Türkiye’nin En Yetkin Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 500+ uzman psikoloğumuz, psikolojik sağlığınıza destek olmak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Beyza Durmuşoğlu Irmak avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında yetişkin modülde ‘Yüksek Kaygı ve Depresyon Düzeyinin Evlilik Yaşamı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi’ adlı tez ile Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi sırasında Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik, Balıklı

Beyza Koçaslan avatar
Uzman Klinik Psikolog

2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2018-2021 yılları arası Üsküdar Çocuk Üniversitesi kapsamında Çocuk zeka testleri uygulamıştır. 2020 Yılında İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Gottman Çift terapisi 1. ve 2. düzey eğitimi almıştır. Ardından Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Kaygı Bo

Buket Baykal avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (tezsiz) yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı zamanda TED Üniversite’sinde Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi yüksek lisans tezini “Gönüllü Çocuksuzluğu Karar Verme Sürecinde Kuşaklararası Aktarımın Rolü” üzerine yazarak tamamlamıştır. Gülhane Eğitim ve Ar

Burcu Akoğlu avatar
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog/ Psikoterapist Burcu Akoğlu, Psikoloji lisans eğitimini Okan Üniversitesi’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi devam ederken Pedagojik Formasyon eğitimini almıştır. Lisans eğitimi boyunca Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anadolu Adalet Sarayı, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Oruç Reis İlkokulunda Stajyer Psikolog olarak görev almıştır. Lisans mezuniyet

Burcu Çetin Şeker avatar
Uzman Klinik Psikolog

Burcu Çetin Şeker, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca; özel eğitim alanında ve psikiyatri kliniklerinde staj deneyimleri olmuştur. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi’nde Travma Odaklı Klinik Psikoloji alanında yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı bir eğitim alarak, 2 dönem boyunca süpervizyon a

Burcu Ekinci avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2008 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Birçok devlet ve özel hastanenin psikiyatri kliniğinde staj yapmıştır. 13 yılı aşkın çalışma hayatında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, İBB’de ve üniversitelerde çocuk, ergen, aile ve yet

Burcu Özcan avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “COVID-19 pandemi sürecinde travma bilgisine dayalı uzaktan eğitim uygulamaları ile çocukların psikolojik iyi oluşu arasındaki ilişkinin karma yöntemle araştırılması: SOYAÇ örneği” tez çalışması ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğit

Burcu Sert avatar
Uzman Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Burcu Sert, FMV Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından mesleğinde daha yetkin ve faydalı olabilmek adına FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Yetişkin) dalında yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı. Yüksek lisans sürecinde özel bir psikiyatri hastanesinde Klinik Gözlem ve Deneyim stajını tamamladı. Stajının ardın

Burcu Zeynep Alper avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Bölümünden yüksek şeref öğrencisi unvanıyla 2014 yılında mezun oldu. Hemen sonrasında Universiteit Leiden Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Özel Altın Aile Danışma Merkezi’nde başladığı iş hayatını Dünya Doktorları Derneği’nde sürdürdü. Yurtdışındaki göçmenlerle çalışmaya devam eden Zeynep Alper, bireysel terapi hizm

Buse Öztürk avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesinde tamamladıktan sonra Doğuş Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans bölümüne kabul edilmiştir. Eğitim süreci boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde klinik stajını tamamlamıştır. Yüksek lisans öğreniminde temel BDT, Nöropsikolojik testler, Projektif testler eğitimi almakla birlikte ağırlıklı olarak psikanaliz ekol üzerinden eğiti

Buse Şimşek avatar
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamladı. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı Programı’nda ‘Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Aleksitiminin, Sosyal Medya Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü’ başlıklı tezini başarı ile sunarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Şu an yetişkinlerle psikodinamik yönelimle terapi seansla

Büşra Alaparmak avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini ve Klinik Psikoloji lisansüstü eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi sırasında üniversite bünyesinde Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimi ile danışan takibi ve süpervizyon eğitimini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. CBT İstanbul bünyesinde Dr. Emel Stroup tarafından Beck Yönelimli Kognitif Terapi Programını, Davranış Bilimleri Enstitü

Büşra Karagöz Okay avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümü ile akademik kariyerine devam etmiş ve yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans dönemleri boyunca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gaziler Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi farklı hastanelerde klinik alanda staj yapma fır

Büşra Kaya Kıraç avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana klinik uygulamalarında ağırlıklı olarak Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR uygulamalarını kullanmaktadır. Başlıca ilgi alanları Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozuk

Büşra Pay avatar
Uzman Klinik Psikolog

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Daha sonra Üsküdar Gençlik Akademisi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamış ve kurum bünyesinde ebeveynlere yönelik seminerler gerçekleştirmiştir. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi boyunca Diyalek