Türkiye’nin Gelişmiş Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 1000+ uzman psikoloğumuz, psikolojik destek sağlamak için Hiwell’de.

Şimdi Tanışın!
Uzman Klinik Psikolog Buse Şimşek
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamladı. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı Programı’nda ‘Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Aleksitiminin, Sosyal Medya Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü’ başlıklı tezini başarı ile sunarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Şu an yetişkinlerle psikodinamik yönelimle terapi seansla

Uzman Klinik Psikolog Büşra Alaparmak
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini ve Klinik Psikoloji lisansüstü eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi sırasında üniversite bünyesinde Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimi ile danışan takibi ve süpervizyon eğitimini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. CBT İstanbul bünyesinde Dr. Emel Stroup tarafından Beck Yönelimli Kognitif Terapi Programını, Davranış Bilimleri Enstitü

Uzman Klinik Psikolog Büşra Gülsün Şimşek
Uzman Klinik Psikolog

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Nöropsikoloji alanında stajını tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Ankara'da bir özel eğitim merkezinde bedensel ve zihinsel engelli çocuklarla ve aileleriyle çalışmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisansını, kendine zara

Uzman Klinik Psikolog Büşra Kaya Kıraç
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana klinik uygulamalarında ağırlıklı olarak Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR uygulamalarını kullanmaktadır. Başlıca ilgi alanları Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozuk

Uzman Klinik Psikolog Büşra Pay
Uzman Klinik Psikolog

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Daha sonra Üsküdar Gençlik Akademisi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamış ve kurum bünyesinde ebeveynlere yönelik seminerler gerçekleştirmiştir. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi boyunca Diyalek

Uzman Klinik Psikolog Çağın Türkeli
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini ÖSYM tam bursu ile İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladıktan sonra, üç yıl boyunca otizmli ve psikotik bireylerle gerçekleştirilen sosyal entegrasyon çalışmalarında gönüllü olarak yer almış, ardından da sekiz yıl boyunca İstanbul’daki çeşitli anaokullarında psikolog ve erken dönem oyun grupları eşlikçisi olarak çalışmıştır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli

Uzman Klinik Psikolog Çağla Ece
Uzman Klinik Psikolog

Okan Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ikinci yılında Uzman Ekip Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde ailelere destek çalışması yaparak stajını tamamladı. Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında birçok psikoloji kongresine katıldı. Mezun olmanın ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji sağlık modülünden ‘’ Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Çeşitli Gelişimsel Faktör

Uzman Klinik Psikolog Çağlanur Nacaroğlu
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Çağlanur Nacaroğlu, lisans eğitimini tam burslu olarak kazanmış olduğu Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayıp üçüncülük derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde 6 ay boyunca İsveç’te Söderntörn Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü. Lisans eğitiminin ardından Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yetişkin alt dalında yüksek lisans eğitimini yüksek onur de

Uzman Klinik Psikolog Can Toğa
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı’na kabul almıştır. Yüksek lisans sürecinde psikanalitik yönelimli süpervizyon eşliğinde danışan görmüştür, hastane stajını Moodist Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını “Bilişsel Davranışçı Terapi Perspektifinden Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Majör

Uzman Klinik Psikolog Cansu Azak
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü YÖK bursuyla ve erken mezun olarak tamamlamıştır. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans programından “Mükemmeliyetçi Kişilik Özelliğinin Depresyon, Anksiyete ve Erteleme Davranışı ile İlişkisi” konulu tezi yazarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde (Bağımlılık Servisi) ve Okan Üniversites

Uzman Klinik Psikolog Cansu Demirel
Uzman Klinik Psikolog

%100 Bursla İngilizce olarak okuduğu Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Erasmus Bursuyla Birleşik Krallık’ta bulunan Cardiff Metropolitan Üniversitesinde 1 sene boyunca Psikoloji eğitimi aldı. Lisans eğitiminden mezun olduktan sonra “Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Mutluluk, Yaşam Doyumu ve Depresyon İle İlişkisinin İncelenmesi” konulu tezi

Uzman Klinik Psikolog Cansu Kaymakcı Ay
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminden onur derecesiyle mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini yüksek onur derecesi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında “Kanser hastalarında hastalık algısı ile hastalığa psikososyal uyum arasındaki ilişkide sosyal destek ve baş etme değişkenlerinin incelenmesi” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Li

Uzman Klinik Psikolog Ceylin Candaş
Uzman Klinik Psikolog

İsviçre Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim süreci sırasında çeşitli kurumlarda gönüllü psikolog rolüyle görev aldı. Ardından Cenevre Üniversite Hastanesi Psikiyatri departmanında stajyer klinik psikolog olarak çalıştı. Çeşitli terapi eğitimlerini tamamlamış olu

Uzman Klinik Psikolog Deniz Yalçın
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını 2020 yılında başarı ile tamamladı ve Klinik Psikolog unvanını aldı. Yüksek lisans tez araştırmasını ‘’Video Oyun Bağımlılığı ve Depresyon İlişkisi’’ başlıklı teziyle tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Moodist Nöroloji ve Psikiyatri Hastanesi, Kapaklı Devlet Ha

Uzman Klinik Psikolog Dicle Ay
Uzman Klinik Psikolog

Klinik psikoloji uzmanlığını King’s College London’dan alan Dicle Ay, psikoloji lisans eğitimini başarı bursuyla girdiği İstanbul Maltepe Üniversitesinde yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Fransız Lape Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Klinik stajlarının yanı sıra, gönüllü olarak KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) b