Türkiye’nin En Yetkin Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 500+ uzman psikoloğumuz, psikolojik sağlığınıza destek olmak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Bade Dalahmetoğlu avatar
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Işık Üniversitesi’nde birçok projede öğrenci asistanlığı yapmıştır, çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Erasmus Bursuyla Birleşik Krallık’ta bulunan Cardiff Metropolitan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim görmüştür. Koç Üniversitesi’nde Yaz Araştırma

Banu Gül avatar
Uzman Klinik Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde “Evlilik Doyumunun Hamilelik Sürecine Etkisi” konulu teziyle klinik psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Üniversite yıllarında üniversite bünyesinde çalışma yürüten kadın araştırmaları kulübünde görev aldı. Yüksek lisans sürecinde Np Beyin Hastanesi’nde ve bir danışmanlık merkezinde stajyer psikolog olarak ye

Başak Gizem Hayta avatar
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Yaşar Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans bölümünü %100 bursla bitirmiştir. Eğitim süreci boyunca profesyonel olarak sporculuk kariyerine devam etmiştir. Daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlayarak Aile Danışmanı unvanına hak kazanmıştır. Daha sonrasında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programın

Begüm Yöş avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans öğrenimini 2011-2016 yılları arasında FMV Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (İngilizce) bölümünde onur derecesi ile tamamladı. FMV Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji bilim dalında başladığı tezli yüksek lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı

Belce İnanç avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans programını burslu olarak girdiği Sabancı Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans programının son senesinde Erasmus değişim programıyla Hollanda’ya gitmiş ve Radboud Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından İngiltere’ye giderek Bournemouth Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayıp uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans tezini, majör depresyonu

Berat Keskin avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümüne başlamış ve yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Tezinde ise toplumsal cinsiyet konusu ile klinik psikoloji alanını bir arada çalışmıştır. Lisans ve yüksek lisans dönemleri boyunca Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi, Özel Fransız L

Berfin Ayşegül Ak avatar
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı ile tamamlamıştır. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde klinik stajını gerçekleştirmiştir. Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı’nı kazanmıştır. “Sosyal Medyanın Bağlanma Stilleri ve Psikopatoloji ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı projesi ile Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. İlgilendiği ve katıldığı eğitimler paralelind

Berfin İldeniz avatar
Uzman Klinik Psikolog

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden ve Uluslararası İlişkiler Yandal programından onur derecesi ile mezun olmuş, ardından Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisansı boyunca, SOYAÇ kapsamında çocuk, ergen ve yetişkin danışanlar ile süpervizyon altında terapi süreçlerini yürütmüştür. Şu anda İstanbul Üniversitesi’nd

Beril Güzel avatar
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans sürecinde çeşitli araştırmalara katılmış, İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda staj yapmıştır. 2017’de Erasmus programıyla Almanya Bremen Üniversitesi’nde bir dönem eğitim görmüştür. Lisansından sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Beril Tonyalı avatar
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlayan Beril Tonyalı, Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini İtalya’da bulunan Bergamo Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile FMV Özel Erenköy Işık Anaokulu’nda gönüllü staj yapmıştır. Yüksek lisans zorunl

Beste Aydoğan avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde aldıktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Hollanda'da bulunan Groningen Üniversitesi tamamladı. Hem lisans hem klinik yüksek lisans sürecinde çeşitli kuruluşlarda staj yaptı ve süpervizörlerinden çalışkanlığı ve öz verisi üzerine çokça pozitif geribildirim aldı. Klinik Psikoloji yüksek lisans sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü üze

Beste Kabakaş avatar
Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) lisans bölümünden onur derecesi ile 2014 yılında mezun olduktan sonra, Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını da 3.79 ortalama ile 2016’da tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2012-2014 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 2 yıl boyunca staj yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görevli olarak bul

Betül Atalay avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Betül Atalay, yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji programında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Anne Babalarının Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin, Psikoloj

Betül Gündüz avatar
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog/Psikoterapist Betül Gündüz, 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam burslu olarak kazanmıştır. Üniversite eğitimi sırasında çeşitli yerlerde stajlar yapmış, alanında uzman kişiler tarafından verilen çeşitli eğitim ve seminerlere katılmış ve 2010 yılında bitirme tezini tamamlayarak şeref belgesiyle mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında Ankara’da bir özel eğitim

Beyza Akyurt avatar
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programında tez çalışmasını tamamlamıştır. Yüksek lisans bitime tezinde ise olarak “25-45 Yaş Arası Özel Sektör Çalışanı Beyaz Yakalıların Kendilerinde Algıladıkları İş Stresinin ve Sosyal Medya Kullanımının Yeme Tutumlarıyla İlişkisini” incelemiştir. Lisan