Türkiye’nin Gelişmiş Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 800+ uzman psikoloğumuz, psikolojik destek sağlamak için Hiwell’de.

Şimdi Tanışın!
Uzman Klinik Psikolog Cansu Kaymakcı Ay
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminden onur derecesiyle mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini yüksek onur derecesi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında “Kanser hastalarında hastalık algısı ile hastalığa psikososyal uyum arasındaki ilişkide sosyal destek ve baş etme değişkenlerinin incelenmesi” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Li

Uzman Klinik Psikolog Cemre Eker
Uzman Klinik Psikolog

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra Kingston Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca çeşitli psikoterapi merkezlerinde, okullarda, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır. Bunların yanı sıra Wisc-IV ve CAS gibi globa

Uzman Klinik Psikolog Ceylin Candaş
Uzman Klinik Psikolog

İsviçre Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim süreci sırasında çeşitli kurumlarda gönüllü psikolog rolüyle görev aldı. Ardından Cenevre Üniversite Hastanesi Psikiyatri departmanında stajyer klinik psikolog olarak çalıştı. Çeşitli terapi eğitimlerini tamamlamış olu

Uzman Klinik Psikolog Deniz Yalçın
Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını 2020 yılında başarı ile tamamladı ve Klinik Psikolog unvanını aldı. Yüksek lisans tez araştırmasını ‘’Video Oyun Bağımlılığı ve Depresyon İlişkisi’’ başlıklı teziyle tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Moodist Nöroloji ve Psikiyatri Hastanesi, Kapaklı Devlet Ha

Uzman Klinik Psikolog Dicle Ay
Uzman Klinik Psikolog

Klinik psikoloji uzmanlığını King’s College London’dan alan Dicle Ay, psikoloji lisans eğitimini başarı bursuyla girdiği İstanbul Maltepe Üniversitesinde yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Fransız Lape Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Klinik stajlarının yanı sıra, gönüllü olarak KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) b

Uzman Klinik Psikolog Dicle Cayman
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisansını Yeditepe Üniversitesi’nde YÖK burslu olarak tamamladı. Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını ise İngiltere’de bulunan University of South Wales’da kısmi burslu olarak tamamladı. Burada Cognitive Behavioural Therapy (CBT) temelli psikoterapi eğitimi gördü. Staj dönemi boyunca yatışlı hastaların bulunduğu özel bağımlılık merkezi olan Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde

Uzman Klinik Psikolog Dilan Özbek Onaran
Uzman Klinik Psikolog

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümüne kabul aldı. Lisans eğitimi devam ederken 2018 senesinde 6 ay süren Erasmus deneyimi oldu ve İspanya'da Universidad Ceu San Pablo Human Science'a giderek 6 ay eğitim gördü. Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ara vermeden İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümüne kabul ald

Uzman Klinik Psikolog Dilara Cura
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde Psikoloji (İngilizce, %100 Burslu) Bölümü ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü) ile çift anadal yaparak iki bölümü eş zamanlı olarak yüksek onur dereceleri ile tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından uzmanlık eğitimi için Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Modülü) yüksek lisans programını “Çocukluk Çağı Travmalarına Sahip Bireylerin Biliş

Uzman Klinik Psikolog Dilayla Gökceoğlu
Uzman Klinik Psikolog

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans tamamlama projesini, yaratıcı sanat terapilerinin çocukluk ve ergenlik çağı travmalarının tedavisindeki rolü üzerine yazmıştır. Yüksek lisansı boyunca Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelerle yoğun süpervizy

Klinik Psikolog Ece Okutan
Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden tam burslu ve çift anadal eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Daha sonra Acıbadem Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde ruh sağlığı çalışanlarının LGBT (yalnızca lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) bireylere yönelik tutumlarını araştırmıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında çeşitli hastan

Uzman Klinik Psikolog Ece Öztürk
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminin bir dönemini, öğrenci değişim programı kapsamında, Portekiz’de bulunan University Institute of Lisbon’da tamamlamıştır. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Bu program kapsamında üniversitenin psikolojik danışm

Uzman Psikolog Ecem Batgı
Uzman Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamladıktan sonra ABD’de Valdosta Eyalet Üniversitesi’nde burslu olarak Evlilik ve Aile Terapisi yüksek lisans programından mezun olup uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince çeşitli sosyal yardımlara, workshop ve eğitimlere katılmıştır. Yüksek lisans eğitiminin ikinci yılında American Assoc

Klinik Psikolog Ecem Cindioğlu
Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin hemen sonrasında yüksek lisans derecesini Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yaptı. Lisans ve yüksek lisans dönemi boyunca Fransız Lape Hastanesi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi’nde stajlar yaptı. Aynı zamanda lisans döneminde SOYAÇ (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama

Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Selyani
Uzman Klinik Psikolog

2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Lisans eğitimi sırasında Yard. Doç. Simay İkier danışmanlığında yürütülen bir araştırmada görev aldı. Lisans eğitimi sırasında Meram Eğitim Araştırma Psikiyatri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, İstanbul Küçük Şeyler Anaokulu ve İstanbul Özel AREM Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yaptı. Aynı zamanda Kartal Belediyesi Kadın Da

Uzman Klinik Psikolog Ecem Merdin Dede
Uzman Klinik Psikolog

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı bursu ile kazanmıştır. 3.79/4.00 akademik ortalama ile İngilizce gördüğü lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile bölüm üçüncüsü olarak tamamlamıştır. Lisans eğitiminin bir döneminde Hollanda, Rotterdam’da bulunan Erasmus Universiteit’de eğitim almıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek L