Bebekliğinize Uzanan Bağlanma Teorisinin İlişkilerinizdeki Etkileri ve Bağlanma Çeşitleri

Bebekliğinizle İlişkili Bağlanma Teorisinin İlişkilerinizdeki Etkileri

Tükenmişlik Sendromu, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi
Tükenmişlik Sendromu Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi
2 Eylül 2020
Çocuğunuza Ödev Yaptırmak ve Süreci Stressiz Hale Getirmek
7 Eylül 2020

Bağlanma Şekillerinin Yetişkin İlişkilerine Etkisi

Bağlanma teorisinin büyük isimlerinden Bowlby bağlanmanın yaşam boyu sürdüğünü vurgular. Bağlanma teorisi bebek ve bakım veren arasındaki bağı açıklayan bir teoridir. Bu bağ bebeğin algısını ve hayata bakışını kurmaktadır.  Bahsedilen bağ bebeğin hayatındaki tüm ilişkilerini etkileyen bir bağdır.

Ainsworth ve arkadaşları bağlanma davranışını anlamak adına 12-18 aylık bebekleri ve bakım verenlerini içeren bir deney yapmıştır. Yabancı Durumu adı verilen bu deneyde bebeklerin davranışları ve anne ile duygusal bağı incelenmiştir. Bu deneyde anne ve bebek oyuncaklarla dolu bir odaya girerler ve bir süre sonra odaya bir yabancı girer. Bir kaç dakika geçtikten sonra anne, bebeği yabancı ile yalnız bırakarak odadan çıkar. Bu deneyde bebeğin anne odadan çıktıktan ve girdikten sonraki davranışlarını gözlemlemek amaçlanmıştır. Bu deneyin sonunda üç tür bebek ve bakım veren örüntüsü gözlemlenmiştir. Bunlara bağlanma türleri denmektedir.

Bağlanma Çeşitleri

Güvenli Bağlanma

Bu bağlanma türünde laboratuvar bebek için yabancı bir ortam olsa da bebek annesini güvenli bir üs olarak kullanır ve çevreyi denetleyip keyifle keşfetmeye başlar. Anne bebeği bırakıp odadan çıktığında bebek belli şekilde üzülmüş ve oynadığı oyuna ara vermiştir. Fakat anne geri döndüğünde sakinleşip oyun oynamaya devam etmiştir. Güvenli bağlanmaya sahip bebeklerin anneleri çocuklarına karşı ilgili ve rahatlatıcıdır. Yabancı ortamlarda çocukları özgür bırakan ama çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı olan annelerdir. Bu da çocukların ayrılık anında sağlıklı tepkiler vermesini ve güvenli bir bağlılık kurmasını sağlar.

Kaygılı- Kararsız Bağlanma

Bu bağlanma türünde annenin çocuğa karşı duyarsız olduğu ve çocuğun istekleri ve tepkilerine tutarsızlık ile yaklaştığı gözlemlenmiştir. Bu çocuklar ve annelerinin ilişkilerinde anneler bazen duygusal olarak çok yakın bazense tamamen ilgisiz davranırlar. Bu durum bebeklere ihtiyaç anında yardım alıp almayacağı konusunda bebeği kararsız bırakmaktadır. Deney sırasında bu bebekler odaya girildiği andan itibaren tüm ilgi ve alakalarını annelerinin nerede olduğuna verip etraftaki oyuncaklara çok az ilgi göstermişlerdir. Anne odadan çıktığında ise kimse tarafından sakinleştirilemeyecek kadar kaygılı ve öfkeli oldukları ve anne döndükten sonra yakınlık istemelerine rağmen bir türlü sakinleşemeyip öfkeli ve kaygılı olmaya devam edip anne ile yakınlığı reddetmişlerdir.

Kaçınmacı Bağlanma

Bu bağlanma türünde bebekler annenin yokluğuna çok az tepki göstermişlerdir.  Anne odaya döndükten sonra da annenin dönüşüne tepkisiz kalmışlardır. Bu bağlanma türünde anneler bebeklerin temas ihtiyacını sürekli olarak reddetmektedir. Anneler bebeğin ihtiyaçlarına tamamen tepkisiz kalmaktadır.

Bağlanma Türlerinin Yetişkin İlişkilerine Etkisi

Bowlby bebeklikte gerçekleşen bağlanma davranışının kişinin duygu düşünce ve davranışlarında etkili olacağını düşünmektedir. Bu düşünceden yola çıkıldığında gerçekten de kişilerin bebeklikte gerçekleşen bağlanma davranışlarının yetişkin ilişkilerine yansıdığı görülmektedir.

Buna göre kaygılı bağlanmaya sahip kişilerin yetişkinlikte bağlanma figürlerinden ayrılmakta güçlük çektiği, onlara psikolojik ve fiziksel olarak yakın olmak istedikleri ve ayrılmakta güçlük çektikleri görülmüştür. Aynı zamanda bu kişiler sürekli olarak bağlanma figürlerini etkilemeye ve onlar tarafından fark edilmeye çalışırlar. Bu kişilerin ayrılık kaygısı, onaylanma kaygısı ve başkalarını memnun etme kaygısı taşıdıkları da görülmüştür.  Bu kişiler romantik ilişkilerinde de ayrılmaktan korkmakta, psikolojik ve fiziksel olarak yakın olmaya çalışmaktadırlar. Bu kişiler çatışma eğiliminde olup problem çözme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.  Bu kişiler problemleri çözmekten kaçınır ve sorumluluk almazlar. Aynı zamanda özgüvenlerinin düşük olduğu görülmektedir

Kaçınmacı bağlanmaya sahip kişilerde ise kendi kendine yetmeye odaklanma ve yalnızlıktan memnun olma davranışları görülmektedir. Bu kişilerin ilişki doyumları oldukça azdır ve kendilerini ilişkilerine tam anlamıyla veremezler. İlişkilerde de kaçıngan olurlar ve psikolojik ve fiziksel olarak uzak olmayı tercih ederler.. Kaçınmacı bağlanmaya sahip kişilerin de kaygılı bağlanmada olduğu gibi problem çözme konusunda sıkıntı yaşadığı ve problem çözmekten kaçındığı görülmüştür. Bu kişiler de sorumluluk almazlar ve özgüvenleri düşüktür. Aynı zamanda bu kişilerin güven problemleri olduğu görülmüştür.

Güvenli bağlanmaya sahip kişilerin yetişkinliklerinde de güvenli bağlanmayı korudukları ve ilişki doyumlarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bu kişiler bebekken ebeveynlerinin yanında, yetişkinlikte ise romantik ilişkideki partnerinin yanında kendini güvende hissetmektedir. Bu kişiler duygularını ifade etmekte oldukça iyilerdir.

Hiwell Nedir?

Hiwell, online bir platformda uzman klinik psikologlarla danışanları bir araya getirerek psikolojik danışmanlığı ulaşılabilir, uygun fiyatlı ve konforlu hale getirir. Hiwell, danışanların video görüşmeler ve mesajlarla uzman psikologlardan hizmet almasını sağlar. “Başlayın” diyerek sizin için özel tasarlanmış psikolojik danışmanlık sürecinize hemen başlayabilirsiniz.

  1. Sarıbal, İ. (2017). Kişilerarası İlişkilerin, Duygu Düzenleme Güçlüğünün ve Kaygının Bağlanma Stilleri İle İlişkisi, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul.
  2. Göçener, D. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bağlanma Düzeyleri İle Kişilerarası İlişki Tarzları Arasındaki İlişkiler, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başlayın