Türkiye’nin En Yetkin Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 600+ uzman psikoloğumuz, psikolojik sağlığınıza destek olmak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Ehil Tekin avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans öğrenimini FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde başarıyla tamamlamasının ardından İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Öğrenim hayatı sürecinde çeşitli dernek ve vakıflarda gönüllü olarak görev almış ve psikoterapi seansları gerçekleştirmiştir. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri süresince akademik çalışmalarda yer al

Ekin Erol avatar
Uzman Klinik Psikolog

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra İngiltere Kingston University’de Klinik Psikilojisi yüksek lisansını tamamlayarak klinik psikolog unvanı almaya hak kazandı. Ekin Erol, lisans eğitimi boyunca çeşitli gönüllü projelerde yer almıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda iletişim eğitimini tamamlayarak, “Kendime Yolculuk” adlı projede gönü

Elif Adaylar avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almış ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından psikolojik danışmanlık merkezinde asistan olarak çalıştıktan sonra yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini, İstanbul Malt

Elif Aybüke Polat avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlamasının ardından Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı’na kabul almıştır. Yüksek lisans eğitimini “Sağlık Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres: Covid-19 Pandemi Dönemine Özgü Bir Çalışma” konulu tezi ile tamamlayarak uzmanlığa hak kazanmıştır. Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi (DATEM)’nden Bilişsel Davranışçı Terapi

Elif Banu Uçar avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Şehir Üniversitesinden aldığı Psikoloji lisans eğitiminin ardından Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 3.5 yıl boyunca Türk Kızılay İstanbul Anadolu Yakası Toplum Merkezinde psikolog olarak çalışmış, bu süre zarfında çocuklara ve yetişkinlere yönelik bireysel ve grup psikoterapi hizmeti sunmuştur. Aynı zamanda ruh sağlığı alanında farkındalığı a

Elif Bayramoğlu avatar
Uzman Klinik Psikolog

Tam burslu olarak girmiş olduğu Doğuş Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden, üniversite ikinciliği ve fen-edebiyat fakültesi birinciliği dereceleri ile mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını ‘’Ölümlülük Manipülasyonunun, Bağlanma Türlerinin ve Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Risk Alma Davranışına Etkisi’’ başlıklı teziyle yüksek onur derecesi ile tamamlam

Elif Eyisoylu avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin bir döneminde Erasmus University of Rotterdam’da eğitim görmüştür. Lisans eğitimi boyunca Psikanalize Giriş Seminerlerini tamamlamış, Midfullness eğitimi almış ve Duygu Odaklı Terapi tekniklerini içeren eğitimlere katılmıştır. Ardından, Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı

Elif Hazal İnce avatar
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Universitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından Işık Universitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezinde ise erken dönem uyum bozucu şemalar, dijital flört şiddeti ve duygu düzenleme güçlüklerini bir arada çalışmıştır.Lisans eğitimi sırasında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda 6 ay süresinc

Elifnur Birtürk avatar
Uzman Klinik Psikolog

1991 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Odtü Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nde tamamlamıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında girdiği Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2018 yılında üniversite ikincisi, fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına gi

Emel Vatansever avatar
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli hastanelerde (Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi) ve okullarda (Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi, Özel Yeni Dünyalar Ana

Emre Yıldırım avatar
Uzman Klinik Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji lisans programının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını bitirdi. Yüksek lisans programında eğitimini ve süpervizyonunu aldığı “Bilişsel Davranışçı Terapi” (Cognitive Behavioral Therapy) ekolünde, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun verdiği temel eğitimi de tamamladı. Yetişkin bireylerle bu ekol doğrultusunda çalışmaya devam etmekte, “b

Esra Cebbar avatar
Uzman Klinik Psikolog

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlamıştır. Buradaki eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde stajlarını tamamlayarak mesleki tecrübeler edinmiştir. Lisans eğitimi sürecinde aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Lösev’de gönüllü olarak çalışmaya başlamıştır, kadın dernekleri bünyesindeki çalış

Esra Sarıçamlık avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında özel bir anaokulunda ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajlarını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında çeşitli anaokullarında görev almıştır. Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını başarılı şekilde tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans tezini Çocukluk Çağ

Esra Yavuz avatar
Uzman Klinik Psikolog

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümüne başlamış ve yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında ağırlıklı olarak Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı yaklaşımlar üzerine eğitim görmüştür. Tezinde beliren yetişkinlerin ebeveynleriyle olan ilişkisinin iyi oluş hallerine etkile

Ezgi Bıyıklı avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu. Lisans dönemi boyunca Fransız Lape Hastanesi, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Zorlu Holding gibi çeşitli yerlerde stajlar yaptı. Yüksek lisansını İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek onur dereces