Hakkında

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde tam burslu olarak almış ve yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken öğrenci değişim programı ile gittiği Jagiellonski Üniversitesi’nde alanıyla ilgili derslere ve seminerlere katılmıştır. Ayrıca özel okul, anaokulu, psikolojik danışmanlık merkezleri ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü stajlara katılmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmiş ve “Role of Feelings of Regret and Employment related Quilt on the Relationship between Work-Family Conflict and Psychological Health among Employed Mothers (Çalışan Annelerin Yaşadığı İş-aile Çatışması ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Pişmanlık ve Suçluluk Duygularının Rolü)” başlıklı tezini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında Dr. Ferhat Jak İçöz tarafından psikodinamik ekolde terapi eğitimi almış ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Ayrıca yine uzmanlık eğitimi sırasında Psike İstanbul'un düzenlediği Psikanalize Giriş Seminerleri'ne katılmış ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde ise uzmanlık stajı kapsamında süpervizyon eşliğinde psikodinamik ekolde terapi çalışmalarını sürdürmüştür. Son olarak, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır. Terapi çalışmalarının yanında kariyerine özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak devam etmiştir. Yetişkin bireylere ek olarak bir özel okulda çocuk ve ergen bireylerle de çalışarak onların ruhsal ve akademik gelişimlerine destek olmuştur.

Uzmanlık

 • Düşünce ve Duygulara Dair Farkındalık
 • Hayata Dair Yeni Bakış Açıların Geliştirilmesi
 • Özgüven ve Uyum Sorunları
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • İletişim Sorunları
 • İlişki Sorunları
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kariyer ve Akademik Yaşantısıyla İlgili Yaşanan Zorluklar

Eğitim

Lisans

Yeditepe Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikodinamik Terapi Eğitimi ve Süpervizyon - Dr. Ferhat Jak İçöz, Bahçeşehir Üniversitesi, (1 yıl, 2015)
 • Psikanalize Giriş Seminerleri - PsikeİST (1 yıl, 2016)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Janus Psikoloji (1 yıl, 2017)
 • Şema Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Gonca Soygüt (Şema Terapi Enstitüsü)
 • 13. Çocuk Psikanalizi Günleri ‘Çocuk ve Yıkıcılık’ - İstanbul Psikanaliz Derneği (2016)
 • Uzlaşı Kültürü ve Mediasyon/Arabuluculuk ‘Okulda Akran Arabuluculuğu’ Eğitimi - Altis Danışmanlık (2015)

Klinik Deneyimleri

 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Gönüllü Stajyer

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.