Şeyda Yaşar

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde tam burslu olarak almış ve yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken öğrenci değişim programı ile gittiği Jagiellonski Üniversitesi’nde alanıyla ilgili derslere ve seminerlere katılmıştır. Ayrıca özel okul, anaokulu, psikolojik danışmanlık merkezleri ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü stajlara katılmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmiş ve “Role of Feelings of Regret and Employment related Quilt on the Relationship between Work-Family Conflict and Psychological Health among Employed Mothers (Çalışan Annelerin Yaşadığı İş-aile Çatışması ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Pişmanlık ve Suçluluk Duygularının Rolü)” başlıklı tezini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında Dr. Ferhat Jak İçöz tarafından psikodinamik ekolde terapi eğitimi almış ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Ayrıca yine uzmanlık eğitimi sırasında Psike İstanbul'un düzenlediği Psikanalize Giriş Seminerleri'ne katılmış ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde ise uzmanlık stajı kapsamında süpervizyon eşliğinde psikodinamik ekolde terapi çalışmalarını sürdürmüştür. Son olarak, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır. Terapi çalışmalarının yanında kariyerine özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak devam etmiştir. Yetişkin bireylere ek olarak bir özel okulda çocuk ve ergen bireylerle de çalışarak onların ruhsal ve akademik gelişimlerine destek olmuştur.

Çalışma Alanları

Depresyon

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

Kaygı

Öfke Yönetimi

Özgüven Problemleri

Uyum Problemleri

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar


Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Psikodinamik Terapi Eğitimi ve Süpervizyon - Dr. Ferhat Jak İçöz, Bahçeşehir Üniversitesi, (1 yıl, 2015)

• Psikanalize Giriş Seminerleri - PsikeİST (1 yıl, 2016)

• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Janus Psikoloji (1 yıl, 2017)

• Şema Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Gonca Soygüt (Şema Terapi Enstitüsü)

• 13. Çocuk Psikanalizi Günleri ‘Çocuk ve Yıkıcılık’ - İstanbul Psikanaliz Derneği (2016)

• Uzlaşı Kültürü ve Mediasyon/Arabuluculuk ‘Okulda Akran Arabuluculuğu’ Eğitimi - Altis Danışmanlık (2015)

• İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.