı, terapi sürecini destekleyerek terapiden daha etkili ve hızlı sonuçlar alınmasını sağlayabilir. İlaçlar, bireyin yaşadığı yoğun semptomları hafifleterek, terapi seansları daha verimli geçmesine katkıda bulunur. Bireyin kendini daha iyi hissetmesine ve terapiye daha aktif katılım göstermesine yardımcı olur.

Bu rolleriyle anksiyete ilaçları, terapinin genel etkinliğini artırır ve bireyin anksiyete ile başa çıkma becerilerini geliştirmesine olanak tanır.

3. İşlevselliği Artırmak

Anksiyete bozuklukları sosyal, mesleki ve kişisel hayatta işlevselliği olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisi bu alanlarda işlevselliği artırabilir, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını kolaylaştırır.

4. Uzun Vadeli Sonuçlar

İlaç tedavisi, anksiyete semptomlarını kontrol altına alarak danışanların uzun vadede iyi oluşlarına katkı sağlar. Zaman içerisinde tekrarlayan krizlerin azaltılması ve işlevselliğin daha kalıcı bir şekilde artırılması hedeflenir.

Anksiyete Tedavisinde Kullanılan İlaç Türleri Nelerdir?

1. Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI'lar) ve Seçici Norepinefrin Geri Alım İnhibitörleri (SNRI'lar)

Bu ilaçlar, anksiyete belirtilerini azaltmada yardımcı olan serotonin ve norepinefrin gibi kimyasal iletilerin beyindeki düzeyini artırarak etki ederler. SSRI'lar ve SNRI'ların, hem çocuklar hem de yetişkinlerde anksiyete tedavisinde etkili olduğu birçok bilimsel çalışma tarafından desteklenmektedir.

2. Benzodiazepinler

Anksiyete için başka bir ilaç seçeneğidir. Bu ilaçlar, anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olan bir kimyasal ileti olan gama-aminobütirik asit (GABA) üzerinde etkilidir. Benzodiazepinler genellikle hızlı sonuç verir ve anksiyete belirtilerinin hızla hafiflemesine yardımcı olabilirler. Ancak bağımlılık riski taşıdıkları ve uzun süreli kullanımlarının önerilmediği unutulmamalıdır.

Benzodiazepinlere örnek verilebilecek anksiyete ilaçlar şunlardır:

 • Alprazolam (Xanax)
 • Klonazepam (Rivotril)
 • Diazepam (Diazem)
 • Lorazepam (Ativan)

3. Trisiklik Antidepresanlar (TCA'lar) ve Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI'ler)

Bu iki ilaç, anksiyete tedavisinde kullanılan daha eski ilaç sınıflarına aittir. TCA'lar, serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırarak etki ederler. MAOI'ler ise serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin yıkımını engelleyerek etki ederler.

TCA'ların bazı örnekleri şunlardır:

 • Amitriptilin (Laroxyl)
 • Klomipramin (Anafranil)
 • Imipramin (Tofranil)
 • Nortriptilin (Pamelor)

Bu ilaçlar anksiyete tedavisine yardımcı olabilir ancak görece daha fazla yan etkiye yol açabilirler. Bu nedenle SSRI ve SNRI gibi daha yeni ilaçlara göre çok tercih edilmezler.

4. Azapironlar

Benzodiazepinlere benzeyen ancak farklı bir şekilde çalışan bir ilaç sınıfını temsil eder. Bu ilaçlar, serotonin alıcılarına etki ederek anksiyete belirtilerini hafifletmeye katkıda bulunabilirler.

Buspiron, anksiyete tedavisinde kullanılan bir azapiron örneğidir. Ancak Buspironun etkinliği hakkında net kanıtlar bulunmamakla birlikte genellikle iyi tolere edilir ve bağımlılık riski düşüktür.

5. Antihistaminikler ve Anti-Adrenerjik İlaçlar

Hidroksizin gibi antihistaminikler, beyindeki histamin alıcılarını bloke ederek anksiyete belirtilerini hafifletebilir. Klonidin ve propranolol gibi anti-adrenerjik ilaçlar ise norepinefrinin etkilerini azaltarak anksiyete belirtilerini hafifletebilirler.

Bu ilaçlar anksiyete tedavisinde ikinci seçenek olarak değerlendirilir çünkü etki güçleri ve potansiyel yan etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

6. Melatonin Analogları ve İkinci Nesil Antipsikotikler

Melatonin analogları, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyerek anksiyete belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ketiapin ve olanzapin gibi ikinci nesil antipsikotikler ise beyindeki dopamin ve serotonin alıcılarını etkileyerek anksiyete belirtilerini azaltabilirler.

Bu ilaçlar genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalar için değerlendirilir çünkü etkinlikleri ve potansiyel yan etkileri hakkında daha fazla bilgi gereklidir.

Anksiyolitik İlaçlar Bağımlılık Yapar mı?

Anksiyolitik ilaçlar, anksiyete belirtilerini hafifletmek için kullanılan etkili tedavi seçenekleri arasında olabilir ancak bazıları bağımlılık yapma riski taşır. Özellikle benzodiazepinler bağımlılık potansiyeli en yüksek ilaç grubunu temsil ederler. Bu ilaçlar hızlı bir şekilde rahatlama sağlayabilir ancak uzun süreli ve aşırı kullanımı bağımlılığa yol açabilir.

Bağımlılık, ilacın düzenli ve kontrolsüz kullanımı sonucu fiziksel ve psikolojik bağımlılık geliştirmek anlamına gelir. Bu nedenle anksiyete ilaçlarını kullanmadan önce bir doktora başvurmak son derece önemlidir.

Bir uzman, hastanın durumunu değerlendirirken hangi ilacın uygun olduğunu belirleyebilir ve uygun dozu reçete edebilir. Ayrıca ilaçların ne kadar süreyle kullanılması gerektiği ve kullanımının nasıl kesilmesi gerektiği gibi önemli konularda rehberlik sağlar.

Tedavi sürecinin düzenli olarak takip edilmesi, ilaçların etkinliğinin ve yan etkilerin izlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle anksiyete için ilaç tedavisi konusunda bir uzmanın rehberliği ve denetimi altında olmak her zaman en sağlıklı ve doğru yaklaşımdır.

Anksiyete İlaçlarla Kaç Ayda Geçebilir?

"Anksiyete ilaçlarının kullanım süresi ne kadar olmalıdır?" sorusu, klinik uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorudur. Genellikle anksiyete ilaçlarının kullanımı olumlu sonuçlar doğursa da (%80 civarında başarı oranı), bu ilaçların erken kesilmesi nüks riskini artırabilir.

Özellikle panik bozukluğu gibi durumlarda trisiklik antidepresanlar, SSRI'lar veya venlafaksin gibi ilaçların kesildikten sonra nüks riski oldukça yüksektir. Bu hastaların %15 ila %50'sinde ilaçların kesilmesinin ardından 6 ila 12 ay içinde nüks görülebilir.

Bu nedenle akut dönemin sona erdiği noktadan itibaren anksiyete ilaçlarının etkili dozda, en az 6 ila 12 ay süresince düzenli sürdürülmesi önerilmektedir. Bu yaklaşım, nüks riskini minimize etmeye yardımcı olabilir ve tedavinin uzun vadeli etkilerini güvence altına alabilir.

anksiyete ilacı düzenli takip takvimi

Anksiyete İlaçlarının Yan Etkileri Nelerdir?

SNRI'ların Yan Etkileri

SNRI'lar olarak bilinen Seçici Norepinefrin Geri Alım İnhibitörleri'nin yaygın yan etkileri şunlardır:

 • Mide bulantısı
 • Baş dönmesi
 • Uyuşukluk
 • Uykusuzluk
 • Ağız kuruluğu
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Kilo kaybı veya alımı

SNRI'ların nadir ancak ciddi yan etkileri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Serotonin sendromu
 • Kan basıncında ve kalp atış hızında artış
 • Uygunsuz antidiüretik hormon salgılama sendromu

2. Trisiklik Antidepresanların (TCA'lar) Yan Etkileri

TCA'ların yaygın yan etkileri şunlardır:

 • Ağız kuruluğu
 • Bulanık görme
 • Kabızlık
 • Uyuşukluk
 • Baş dönmesi
 • Kilo alımı
 • Cinsel işlev bozukluğu

TCA'ların nadir ancak ciddi yan etkileri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Kardiyak aritmiler veya düzensiz kalp atışları
 • Ortostatik hipotansiyon veya ayaktayken kan basıncında ani düşüş
 • İdrar retansiyonu veya mesaneyi boşaltmada zorluk
 • Nöbetler

3. Benzodiazepinlerin Yan Etkileri

Benzodiazepinler, beyindeki sinir uyarılarını engelleyen bir kimyasal olan gama-aminobütirik asit (GABA) aktivitesini artırarak çalışan bir sakinleştirici sınıfıdır. Benzodiazepinlerin yaygın yan etkileri şunlardır:

 • Uyuşukluk
 • Yorgunluk
 • Kafa karışıklığı
 • Hafıza sorunları
 • Koordinasyon sorunları
 • Bağımlılık ve yoksunluk belirtileri

Benzodiazepinlerin nadir ancak ciddi yan etkileri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Solunum depresyonu veya yavaş nefes alma
 • Hepatik fonksiyon bozukluğu, renal bozukluk
 • Halüsinasyon

Anksiyete İlaçları Ne Kadar Etkilidir?

77 farklı anksiyete ilacının tedavi öncesi ve sonrası anksiyete belirtilerine etkisinin incelendiği bir meta analizin sonucunda anksiyete bozukluklarında ilaç tedavisi hakkında önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Özellikle ketiapin gibi bazı ilaçlar, anksiyete semptomlarında belirgin bir iyileşme gösterme potansiyeline sahiptir. Ancak bu ilaçlar, anksiyete bozukluklarının tedavisi için birçok ülkede onaylanmamıştır ve bu nedenle kullanımı sınırlıdır.

SSRI'lar (Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) ve SNRI'lar (Seçici Norepinefrin Geri Alım İnhibitörleri) gibi yaygın olarak kullanılan ve önerilen ilaçların da anksiyete belirtilerini tedavi etme konusunda etkili olduğu bulunmuştur ve bu ilaçlar, farmakoterapinin birinci basamak tedavisi olarak yaygın kabul görmektedir.

Kaynakça

 1. Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2013.
 2. Bandelow, B., Michaelis, S., & Wedekind, D. (2017). Treatment of anxiety disorders. Dialogues in Clinical Neuroscience, 19(2), 93–107.
 3. Leonard, J., & Ames, H. (2022, Aralık 23). Everything you need to know about anxiety medications. Medical News Today. Retrieved from 1. Anxiety medication: List, types, and side effects (medicalnewstoday.com).
 4. Perna, G., Alciati, A., Riva, A., Micieli, W., & Caldirola, D. (2016). Long-term pharmacological treatments of anxiety disorders: an updated systematic review. Current Psychiatry Reports, 18(23).
 5. Strawn, J. R., Geracioti, L., Rajdev, N., Clemenza, K., & Levine, A. (2018). Pharmacotherapy for generalized anxiety disorder in adult and pediatric patients: an evidence-based treatment review. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 19(10), 1057–1070.
 6. Ströhle, A., Gensichen, J., & Domschke, K. (2018). The diagnosis and treatment of anxiety disorders. Deutsches Ärzteblatt International, 115(37), 611.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.