Uzman Klinik Psikolog Şeyda Yaşar

Şeyda Yaşar

Uzman Klinik Psikolog

Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Uyum Problemleri İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Eğitim

 • Bahçeşehir Üniversitesi

  Bahçeşehir Üniversitesi / Yüksek Lisans

 • Yeditepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Hakkında

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde tam burslu olarak almış ve yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken öğrenci değişim programı ile gittiği Jagiellonski Üniversitesi’nde alanıyla ilgili derslere ve seminerlere katılmıştır. Ayrıca özel okul, anaokulu, psikolojik danışmanlık merkezleri ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü stajlara katılmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmiş ve “Role of Feelings of Regret and Employment related Quilt on the Relationship between Work-Family Conflict and Psychological Health among Employed Mothers (Çalışan Annelerin Yaşadığı İş-aile Çatışması ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Pişmanlık ve Suçluluk Duygularının Rolü)” başlıklı tezini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında Dr. Ferhat Jak İçöz tarafından psikodinamik ekolde terapi eğitimi almış ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Ayrıca yine uzmanlık eğitimi sırasında Psike İstanbul'un düzenlediği Psikanalize Giriş Seminerleri'ne katılmış ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde ise uzmanlık stajı kapsamında süpervizyon eşliğinde psikodinamik ekolde terapi çalışmalarını sürdürmüştür. Son olarak, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi Eğitimi'ni tamamlamıştır. Terapi çalışmalarının yanında kariyerine özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak devam etmiştir. Yetişkin bireylere ek olarak bir özel okulda çocuk ve ergen bireylerle de çalışarak onların ruhsal ve akademik gelişimlerine destek olmuştur.

Çalışma Alanları

Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Değersizlik Depresyon Duygusal Yeme İletişim Problemleri İlişki Sorunları Kaygı

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikodinamik Terapi Eğitimi ve Süpervizyon - Dr. Ferhat Jak İçöz, Bahçeşehir Üniversitesi, (1 yıl, 2015)
 • Psikanalize Giriş Seminerleri - PsikeİST (1 yıl, 2016)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Janus Psikoloji (1 yıl, 2017)
 • Şema Terapi Eğitimi - Prof. Dr. Gonca Soygüt (Şema Terapi Enstitüsü)
 • 13. Çocuk Psikanalizi Günleri ‘Çocuk ve Yıkıcılık’ - İstanbul Psikanaliz Derneği (2016)
 • Uzlaşı Kültürü ve Mediasyon/Arabuluculuk ‘Okulda Akran Arabuluculuğu’ Eğitimi - Altis Danışmanlık (2015)
 • İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma Eğitimi- Prof. Dr. Gonca Soygüt (Şema Terapi Enstitüsü, 2022)
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • Travma - Afet CBT Uygulayıcılığı Eğitimi, TPD (2023)