Aşkın Karşılıksız Hali Platonik Aşk Ne Demek? Platonik Aşkı Nasıl Deneyimliyoruz?

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 200 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Platonik Aşk: Aşkın Karşılıksız Hali

Aşk, insanın belki de en çok arzuladığı deneyimlerden biri. Carl Rogers’a göre koşulsuz biçimde seviliyor olmak mutluluğa ulaştıran en temel anahtarken, Eric Fromm meseleyi sevgiyi almaktan çok sevgiyi vermeye götürür1, 2. Sevme sanatını, insanın kendine dair farkındalık ve içgörü kazanma haline duygusal bir doyum aracılığıyla ulaştıran bir yol olarak tanımlar.

Ancak aşkı deneyimlemenin farklı hallerinden bahsetmek mümkün. Aşk üzerine yapılan araştırmalarda, en temelde iki ayrım görülüyor: aşkın karşılıklı ya da karşılıksız olması3. Peki platonik aşk ne demektir?

Platonik Aşk Nedir?

Platonik aşk, bir diğer biçimle karşılıksız aşk; aşkı deneyimleyen ve peşine düşen kişinin, aynı biçimde bu aşkı deneyimlemeyen ve reddedici bir konumda olan kişiye karşı beslediği aşk olarak tanımlanıyor4.

Platonik aşık bir kişi aşkını ifade etsin ya da etmesin, karşılık göremiyor ve bir bakıma bu duyguyu çift olmaktan ziyade kendi zihni içerisinde deneyimlemiş oluyor. Fromm ve Rogers’ın bakış açılarını da birleştiren bir biçimde bir tablo ortaya çıkıyor: bir kişi aşkı veren, diğer kişiyse aşkı karşılayan ve sevilen durumda5.

Karşılıksız sevgi besliyor olduğunuzu fark etmenin en temelde verilen ilgi, zaman ve sevginin bir karşılığını görememek, tek taraflı deneyimliyor olmaktan geçtiği aşikâr. Peki hangi durumlar platonik aşk olarak adlandırılabilir? Örneğin aşağıdaki ve benzeri durumlarından bahsetmek mümkün:6

 • Size karşı aynı duyguları hissetmeyen birine âşık olmak
 • Halihazırda başka bir ilişkisi olan biriyle birlikte olmayı istemek
 • Herhangi bir geçerli nedenle birlikte olamadığınız biriyle birlikte olmayı istemek (örneğin, uzaktan bir ilişki sürdürmek istemeyen biri, çalışma arkadaşınız vb.)
 • Sizi sadece arkadaş olarak gören bir arkadaşa karşı romantik duygular geliştirmek
 • Ayrıldığınız ancak yeniden birlikte olmak istemeyen eski sevgilinize karşı yeniden duygular beslemek ve birlikte olmak istemek

Platonik Aşkın Türleri

Karşılıksız sevgi deneyimlerken verilebilecek en temel 3 tepkiden de bahsediliyor:5

 • Yaşanılan aşktan vazgeçmek
 • Karşı tarafa hislerden bahsetmeden yani sessiz kalarak gizli aşkı tek başına yaşamak
 • Karşısındakinin aşkını kazanmaya çalışmak.

Her biri kişinin duygusal dünyasını zorlayacak mücadeleler gerektiriyor. Peki bu mücadeleler tam olarak neleri içinde barındırıyor? Yani platonik aşk nasıl bir şeydir?

Platonik Aşk Deneyimi Nasıl Görünür?

Böylesine yoğun duygular beslerken bu aşkın karşılıksız olması ihtimalini ya da nedenlerini anlamak kişiler için kolay olmayabiliyor. Kişiler bu duyguları beslediği kişiden gelebilecek potansiyel birliktelik/sevgi ipuçlarını toplama eğiliminde oluyorlar.

Hislerini karşı tarafa açmış olduğu senaryoda dahi; karşı taraftan gelen “Arkadaş kalmak istiyorum.” ya da “Şu an için bir romantik ilişkide olmaya hazır hissetmiyorum.” benzerinde verilen reddedici cevaplarının, platonik aşkı deneyimleyen kişi tarafından pozitif değerlendirmeye yakın bir şekilde algılandığı görülüyor4.

platonik aşkıyla el ele tutuşan biri illüstrasyonu

Çünkü kişiler, platonik bir aşk deneyimlerken karşıdan gelen davranışları olduğundan daha olumlu ve sıcak gibi algılamaya meyilli oluyorlar5. Bir bakıma, yeterli süre geçtikten sonra gereken çabayı gösterirlerse bu ilişkinin mümkün olabileceği ya da arkadaş kalarak iletişimi sürdürmenin ve âşık olunan kişiye yakın olmanın yeterli olabileceği gibi umut dolu sonuçlara varabiliyorlar.

Bazen de bu kişilerden duygusal intikamlarını alabilmek ve artık onlarla ilgilenmediklerini gösterebilmek için yakın arkadaş kalmayı tercih edebiliyorlar5. Her koşulda bir kopamama halinin söz konusu olabileceği görülüyor. Zihin, bu duyguların hissedildiği kişiye dair sürekli bir meşguliyet halinde kalabiliyor.

Platonik Aşk Zarar Verir Mi? Platonik Aşkın Etkileri Neler?

Aşkına karşılık bulunamayan bir durumda kişilerin nasıl bir tablo içerisinde olduklarından bahsettik. Bu tablo, tahmin edilebileceği üzere onların zihin dünyasında birtakım değişikliklere yol açıyor. En baskın biçimde, platonik aşk deneyimleyen kişilerin süreç içerisinde yüksek bir stres seviyesi içerisinde olduğu görülüyor7.

Kişiler âşık oldukları karşı yoğun hisler taşır ve bu hisleri büyütürken, birlikte olabileceklerine dair bir hayali tasvire sahip oluyorlar. Ancak bu aşkın karşılıksız olduğu gerçeğiyle yüzleşildiği zaman bu hayali tasvir yıkılıyor.

Yaşanılan durum, bahsi geçen hayale veda etmek, sonuç olarak bir yas içerisine girmek anlamına geliyor7. Hem yas sürecini deneyimlemek hem de aşkı mümkün kılabilecek adımlar atmaya çalışmak, kişinin yaşadığı deneyimin içinde kalabilmesini ve yaşadıklarını anlamlandırmasını zorlaştırıyor. Mevcut bulunan stres faktörüne, yıkılmış olan hayalin de eklendiğini düşünebiliriz.

Duygular

İmkânsız aşk içerisindeyken kişinin duyguları büyük oranda karşıdan gelen davranışlar ve bunlara atfedilenlerle alakalı oluyor. En kısa ifadeyle, duygusal anlamda bir karşıya bağımlılık söz konusu5. Olası bir birliktelik işareti ararken kişinin duygu dünyası, karşıdan gelebilecek ipuçlarına karşı son derece hassas biçimde bekliyor ve doğal bir biçimde duygusal karşılıklar veriyor.

Aynı zamanda kişiler aşklarının karşılıksız olduğu gerçeğiyle yüzleşmekle beraber bir hayal kırıklığı, küçük düşme ve utanç hali deneyimleyebiliyorlar5. Çünkü zihinlerinde bu aşk belki de mümkündü ve partner seçimlerinde bir denklik hissine sahiplerdi. Reddedilmiş olmanın getirmesi muhtemel olan üzüntü, öfke, korku benzeri duyguların ortaya çıkması muhtemel.

Öz-Güven

Belki de yaşanılan stresten daha da yoğun biçimde, kişi, öz değerinin düşündüğünden daha az olduğu gibi bir sembolik mesaj algılamış oluyor5. Böylece kişinin öz-güveninde hatırı sayılır bir düşüş gerçekleşiyor. Çünkü artık düşündüğü gibi güzel/yakışıklı, tercih edilir ya da beğenilir birisi olmayabilir.

Artık öz-güvene dair algılar değiştiği için, bundan sonraki potansiyel ilişkiler için de kişiler kendilerine benzer senaryolar düşlüyorlar. Artık reddedilen, beğenilmeyen ve belki ilişki kuramayacak birisi olduklarına dair algıları kuvvetleniyor. Romantik ilişkilere dair beklentilerinde olumsuz bir düzlem oluşuyor. “Bundan sonra da beğenilmeyecek, reddedileceğim.” gibi örnekleyebileceğimiz temel bir mesaj zihinde bundan sonraki ilişkiler için yer etmiş oluyor.

Öz-güven seviyenizi merak ediyorsanız, platformumuzdaki öz-güven testini ücretsiz olarak çözebilir ve kendinize ne kadar güvendiğinizi öğrenebilirsiniz.

Bireysel Süreçler

Ortaya çıkan duyguların hangilerinin daha baskın olacağı ve nasıl bir süre boyunca deneyimleneceği, kişinin bireysel süreçleriyle ilgili. Bu kişinin yakınlıkla, reddedilmeyle, yalnızlıkla veya hayal kırıklığıyla ilişkisi nasıl? Geçmişinde bu konular nerelere temas ediyor? Ortaya çıkan hislerle etmeye dair kaynakları neler? Tüm bu sorular durumun değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Bunların yanı sıra, en temelde beğenilen ve bir partner olarak denk bulunan kişinin, kendisini aynı şekilde görmemesi gibi bir durum söz konusu. “Yeterince çekici değil miyim? Tercih edilmiyor muyum? Sevilebilecek birisi değil miyim?” gibi düşünceler zihinde yer etmeye başlayabiliyor7. Benzer bir biçimde zihinde dolaşabilecek bu sorular, kişinin kendisiyle ilişkisiyle alakalı biçimde derinleşebilir ya da daha uzun süreler zihinde yer bulabilir.

Bu kişi platonik bir aşk yaşamadan önce yetersizlik hisleri taşıyor muydu? Sevilebilecek ve değer görebilecek biri olduğuna dair inancı ne boyuttaydı? Önceki ilişkilerinde reddedildiği, benzer biçimde hayal kırıklıkları yaşadığı olmuş muydu? Arttırabileceğimiz sorular ve düşünebileceğimiz farklı yönler aslında deneyimin ne kadar bireysel değerlendirilebileceğini de gözler önüne seriyor.

Neden Platonik Aşk Yaşıyoruz?

Bir insan neden platonik aşık olur? Romantik dürtülerin Freudien süreçlerden psiko-fizyolojik işaretlere pek çok açıklaması olabilir. Karşılıksız bir aşkın içerisinde kalmanın, ya da karşı tarafı düşünürsek böyle bir sevgiyi reddeden bir konumda olmanın pek çok açıklaması olabilir5.

Bağlanma dinamikleri ya da yakın ilişkilerdeki sözel olmayan ipuçlarını toplamaya dair süreçler dahi romantik ilişkilerin içerisinde hatırı sayılır etkiler barındırıyor. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz bireysel süreçlerin; yani kişinin kendisiyle ve diğerleriyle ilişkisine dair geçmiş birikimler platonik aşk deneyimini şekillendirmede önemli rol oynuyor.

Bir yandan kişiler, geçmiş ilişkisel travmalarıyla da ilişkili olarak karşılıklı bir aşk ya da bir ilişki deneyiminin ortaya çıkaracağı zorluklardan kaçınmak istiyor da olabilirler6. Karşılık almayacakları biriyle bağ kurarak diğer kişiye dair kontrol edemeyecekleri yanlardan kaçınmış, sürprizlerle karşılaşmamış oluyorlar.

Romantik ilişkilere dair korkular da, karşılıklı bir ilişkiden kaçınmaya kişileri itebiliyor. Ancak bu açıklamaların genel fikirler olduğu, çizilen portrenin oldukça kişiye ve sürece özgü olacağını unutmamakta fayda var. Peki platonik aşk unutulabilir mi?

Platonik Aşk Geçer Mi? İyileşme Nasıl Mümkün?

Platonik aşka dair deneyimi tasvir ettikten sonra muhtemelen akıllarda bu soru beliriyor: Platonik aşık olan biri ne yapmalı? Belki de platonik aşk yaşamaya dair en büyük problem, kişinin kendisine dair değer düşüncelerinin ve öz-güveninin başka birisiyle ilişkisel yaşantısı üzerinden değerlendirildiği bir süreç olması.Kendisiyle temastan koparcasına, ötekiyle ciddi bir meşguliyet taşıdığı bir dönem tasvir ediliyor.

Belki de bahsi geçen “iyileşme”, kişinin önce kendisiyle temasından geçiyor. Bahsettiğimiz bireysel ve geçmişe dönük bağlantıların görülebilmesi ve biricik bir insan olarak yalnızca var olmaktan gelen değer ile yeniden temas kurulabilmesi adına şefkatli bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün.

Psikolojik Destek İhtiyacı

Basitleştirilmiş bir halde düşünülürse; platonik aşk yaşayan kişinin bunu itiraf etmeden önce ilişkiye dair belli bir bağlılık kurduğu ve aidiyet hissettiği, bunu deneyimlerken de itiraf etmeye dair ya da reddedilme sonucunda yüksek bir stres deneyimlediği görülüyor5. Kendileriyle ilişkilerinde görünen değişim, özellikle öz-değer ve öz-güven meseleleriyle ilişkili olarak tanımlanıyor.

Öncelikle yaşanılabileceği düşünülen ilişkinin planlandığı gibi gerçekleşememesi ve reddedilme fikrinin sonucunda ortaya çıkan yası deneyimlemeye ihtiyaç var5. İçinde bulunulan süreci baştan sonra fark edebilmek, anlamlandırabilmek için kişinin kendine dönebilmesi iyi bir hedef olabilir. İlişkilere dair beklentileriniz ya da ihtiyaçlarınız neler? Kendinize dair hangi süreçler sizi böyle bir aşk deneyimine sürüklemiş olabilir? Duygularınız neler?

Şüphe yok ki platonik aşk, insanlığın aşk var olduğundan beri deneyimlediği bir olgu ve düşünülenden çok daha yaygın7. Yalnız olmadığınızı bilmek ve başkalarının da bir ucundan bile olsa bu hikâyeyi kalpten dinleyebileceğini hatırlamaya ihtiyacınız olabilir. Yaşadıklarınızı konuşmaya, belki de duygularınızı söze dökmeye dair ihtiyacınız var.

Bu deneyim sizi bahsi geçenin ötesinde zorluyor, tarifte zorlandığınız duygular ya da depresif hisler taşıyor olabilirisiniz. Alıştığınız rutine dönebilmek, romantik ilişkilere dair düşüncelerinizi anlamlandırabilmek, kendinizle ilişkiniz üzerine düşünebilmek ve adımlar atabilmek için bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşebilirsiniz. Romantik ilişkilerin içindeki “ben”i keşfetmek ve platonik aşk deneyiminin ardından ortaya çıkan zorlukları anlamlandırabilmek için Hiwell Online Terapi'deki uzman online terapistlerden online terapi ve psikolojik destek alabilirsiniz!

Kaynakça

 1. Rogers, C.R., 1959, A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework, Psychology: A study of a science.
 2. Fromm, E., 1956, The art of loving, New York: Harper & Row.
 3. Baumeister, R.F. et al., 1992, Breaking hearts: The two sides of unrequited love. New York: Guilford Press.
 4. Clark, E.M., 2019, Unrequited love: The role of prior commitment, motivation to remain friends, and friendship maintenance, The Journal of Social Psychology.
 5. Baumeister, R.F, 1993, Unrequited love: On heartbreak, anger, guilt, scriptlessness, and humiliation, Journal of Personality and Social Psychology.
 6. Golsalves, K., 2021, What Exactly Is Unrequited Love — And Is It A Bad Thing?, MindBodyGreen. https://www.mindbodygreen.com/articles/unrequited-love
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.