Üstün Zeka Nedir? Üstün Zeka Belirtileri Nelerdir?

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Zeka ve Üstün Zeka Nedir?

Zeka, kişinin karmaşık ve anlaşılması güç olan kavramları idrak edebilme, çevresiyle uyumlu bir biçimde bunu ortaya koyabilme, odaklanma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilme ve çeşitli yöntemlerle mantık yürütebilme kapasitesidir1.

Üstün zekalı olmak ise, yaş gruplarından beklenenden daha üstün performans gösteren kişiler için kullanılan bir terimdir. Yapılan araştırmalara göre toplumun yaklaşık %10’unda üstün zeka belirtileri bulunmaktadır2.

Zeka Türleri Nelerdir?

Howard Gardner, “Çoklu Zeka Kuramı”nı ortaya atarak, zekanın kişisel bir olgu olduğunu savunmuş ve mevcut zeka teorilerinden ayrışmıştır. Bu kurama göre, zeka yedi farklı boyuttan oluşmaktadır1.

1. Sözel ve Dilsel Zeka Alanı

Bireylerin kendi ana dillerini ve yabancı dilleri etkili bir şekilde kullanabilme yeteneklerini içerir. Bu alanda öne çıkan kişiler, sözlü iletişimde kendilerini akıcı bir biçimde ifade edebilir ve muhataplarını başarıyla anlayabilirler. Ayrıca yazılı ifadede ve soyut kavramları dile getirmede sözcükleri ustaca kullanma becerisine sahiptirler.

Dil kurallarını etkili bir şekilde uygulayabilme yeteneği, şiir oluşturma ve okuma, kelimelerle mecaz kullanma, öykü gibi yaratıcı ürünler ortaya koyma konularında yetenekli olan bireyler, sözel-dilsel zeka alanında öne çıkarlar.

Bu alandaki beceriler, kelime dağarcığı zenginliği, dilbilgisi kurallarına hakimiyet, sözcük oyunlarına ve kelime oyunlarına yetenek, anlamın derinlemesine anlaşılması ve ifade edilmesi gibi unsurları içerir. Sözel-dilsel zeka alanındaki başarı, bireyin hem konuşma hem de yazma becerilerinde etkili ve güçlü olmasını gerektirir1.

2. Mantıksal-Matematiksel Zeka Alanı

Bireylerin sayılar, hesaplamalar, rakamlar ve matematikle ilgilenme yeteneklerini içerir. Bu alanda öne çıkan kişiler, hipotez oluşturma, sebep-sonuç ilişkilerini analiz etme, soyut sembollerle ifade etme ve geometrik şekillerle ilgilenme gibi konularda yetenekli olabilirler. Ayrıca bilimsel faaliyetlere olan ilgi ve meraklarıyla da bilinirler1.

Bu alandaki beceriler, matematiksel düşünce, problem çözme yeteneği, analitik düşünme ve soyut düşünme becerilerini içerir. Mantıksal-matematiksel zeka sahibi bireyler, veri analizi yapma, matematiksel problemleri çözme ve mantıksal düzenlemeleri anlama konularında güçlüdürler. Bu zeka alanında öne çıkan kişiler, matematiksel kavramları anlama ve kullanma yetenekleriyle tanınır1.

zeka türleri çoklu zeka kuramı görseli

3. Bedensel-Kinestetik Zeka Alanı

Bireylerin kendilerini ve çevrelerini bedenleriyle ifade etme ve öğrenme yeteneklerini içerir. Bu alanda güçlü olan kişiler, vücutlarını kullanarak sorunları çözmekte ve yeni ürünler yaratmaktadırlar. Uygun bir şekilde hareket ederek vücutlarını kullanma yeteneğine sahiptirler.

Ayrıca jest ve mimikleri etkili bir biçimde kullanarak, yüz ifadelerini kullanma konusunda yeteneklidirler ve bu sayede anlam katma becerilerini sergilerler. Bedensel-kinestetik zeka sahibi bireyler, pratik becerilere odaklanma, el becerilerini kullanma ve fiziksel aktivitelerle öğrenme gibi alanlarda öne çıkarlar. Bu zeka alanındaki bireyler genellikle ellerini ve vücutlarını kullanarak düşünce ve duygularını ifade ederler1.

4. Kişilerarası-Sosyal Zeka Alanı

Bu alanda iyi olan kişiler, başkalarıyla iyi geçinmeyi ve farklı düşünenlere saygı duymayı severler. Duygularını anlamak ve söylemek konusunda iyidirler. Grup halinde çalışırken uyum sağlamaya ve yardımlaşmaya önem verirler1.

5. Görsel-Mekansal veya Uzamsal Zeka Alanı

Görsel-mekansal veya uzamsal zeka alanında üstün yeteneklere sahip bireyler, zihinlerinde herhangi bir şeyi canlandırabilir ve belleklerinde tutabilirler. Duygularını düşünce süreçlerine entegre edebilir, görsel olarak çok sayıda nesneyi ve şekli üç boyutlu olarak zihinlerinde oluşturabilir ve düşünebilirler. Akıl yürütme becerileri oldukça gelişmiştir ve soyut, imgesel kavramları zihinlerinde canlandırabilme yeteneğine sahiptirler1.

6. İçsel-Doğasal Zeka Alanı

Bu alanında öne çıkan bireyler, kendi iç dünyalarına yönelme ve kendini tanıma eğilimindedirler. Bu eğilim, onların dışarıdan bakıldığında utangaç veya içine kapanık olarak algılanmasına neden olabilir. Ancak bu bireyler, kendi iç dünyalarını düşünce ve araştırma gibi faaliyetlerle ifade ederler1.

Bu bireyler, kendi kimlikleriyle barışık olmak ve kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler. İlgi, ihtiyaç ve davranışlarını anlamak, duygularını ve değerlerini keşfetmek gibi süreçlere sıkça katılırlar.

Bu süreçleri gerçekleştirmek için genellikle yalnız kalmayı ve bağımsız olmayı yeğlerler. Bu bireyler, kendi hedeflerini belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermekte de başarılıdırlar. Hayal kurarlar ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar.

Doğa zeka alanında güçlü olan bireyler, yaşadıkları ortamdaki canlılara ve doğal çevreye derin bir ilgi duyarlar. Çeşitli canlıların özelliklerini karşılaştırma ve kategorilere ayırma gibi faaliyetlerle meşgul olurlar. Doğa ve canlılarla ilgili meraklarını genellikle araştırarak giderirler1.

7. Müzik-Ritmik Zeka Alanı

Bu bireyler için müzik, ritim ve sesin anlamı büyük bir öneme sahiptir. Ses ve müziği, öğrenme süreçlerinde, sosyal ilişkilerinde ve çeşitli etkinliklerde ifade aracı olarak etkin bir şekilde kullanırlar. Müzik ve ritimle ilgili materyallere karşı büyük bir ilgi gösterirler ve çeşitli ses tonlarına karşı hassasiyetleri vardır. Bu alanda yaratıcılıklarını ortaya koyabilmek için farklı ritim ve ses üretme becerilerini başarıyla sergilerler.

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri

Üstün zekalı çocuk, yaş gruplarından beklenenden daha üstün performans gösteren çocuktur3. Üstün zekalı çocukların gösterdiği tipik davranışlar şunlar olabilir:

 • Çevresindeki nesnelere karşı bebeklikten itibaren yoğun bir ilgi ve merak gösterirler.
 • Dikkatlerini uzun süre devam ettirebilme yetenekleri vardır.
 • Öğrenme istekleri tamdır ve olaylara, problemlere farklı yöntemler kullanarak çözüm üretebilirler.
 • Hafıza kapasiteleri uzun süreli ve yüksektir. Ezberleme becerileri güçlüdür.
 • Kelime bilgisi geniştir ve okuma, yazma gibi becerileri yaştaşlarından önce öğrenebilirler.
 • Sayılara karşı yoğun bir ilgi gösterirler ve zaman kavramını diğer çocuklardan önce geliştirebilirler.
 • Mantıksal muhakeme yapma yetenekleri, farklı düşünce biçimlerini kullanarak ve daha az materyal kullanarak gerçekleştirilebilir.
 • Olaylar veya kavramlar arasındaki ilişkiyi fark edebilirler ve mecazı anlayabilirler.
 • Sorunları muhakeme ederek ve çeşitli yöntemlerle çözerek yaşıtlarından üst düzeyde yaratıcılıklarını sergileyebilirler.
 • Analitik düşünme ve matematiksel ilişki kurma becerilerini kullanarak, anlaşılması ve çözülmesi zor görünen düşünce ve problemleri çözebilirler.
 • Dikkat ve odaklanma becerilerinde üst düzey performans gösterirler.
 • Kelime ve sözcükleri hızla kavrayıp erken yaşlarda konuşmaya başlarlar.
 • Öğrenme kapasiteleri yüksektir ve öğrendiklerini kolayca unutmazlar.
 • sanat müzesinde bir çocuk ve iki yetişkin sohbet görseli
 • İlgi duydukları konularda gözlem yapma ve inceleme yetenekleri vardır.
 • Dış etkilerden ziyade kendi iç motivasyon güçlerini kullanarak üst düzey yeteneklerini ortaya koyarlar.
 • Kitaplara ve çevrelerine karşı duyarlı, meraklı ve çeşitli alanlara ilgili, mizah duygusu yüksek, eleştirel düşünen, soru soran ve akıl yürüten bireylerdir.
 • Yaşları ilerledikçe uyum problemleri yaşayabilirler. Bu uyumsuzlukları aşabilmek için duygusal ve sosyal yönden performans gösterirken risk alabilirler.
 • Bilişsel gelişimleri, bedensel gelişimlerinden önde olduğu için kendi akranlarıyla değil, genellikle yetişkinlerle sosyalleşme eğilimindedirler.
 • Kendi yaş gruplarına göre bilişsel açıdan daha ileri seviyededirler. Bu durum, sosyal anlamda bazı zorlukları da beraberinde getirebilir.
 • Özgün ve yaratıcı düşünme yetenekleriyle öne çıkarlar, mizah duygularıyla çevrelerine katkı sağlarlar ve gelişimlerinde dikkate değer bir hız gösterirler.

Zeka Testleri

Zeka testleri, muhakeme, hafıza, dil ve problem çözme gibi insan bilişsel yeteneklerinin bir veya daha fazla yönünü değerlendirmeyi amaçlayan araçlardır. Zaman içerisinde geliştirilen zeka ölçeklerinden en ünlüleri Wechsler zeka ölçekleri ve Stanford Binet zeka testidir.

Wechsler Zeka Ölçekleri

Zeka testlerinin öncüsü David Wechsler tarafından geliştirilen ve bireysel olarak uygulanan bir zeka testleri serisidir. Wechsler Zeka Ölçekleri, dört ana versiyondan oluşur:

 • Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WAIS)
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC)
 • Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği (WPPSI)
 • Wechsler Kısaltılmış Zeka Ölçeği (WASI)

Her versiyon, farklı yaş aralıkları ve alt testlere sahip olsa da benzer bir yapı ve puanlama sistemini paylaşır. Wechsler Zeka Ölçekleri, sözel ve sözel olmayan yetenekleri ölçer ve tam ölçekli bir IQ puanının yanı sıra farklı bilişsel işlev alanlarını yansıtan dört veya beş endeks puanı sunar. Klinik, eğitim ve araştırma ortamlarında yaygın olarak kullanılan Wechsler Zeka Ölçekleri, güvenilir ve geçerli zeka ölçümleri olarak kabul edilmektedir4.

Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Zeka testleri arasında tarihi olarak en eski ve etkili olanlardan biridir. Psikolog ve Stanford Üniversitesi profesörü Lewis Terman tarafından geliştirilen bu ölçek, Binet-Simon Ölçeği'nin revizyonu ve uyarlamasıdır. Bu Fransız zeka testini Alfred Binet ve Theodore Simon oluşturmuştu.

Stanford-Binet Zeka Ölçeği, birçok revizyon geçirmiş olup, şu anki versiyonu olan beşinci baskısı (SB5) 2003 yılında yayınlanmıştır. SB5, geniş bir yaş aralığını kapsayan, bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir, 2 ila 85 yaş arasını içermektedir.

SB5, sözel ve sözel olmayan yetenekleri ölçer ve tam ölçekli bir IQ puanı yanı sıra beş farklı bilişsel işlev alanını yansıtan faktör puanları sunar. SB5, genel bir zeka faktörü (g) altında spesifik yetenekleri kapsayan hiyerarşik bir zeka modeline dayanmaktadır. Klinik, eğitim ve araştırma ortamlarında yaygın olarak kullanılan SB5, güvenilir ve geçerli bir zeka ölçüm aracı olarak kabul edilmektedir1.

Üstün Zekalı Çocuklar Hakkında Bilinen 6 Yanlış

“Her Şeyde İyidirler.”

Üstün yetenekli çocuklar, belirli alanlarda olağanüstü yetenek gösterirken, eş zamansızlıkla mücadele edebilirler. Örneğin, matematikte ileri düzeyde başarı gösteren bir çocuk, dil sanatları konusunda zorluk yaşayabilir.

“Herhangi Bir Yardıma İhtiyaçları Yoktur.”

Bağımsız öğrenme önemli olmakla birlikte, üstün yetenekli çocuklar da sosyal ve duygusal destek gerektirebilir. Motivasyonun ve odaklanmanın eksikliği, çocuğu başka alanlara yönlendirebilir ve depresyon gibi sorunlara neden olabilir.

“Üstün Yetenekli Öğrencileri İlerletmek Gelişimleri İçin Kötüdür.”

Üstün yetenekli çocuklar için akademik akran ilişkileri, sosyal gelişimleri için olumlu bir etki yaratabilir. Bu çocuklar, genellikle akademik yetenekleri daha yüksek olan yaşlarındaki çocuklarla daha rahat sosyalize olabilirler.

“Tüm Üstün Yetenekli Çocuklar İyi Notlar Alır.”

Üstün yetenekli çocuklar, akademik beklentilere uymakta zorlanabilirler. Zorluğun ortaya çıkması, çocuğun ilgi alanlarına yönelme eğiliminde olmasından kaynaklanabilir.

“Ortalama Çocuklar İçin Rol Modeldir.”

Üstün yetenekli çocuklar, kendi seviyelerindeki akademik zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler. Ortalama öğrencilerle bir araya gelmek, bu çocuklara sosyal olarak daha rahat bir ortam sunabilir.

“Tüm Çocuklar Yeteneklidir.”

Üstün zekalılık, özel yetenekleri tanımlayan belirli ölçümlere dayanmalıdır. Çocukların her birinin benzersiz olduğu kabul edilirken, üstün yetenekliliği belirleme süreci ampirik verilere dayanmalıdır.

Üstün Zekalı Çocukların Aileleri Onları Nasıl Desteklemelidir?

Yeteneklerini Keşfedin ve Destekleyin.

 • Çocuğun ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini belirleyin.
 • Evde zenginleştirici materyaller ve aktiviteler sağlayarak yeteneklerini besleyin.
 • Farklı alanlarda uzmanlarla tanışmasını sağlayarak mentorluk olanakları yaratın.

Bireysel Öğrenme Hedefleri Belirleyin.

 • Çocuğun kendi öğrenme hedeflerini ve projelerini takip etmesine olanak tanıyın.
 • Gerektiğinde dış kaynaklar ve uzmanlardan destek alarak özel projeleri teşvik edin.
 • Esnek öğrenme seçenekleri konusunda ailece kararlar alın.

Duygusal ve Sosyal Destek Sağlayın.

 • Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışın ve açık iletişimi teşvik edin.
 • Akran ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olun ve sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik edin.
 • Başkalarıyla işbirliği yapma ve empati geliştirme konusunda rehberlik yapın.

Zorlukları Anlayın ve Ele Alın.

 • Mükemmeliyetçilik, kaygı veya izolasyon gibi zorluklarla baş etmelerine destek olun.
 • Aile içinde birlikte çözüm bulma stratejileri geliştirin.
 • Profesyonel yardım almak için gerektiğinde destek sunun.

Fiziksel ve Zihinsel Olarak Onları Destekleyin.

 • Dengeyi korumak için düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıkları oluşturun.
 • Aşırı stresle başa çıkmak için rahatlama teknikleri öğretin.

Bireysellikleri ve Çeşitlilikleri Kabul Edin.

 • Çocuğun bireysel güçlü ve zayıf yönlerini kabul edin ve değer verin.
 • Kendi kararlarını almalarına ve özerk olmalarına izin verin.

Bu öneriler, üstün yetenekli çocukların ailelerine çocuklarının potansiyellerini en iyi şekilde açığa çıkarmalarında yardımcı olabilir. Unutmayın ki her çocuk farklıdır, bu nedenle bu önerileri çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve kişilik özelliklerine göre uyarlamak önemlidir.

Kaynakça

 1. Kurt, Y. (2019). Üstün zekâlı 10 ve 14 yaş aralığındaki ergenlerin duygusal zekâ ile mutluluk doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı.
 2. Erdem, M. (2020, Eylül 10). Üstün zekalıların belirtileri ve eğitimi. Erdem Psikiyatri. https://www.erdempsikiyatri.com/ustun-zekalilarin-belirtileri-ve-egitimi sitesinden alındı.
 3. Üstün zekalı çocuk kimdir? https://ustunzekalilar.org/tr/Makaleler/Icerik/1292-Ustun-Zekali-Cocuk-Kimdir sitesinden alındı.
 4. McGee, K. (2019, Mayıs 14). Intelligence assessment tools. The Classroom. https://www.theclassroom.com/intelligence-assessment-tools-8277564.html sitesinden alındı.
 5. Levent, F. (t.y.). Üstün potansiyelli / üstün zekalı / üstün yetenekli çocukları olan ailelere öneriler. https://www.tuzyev.org/ustun-potansiyelli-ustun-zekali-ustun-yetenekli-cocuklari-olan-ailelere-oneriler sitesinden alınmıştır.
 6. Oak Crest Academy. (2019, Ağustos 19). 6 myths and misconceptions about gifted children. https://oakcrestacademy.org/myths-misconceptions-gifted-children/ sitesinden alındı.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.