Müzik, Duygular ve Düşünceler

Müzik, Duygular ve Düşünceler

Müzik, tıpkı elle tutulamayan ve bedeni dolaşan nefes gibi kulaktan girip belli beyin bölgeleri aracılığıyla beyinde dolaşır ve insanların duygu ve düşüncelerini oldukça olumlu etkilerle donatır. Kısaca müzik sadece eğlence için kullanılan bir araç değildir. Bilimsel araştırmalar, müziğin fiziksel ve zihinsel refahı artıran fizyolojik süreçleri etkileyebileceğini göstermiştir1.

Müzik ve Bellek

Birçok bilimsel araştırma müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ele almıştır. Bunlara göre müzik psikoloji üzerinde, duygu durum ve duygu düzenlemesinden bilişsel fonksiyonlara kadar çok geniş bir etki alanına sahiptir2. Bazı insanlar sözlü ya da sözsüz müzik dinlemeden herhangi bir iş yapmayı istemez, hedefe kilitlenmek ve dikkatlerini sürdürmek için tıpkı ilaç gibi müziğe ihtiyaç duyar.

Müziğin odaklanma ve performansa katkılarının yanı sıra belleğe de katkıları bulunmaktadır. Kimileri ezber görevleri esnasında müzik dinlediklerinde, bilgiyi daha iyi akılda tuttuklarını bildirmişlerdir. Hatta, müzik konusunda profesyonel bir geçmişe sahip kişiler, müzik hayatlarının büyük bir kısmını kapladığı için; bu kişilerin müzik ile ilgili hafızaları, yeni kelime öğrenme kapasiteleri ve kişisel anıları hatırlama becerileri daha fazla gelişmektedir3, 4, 5.

Müziğin Psikolojik Bozukluklara Etkisi

Müzik ile bağlantılı müdahalelerin, kanser gibi uzun süreli ve zorlu hastalıklarla eş zamanlı olarak görülen anksiyete, depresyon, umutsuzluk, acı ve yorgunluk gibi problemleri azaltma konusunda yetişkinlerde ve çocuklarda faydalı olduğu yapılan birçok araştırmada gösterilmiştir6. Ek olarak duygu düzenlemeye bağlı müzik grup terapisi uygulanan alkol bağımlılığı yaşayan erkek katılımcılarda yapılan araştırmanın sonucuna göre deneyimlenen problemleri azaltmak konusunda faydalı olmuştur7.

Öte yandan karşıt sonuca sahip bir araştırmada müzik terapisi ve müzik dinlemenin ilaç tedavisine yoğun olarak ihtiyaç duyulan ve günlük yaşam kalitesini oldukça düşürülen şizofreninin pozitif semptomları olarak bilinen halüsinasyonlar ve hezeyanlara olan etkisi karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır. Ancak müzik dinleme ve müzik terapisi arasında herhangi bir fark bulunamamıştır. Bu sebeple müzik terapinin şizofreni gibi biyolojiye ve genetiğe dayanan psikolojik rahatsızlıklardaki pozitif semptomların hafifletilmesi için ilk yöntem olarak önerilmemektedir8.

Müziğin Fizyolojik Problemlere Etkisi

Fizyolojik hastalıklar sonucunda ağrı ortaya çıkabilir ve ağrıyla baş etmek fizyolojik ve psikolojik olarak oldukça zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda yetersiz veya başarısız ağrı yönetimi hastalarda hem hastane yatışı sırasında hem de sonrasında fizyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir ve ağrı sonucunda olumsuz etkilenen psikolojik durumu onarmak için müzik terapinin etkili olup olmayacağı birçok araştırmaya konu olmuştur. Bir araştırma sonucuna göre müzik terapisi ve müzik ile ilişkili tıbbı müdahalelerinin hastalarda ağrıyı azaltmada ve ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir9.

Diğer bir araştırmada ise gelişmiş kalp atış hızı, motor beceriler, beyin stimülasyonu (uyarımı) ve bağışıklık sistemi geliştirme dahil olmak üzere müziğin faydalarını göstermişlerdir1. Ayrıca, vücuttaki fizyolojik değerlerin birbiriyle olan dengesinin düzenlenmesinde de müziğin önemli rol oynadığı bilimsel bulgular sayesinde bilinmektedir10.

Müzik Terapisi Nedir?

Müzik ile tedavinin mümkün olup olmadığı çok merak edilen bir konu. Psikoterapi alanında müzik terapi adı verilen bir terapi tekniği kullanılmaktadır. Müziği kullanan müdahaleler, hem eğitimli bir profesyonelin desteğiyle terapötik bir ortamda (Müzik terapisi) hem de terapötik olmayan bir ortamda müzik temelli aktiviteler sunarak, olumlu, destekleyici ve proaktif bir atmosfer sağlayarak çeşitli psikolojik durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan problemlerle ilgilenmektedir1.

Müzik terapisi, rahatlatıcı olsa da hastalara sadece müzik dinletmek için kullanılmaz. Ancak aslında hastaların zihinsel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmak ve psikolojik durumlarını iyileştirmek amacıyla müziğin gücünü kullanmak için danışanların daha aktif katılımını içermektedir11.

Müzik terapisinin psikolojik olarak etkilerini anlayabilmek için birçok araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı eğitimlerinde (psikoeğitim) önemli rol oynadığı görülmüştür. Öğrencilerin negatif duygular ve psikolojik problemlerle mücadele etmesine fayda sağladığı, topluma uyum sağlayan kişilik özelliklerine sahip olmalarına yardımcı olduğu ortaya koyulmuştur12, 13. Öte yandan, müzik terapinin depresyon müdahalesinde kısa sürede etkili sonuçlar ortaya koyduğu bilimsel bulgularla desteklenmiştir14.

Bir diğer araştırma hem fizyolojik hem de psikolojik olarak kapsamlı etkileri bulunan doğum ile ilgilidir. Araştırmacılar, müzik terapisinin, doğum sırasında kadınların ağrı yoğunluğunu azalttığı ve doğum ile ilgili kaygıları ortadan kaldırmak konusunda yardımcı olduğunu gözlemlemişlerdir15.

Sonuç

Hem araştırmalar hem günlük hayattaki deneyim ve gözlemlerimiz sonucunda gördüğümüz gibi müziğin psikolojik sağlık üzerinde göz ardı edilemeyecek bir etkisi mevcuttur. Psikolojik sağlığımızın önemli bileşenleri olan bilişsel fonksiyonları, duyguları ve fizyolojik sağlığımızı da olumlu yönde etkilemektedir.

Hüzünlü hissettiğinizde, mutlu hissettiğinizde, konsantre olmak istediğinizde, gebelik sürecinde bir kadına klasik müzik dinlemesi tavsiye edildiğinde, uyumak için rahatlatıcı bir müziğe ihtiyaç duyduğunuzda aslında uzun zamandır üzerinizdeki olumlu etkilerinin verdiği deneyimle müziğe yöneliyoruz. Bu sebeple eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız ve size iyi geldiğini düşünüyorsanız müzik dinlemeyi ve zihninizi beslemeyi ihmal etmeyin.


Kaynakça

 1. Rebecchini, L., 2021, Music, Mental Health, and Immunity, Brain Behav Immun Health.
 2. Pousson, J. E., 2021, Spectral Characteristics of EEG during Active Emotional Musical Performance. Sensors (Basel, Switzerland).
 3. Klein, C., 2016, The Influence of Pre-stimulus EEG Activity on Reaction Time During a Verbal Sternberg Task is Related to Musical Expertise, Brain Topography.
 4. Hsu, C.C., et al., 2017, Analyze the Beta Waves of Electroencephalogram Signals from Young Musicians and Non-musicians in Major Scale Working Memory Task, Neurosci Letters.
 5. Küssner, M.B., et al., 2016, EEG Beta Power but Not Background Music Predicts the Recall Scores in a Foreign-Vocabulary Learning Task, PLoS One.
 6. Bradt, J., et al., 2021, Music Interventions for Improving Psychological and Physical Outcomes in People with Cancer, Cochrane Database Systems of Review.
 7. Huang, Y., et al., 2021, Efficacy of Group Music Therapy Based on Emotion-Regulation Skills on Male Inpatients With Alcohol Dependence: A Randomized, Controlled Pilot Trial, Frontiers in Psychology.
 8. Pedersen, I.N., et al., 2021, Music Therapy vs. Music Listening for Negative Symptoms in Schizophrenia: Randomized, Controlled, Assessor- and Patient-Blinded Trial, Frontiers in Psychiatry.
 9. Monsalve-Duarte, S., et al., 2021, Music Therapy and Music Medicine Interventions with Adult Burn Patients: A Systematic Review and Meta-analysis, Burns.
 10. Reybrouck, M., et al., 2021, Music Listening and Homeostatic Regulation: Surviving and Flourishing in a Sonic World, International Journal of Environement Research Public Health.
 11. Wang, S., et al., 2018, The Use of Music Therapy in the Treatment of Mental Illness and the Enhancement of Societal Wellbeing, Psychiatria Danubina.
 12. Wenqin, L., 2022, Analysis of the Effectiveness of Music Therapy on Mental Health of College Students, Journal of Healthcare Eng.
 13. Hou, J., 2022, Effective Ways for College Students' Mental Health Education Based on Music Therapy, J Healthc Eng.
 14. Aalbers, S., et al., 2017, Music Therapy for Depression, The Cochrane Database of Systematic Reviews.
 15. Santiváñez-Acosta, R., et al., 2020, Music Therapy in Pain and Anxiety Management during Labor: A Systematic Review and Meta-Analysis, Medicina.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Psikolojik Testler

Ücretsiz ve kolayca çözebileceğiniz psikolojik testler ile kendinizi test edin!
Kendini Test Et