Erken Boşalma Nedir? Erken Boşalmanın Nedenleri, Belirtileri ve Çözümü

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Erken Boşalma Nedir?

Erken boşalma, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM)’nda tanımlanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Bilimsel adı prematür ejakülasyondur.

Erken boşalma tanımında bu üç kriter bulunur:

  • Kalıcı ve tekrarlayıcı şekilde deneyimlenir.
  • Kısa bir sürede ve kişinin isteğinin dışında boşalma gerçekleşir.
  • Kişinin cinsel yaşamı üzerinde olumsuz etki eder.

Kimi kaynaklara göre erken boşalma tanımında önemli olan sürenin kısalığı değil, boşalma refleksinin üzerinde istemli denetimin olmamasıdır. Buna göre erken boşalma “denetimsiz boşalma” ya da “istemsiz boşalma” olarak da adlandırılır.

Erken boşalma sorununda odaklanılan en önemli nokta, boşalma kontrolünün olmaması ya da çok az olmasıdır.

Erken Boşalmanın Çeşitleri

Erken boşalmanın farklı çeşitleri olabilir. Genellikle sürekli deneyimlenen ya da sonradan edinilmiş olarak iki kategoride incelenir. Daha detaylı olarak:

Hayat boyu deneyimlenen erken boşalma
Erken boşalma ilk cinsel ya da cinsel birleşme deneyiminden beri devam eder.
Sonradan edinilen erken boşalma
Erken boşalma, boşalma süresinin yeterli görüldüğü bir dönemin ardından yaşanmaya başlar.
Genelleşmiş erken boşalma
Erken boşalma farklı partner ve farklı durumlarda da gerçekleşir.
Durumsal erken boşalma
Erken boşalma yalnızca belli bir partner ve durumda yaşanır.
erken boşalma sorunundan muzdarip bir çift çizimi

Erken Boşalmanın Nedenleri Nelerdir?

Erken boşalma birçok farklı sebepten deneyimlenebilir. Geçmişte sadece psikolojik faktörlere bağlı olduğu düşünülse de günümüzde hem psikolojik hem de fiziksel faktörlere bağlı oluşabildiği bilinmektedir. Bunlardan en kabul görmüş olanları şunlardır:

1. Bilgi veya Deneyim Eksikliği

Erken boşalma ilk kez cinsel ilişki yaşamaya hazırlanan kişilerde yaygın olarak görülür. Bunun sebebi, kişinin partnerli ilişkilere yönelik bilgi ve deneyimi ile orgazm kontrolünün zayıf olmasıyla alakalıdır.

Bunun ötesinde, cinsellik eğitimine erişememek, yakın çevrede cinselliğin yargısız ve güçlendirici şekilde konuşulmaması, boşalma süresi ile ilgili mitler ya da abartılarak anlatılan hikayeler, bilgi kirliliğine sebep verir. Ayrıca boşalma süresi ile erkeklik arasında paralel çizilmesi de kişilerin erken boşalma konusundaki kaygılarını daha da yükseltebilir.

2. Psikolojik Faktörler

Kişi, çeşitli sebeplere bağlı olarak stres, anksiyete, depresyon vb. gibi psikolojik problemler yaşıyorsa bedensel davranışları üzerinde tam kontrol sahibi olamayabilir ve erken boşalma yaşayabilir. Düşük beden algısı ve farkındalığı, cinsel travma geçmişi, utanç gibi olumsuz duygular sebebiyle aceleci davranmak da erken boşalmaya sebep verebilir.

3. Davranışsal Faktörler

Partnerli cinsel ilişki deneyimi öncesinde vücudu mastürbasyon ile belli bir şekilde (genellikle belli uyaranlar ve belli hızda) boşalmaya alıştırmak, partnerli ilişkilerde kontrolün sağlanamamasına sebep olabilir.

4. İlişkiye Bağlı Faktörler

“İdeal” boşalma süresine yönelik söylentiler, kişilerde erken boşalma korkusunun gelişmesine ve ilişkilerde karşılıklı olarak belli bir beklentinin yaratılmasına sebep olabilir.

Beklenen sonucun elde edilememesi durumunda performansa bağlı endişeler ortaya çıkabilir ve bunlar erken boşalmayı tetikleyebilir. Partnerin aşağılayıcı ve baskıcı tutumu da buna katkıda bulunabilir.

5. Psikoaktif Madde veya İlaç Kullanımı

Psikoaktif maddeler, merkezi sinir sistemine etki ederek beynin işlevlerini değiştiren kimyasal maddelerdir. Bu maddeler ve ilaçlar, algıda, bilinçlilikte, davranışlarda veya ruh halinde değişikliklere yol açar.

Bu durum kişinin erken boşalma gibi, denetim eksikliğinden kaynaklanan durumları yaşamasına sebep olabilir. Böyle durumlarda bu durumun ilaca bağlı bir durum olup olmadığı sorgulanabilir.

6. Kültürel Sebepler

Cinselliğin toplumda “ayıp, suç, günah” gibi düşüncelerle ilişkilendirilmesi, mastürbasyon veya partnerli cinsel ilişkilerde, cinsel davranışın bir an önce sonlandırılması gerektiği fikrini beraberinde getirir. Bu da zamanla erken boşalmayı davranışsal bir alışkanlığa dönüştürebilir.

7. Fiziksel Faktörler

Hormonlara bağlı durumlar, prostat ya da üretrada oluşan iltihaplanma ya da enfeksiyonlar, ya da genetik faktötler erken boşalma deneyimlenmesine sebep olabilen faktörler arasındadır.

Erken Boşalmanın Belirtileri Nelerdir?

Erken boşalmanın erken boşalma durumundan başka bir belirtisi yoktur. Bu durum, birden fazla kriter ve özelliğe bağlı olarak tanımlanır. Bu kriterler aşağıda belirtilen şekillerde deneyimleniyorsa bu erken boşalmaya işaret edebilir.

Boşalma süresi
Kişiler boşalmayı, cinsel birleşme gerçekleşmeden ya da cinsel birleşmeyi takip eden bir dakika veya daha az sürede deneyimler.
Uzun süreli deneyimleme
Kişiler, erken boşalmayı en az altı aydır ve ilişkilerin %75 -%100’ünde deneyimler.
Psikolojik ve ilişkisel etkileri
Erken boşalma ilişkiyi yaşayan taraflardan bir veya daha fazlasında stres, cinsel tatminsizlik, hayal kırıklığı, utanç, gerginlik ve benzeri olumsuz hislere sebep olur.

Erken Boşalma Ne Kadar Yaygın?

Erken boşalma oldukça sık rastlanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Bazı kaynaklar yaygınlığının 30%-40% civarında olduğunu belirtmektedir.

Erken boşalma tanısı belirlenmeden önce kişinin yaşı, cinsel ilişki sıklığı, niteliği, süresi, partner özellikleri ve ortam uyarıcılığı gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

Buna ek olarak bazen tanısı erken boşalma olmayan durumlar kişilerin partneri ya da kendileri tarafından erken boşalma olarak etiketlenebilir. Bu da erken boşalmanın sanıldığından daha yaygın olduğunun düşünülmesine sebep olabilir.

Erken boşalma birçok farklı faktöre bağlı oluşabilen bir durum olduğu için cinselliğe dair bilgi eksikliğinin daha çok olduğu, cinselliğin utanç ya da korkuyla özdeşleştirildiği coğrafyalarda bu oranlar diğer bölgelere göre değişkenlik gösterebilir.

Erken Boşalma Nasıl Tedavi Edilir?

Erken boşalma sorunu, cinsel terapi alanında eğitimli ve deneyimli psikiyatr ve klinik psikologlar tarafından çeşitli yöntemlerle çözülebilir. Zaman zaman üroloji ya da endokrinoloji uzmanlarından da destek alınmasını önerilebilir.

Erken boşalma her kişi ya da çift özelinde değerlendirilir. Herkesin cinselliği, genel sağlığı ve ilişkisel/çevresel gerçekleri farklı ve biricik olduğundan cinsel terapi sürecinde de herkesin farklı ihtiyaçları olabilir.

Erken boşalmanın çözümü için uygulanan ve olumlu cevap veren belli başlı yöntemler olsa da kişilerin sağlık öyküleri, deneyimleri ve ilişki durumları gibi faktörler göz önünde bulundurularak bir yol haritası çizildiği için sadece alanda eğitimi ve deneyimi olan kişiler tarafından hizmet alınması önemlidir.

Erken boşalma sorunu bireysel terapi, partnerli terapi ve/veya ilaç tedavisi ile çözülebilir. Bu süreçlere partnerlerin cinsel ilişkileri sırasında evde uygulayabilecekleri bazı tekniklerin öğretilmesi (dur-başlat gibi) ve psikoseksüel eğitim (cinsellik, anatomi, cinsel tepki vs. ile ilgili bilgilendirme) genellikle dahil edilir.

Kaynakça

  1. Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği (CETAD). (2006). “Bilgilendirme Dosyası - 1: Cinsel Yaşam ve Sorunları”.
  2. Premature ejaculation: Causes and Treatment, Cleveland Clinic. (2020). clevelandclinic.org.
  3. Premature ejaculation, Mayo Clinic. (2021). Mayoclinic.org.
  4. The American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, Fifth Edition.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.