Türkiye’nin En Yetkin Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 600+ uzman psikoloğumuz, psikolojik sağlığınıza destek olmak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Beste Aydoğan avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde aldıktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Hollanda'da bulunan Groningen Üniversitesi tamamladı. Hem lisans hem klinik yüksek lisans sürecinde çeşitli kuruluşlarda staj yaptı ve süpervizörlerinden çalışkanlığı ve öz verisi üzerine çokça pozitif geribildirim aldı. Klinik Psikoloji yüksek lisans sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü üze

Beste Kabakaş avatar
Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) lisans bölümünden onur derecesi ile 2014 yılında mezun olduktan sonra, Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını da 3.79 ortalama ile 2016’da tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2012-2014 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 2 yıl boyunca staj yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görevli olarak bul

Betül Atalay avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Betül Atalay, yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji programında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Anne Babalarının Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin, Psikoloj

Betül Gündüz avatar
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog/Psikoterapist Betül Gündüz, 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam burslu olarak kazanmıştır. Üniversite eğitimi sırasında çeşitli yerlerde stajlar yapmış, alanında uzman kişiler tarafından verilen çeşitli eğitim ve seminerlere katılmış ve 2010 yılında bitirme tezini tamamlayarak şeref belgesiyle mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında Ankara’da bir özel eğitim

Beyza Akyurt avatar
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programında tez çalışmasını tamamlamıştır. Yüksek lisans bitime tezinde ise olarak “25-45 Yaş Arası Özel Sektör Çalışanı Beyaz Yakalıların Kendilerinde Algıladıkları İş Stresinin ve Sosyal Medya Kullanımının Yeme Tutumlarıyla İlişkisini” incelemiştir. Lisan

Beyza Durmuşoğlu Irmak avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında yetişkin modülde ‘Yüksek Kaygı ve Depresyon Düzeyinin Evlilik Yaşamı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi’ adlı tez ile Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi sırasında Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik, Balıklı

Beyza Koçaslan avatar
Uzman Klinik Psikolog

2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2018-2021 yılları arası Üsküdar Çocuk Üniversitesi kapsamında Çocuk zeka testleri uygulamıştır. 2020 Yılında İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Gottman Çift terapisi 1. ve 2. düzey eğitimi almıştır. Ardından Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Kaygı Bo

Buket Baykal avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (tezsiz) yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı zamanda TED Üniversite’sinde Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi yüksek lisans tezini “Gönüllü Çocuksuzluğu Karar Verme Sürecinde Kuşaklararası Aktarımın Rolü” üzerine yazarak tamamlamıştır. Gülhane Eğitim ve Ar

Burcu Akoğlu avatar
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog/ Psikoterapist Burcu Akoğlu, Psikoloji lisans eğitimini Okan Üniversitesi’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi devam ederken Pedagojik Formasyon eğitimini almıştır. Lisans eğitimi boyunca Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anadolu Adalet Sarayı, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Oruç Reis İlkokulunda Stajyer Psikolog olarak görev almıştır. Lisans mezuniyet

Burcu Çetin Şeker avatar
Uzman Klinik Psikolog

Burcu Çetin Şeker, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca; özel eğitim alanında ve psikiyatri kliniklerinde staj deneyimleri olmuştur. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi’nde Travma Odaklı Klinik Psikoloji alanında yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı bir eğitim alarak, 2 dönem boyunca süpervizyon a

Burcu Özcan avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “COVID-19 pandemi sürecinde travma bilgisine dayalı uzaktan eğitim uygulamaları ile çocukların psikolojik iyi oluşu arasındaki ilişkinin karma yöntemle araştırılması: SOYAÇ örneği” tez çalışması ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğit

Burcu Sert avatar
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Burcu Sert, FMV Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından mesleğinde daha yetkin ve faydalı olabilmek adına FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Yetişkin) dalında yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı. Yüksek lisans sürecinde özel bir psikiyatri hastanesinde Klinik Gözlem ve Deneyim stajını tamamladı. Stajının ardın

Burcu Zeynep Alper avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Bölümünden yüksek şeref öğrencisi unvanıyla 2014 yılında mezun oldu. Hemen sonrasında Universiteit Leiden Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çalışmalarını Dünya Doktorları Derneği ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında insani yardım alanında sürdürdü. Halen bu alanda Ruh Sağlığı ve Psiko

Buse Öztürk avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesinde tamamladıktan sonra Doğuş Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans bölümüne kabul edilmiştir. Eğitim süreci boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde klinik stajını tamamlamıştır. Yüksek lisans öğreniminde temel BDT, Nöropsikolojik testler, Projektif testler eğitimi almakla birlikte ağırlıklı olarak psikanaliz ekol üzerinden eğiti

Buse Şimşek avatar
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamladı. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı Programı’nda ‘Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Aleksitiminin, Sosyal Medya Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü’ başlıklı tezini başarı ile sunarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Şu an yetişkinlerle psikodinamik yönelimle terapi seansla