Beyin 5 Duyuyu Nasıl Algılar ve İşler?

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Beş Duyu Organı

İnsan vücudu, çevresinden gelen bilgileri algılamak ve bu bilgileri beyne iletmek üzere beş temel duyu organına sahiptir. Duyular, dünyayı keşfetmemizi, çevremizle etkileşimde bulunmamızı sağlar. İnsanların sahip olduğu beş duyu vardır: görme, işitme, dokunma, koku ve tat. Her duyu, kendimize ve çevremizdeki dünyaya benzersiz bilgiler sağlar. Beş duyu organının eşsiz kombinasyonu, insan deneyimini derinleştirip renklendirir.

Görme, göz aracılığıyla gerçekleşir, çevresel ışığı algılar ve retina üzerindeki fotoreseptör hücreleri sayesinde optik sinir yoluyla görsel bilgileri beyne iletir.

İşitme, kulak sayesinde gerçekleşir; dış, orta ve iç kulak bölümleri ses dalgalarını alır ve iç kulaktaki hücreler tarafından işitme siniri aracılığıyla beyne iletir.

Dokunma duyusu, cilt ve deri altındaki özel duyu reseptörleri tarafından algılanır; bu reseptörler, dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi uyaranları elektriksel sinir iletisine çevirerek omurilik ve beyine iletir.

Koku duyusu, burun içindeki özel duyu hücreleri aracılığıyla kimyasal molekülleri algılar ve koku siniri vasıtasıyla beyne iletir.

Tat duyusu ise dil üzerindeki tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir; tat tomurcukları, farklı tatları tanıyarak tat siniri yoluyla bu bilgileri beyne aktarır.

En Önemli Duyumuz Hangisidir?

Her duyu bize kendimiz ve dünya hakkında benzersiz bilgiler sağlar. Her duyu gerçekliğin farklı bir yönünü yakalar1. Görme günlük yaşantımızın birçok durumunda kritik bir rol oynar—bu yazıyı okurken bile. Ayrıca, insan beyninin büyük bir kısmı görsel bilgiyi işlemeye adanmıştır, diğer duyulardan gelen bilgiler ise çok daha küçük beyin bölgelerinde işlenir. Dokunma reseptörlerini içeren cilt, insan vücudunun en büyük duyusal organıdır ve vücut ağırlığının onda birinden fazlasını oluşturur!

Şu anki dünyamız, geçmişe göre daha görseldir2. Film, sinema ve televizyonun icadıyla başlamakla birlikte, özellikle akıllı telefonlar ve bilgisayarların icadından sonra, görsel teknolojiler günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelmiştir.

Genellikle, insan beyninin büyük bir kısmının görsel bilgiyi işlemeye adandığı varsayılırken, diğer duyulardan gelen bilgilerin çok daha küçük beyin bölgelerinde işlendiği düşünülmektedir. Ancak, bu argüman son yıllarda sorgulanmıştır3. Örneğin, önceden sadece görsel bilgiyi işlediğine inanılan bazı beyin bölgelerinin, aynı zamanda diğer duyulardan gelen bilgileri işlediği görülüyor.

7 Duyu Algı Sistemi Nedir?

Geleneksel olarak bilim literatüründe kabul edilen beş duyu organı vardır: görme, işitme, dokunma, koku ve tat. Ancak, "7 duyu algı sistemi" ifadesi bazen bu temel beş duyu dışında iki ek algıyı ifade etmek için kullanılabilir. Bu ek algılar, bazı bağlamlarda 7 duyu algı sistemi olarak ifade edilebilir, ancak bu ifade bilimsel olarak genel olarak kabul görmüş bir terim değildir, ek algılar, beş temel duyuların çeşitli kombinasyonları ve etkileşimleri olarak kabul edilir.

Denge Duyusu: İç kulak ve görsel sistem tarafından sağlanan bilgilerle dengeyi düzenleyen sistem.

Kinestezi Duyusu: Vücudunuzun konumunu ve hareketini algılayan ve bu bilgileri beyine ileten duyu sistemi.

7 duyu sistemi ve duyu organlarımız görseli

Beyin Duyuları Nasıl İşler?

Beyin duyulardan gelen bilgileri ayrı ayrı işlemez, bunları bir algıya birleştirir. Anennizin hazırladığı doğum günü pastasını beğenip beğenmediğinizi bilmek için onun kokusunu, tadını, görüntüsünü ve belki de ağzınızda nasıl hissettiğini bilmelisiniz.

Geleneksel olarak, bilim insanları genellikle bir seferde sadece bir duyu organını araştırırlar. Ama gerçek hayatta, bizim davranışlarımız ve algımız, birden çok duyudan gelen bilgilerin birleştirilmesiyle şekillenmektedir4.

doğum günü kutlamasında üç kişi görseli

Beynimizdeki sinir hücreleri, gelen bilgileri işleme görevindedir. Çeşitli bilgilerin beyinde bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan çoklu duyusal entegrasyon, sadece karmaşık düşünce ve algılarla ilgili değil, aynı zamanda duyusal işlemlerin başlangıç süreciyle de ilgilidir.

Yani, diyelim ki gözlerimiz ile bir şeyi görüyoruz, ama aynı anda kulaklarımız başka bir şeyi duyuyor. Beynimizdeki sinir hücreleri birden çok duyusal kaynaktan gelen bilgileri birleştiriyor ve bu, düşünce süreçlerimizi ve algılarımızı oluşturuyor.

Beynimiz Farklı Duyu Bilgilerini Nasıl Bir Araya Getiriyor?

Araştırmacılar, beynimizin işitsel ve dokunsal bilgileri işleme şeklini incelediler ve bu bilgilerin nasıl birleştirildiğini anlamaya çalıştılar6. İşitsel ve dokunsal bilgilerin işlenmesinde beynin kullandığı yollara dair bazı ilginç bulgular elde ettiler. Bu yollar, bilgiyi "ne" anlamında (yani, bilginin ne olduğu) ve "nerede" anlamında (yani, bilginin nerede olduğu) iki ayrı yönde işleyen yollar olarak adlandırıldı. Bir nesnenin dokunsal özellikleriyle ilgili bilgi "ne" yoluyla, nesnenin konumuyla ilgili bilgi ise "nerede" yoluyla işleniyor.

Duyu İşleme ve Algı Prensipleri

Duyu işleme, çevresel uyarıcıları algılama ve anlama sürecini içerir ve genellikle beş duyu (görme, işitme, dokunma, tatma, koku alma) üzerinden gerçekleşir. Diğer yandan, algı prensipleri, bu duyusal bilgilerin beynimizde nasıl işlendiğini ve düzenlendiğini açıklar, bu da bilincimizin çevremizle etkileşimini şekillendirir. Bu süreçlerde kullanılan prensiplere bazı örnekler şunlardır:

1. Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme, çeşitli duyusal bilgilerin birleştirilerek daha kapsamlı bir algı oluşturulması sürecidir. İnsanlar çevrelerinden gelen bilgileri algılamak için beş temel duyu organını kullanırlar: görme, işitme, dokunma, koku ve tat. Duyu bütünleme, bu duyusal bilgilerin bir araya getirilerek daha zengin ve anlamlı bir algı oluşturulmasını ifade eder.

Bir nesneyi tanımlamak için sadece görsel bilgileri kullanmak yerine, aynı anda dokunarak ve belki de işiterek bu nesneyi daha etkili bir şekilde algılamak duyu bütünleme örneğidir. Bu süreç, çevresel uyaranlardan gelen bilgilerin sinir sistemimiz tarafından bütünleştirilmesini içerir, bu da bize çevremiz hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlar.

2. Çoklu Modal Algı

Bir deneyimi mümkün kılan, duyuların birleşimidir. Bir duyudan gelen bilgilerin, başka bir duyudan gelen bilgileri nasıl etkileyebileceği sürecine çoklu modal algı denir. Çoklu duyusal entegrasyon, duyuların bir araya gelerek daha güçlü bir algı oluşturmasını sağlar ve bu, günlük yaşamda çeşitli ortamlarda bize yardımcı olabilir. Bu konu üzerinde yapılan araştırmalar, 1990'ların ortalarından bu yana, çoklu modal algının sinirsel temelleri hakkında giderek artan bir kanıt yığını ortaya koymuştur5.

Görsel ve işitsel uyarıcılara yanıt veren nöronlar, üst temporal sulkus adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Bu bölge, hem görsel hem işitsel bilgilerin entegrasyonunu sağlayarak çoklu modal algının gerçekleşmesine katkıda bulunur.

3. Çoklu Duyusal Entegrasyonun Süper Eklemeli Etkisi

Birden fazla duyu organının bir araya gelerek tek bir duyusal deneyim oluşturmasının ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğu etkisine denir4. Düşünün ki sadece bir şeyi duysanız ya da sadece görsel bir ipucu alabilseydiniz, bu tek başına oluşturduğunuz algıdan daha güçlü bir tepki veremezdiniz. Ancak, birden çok duyu organı bir araya geldiğinde, bu kombinasyon, her bir duyu organının tek başına oluşturduğundan daha etkili bir algı yaratır. İşte buna "çoklu duyusal entegrasyonun süper eklemeli etkisi" denir.

Diyelim ki bir konserde arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Müzik çok yüksek sesle çalıyor ve sesleri duymak zor. Ancak, arkadaşlarınızın dudaklarından gelen kelimeleri izleyebiliyorsanız, görsel ipuçları size yardımcı olur ve bu sayede ne söylediklerini anlayabilirsiniz. Bu durumda, işitsel ve görsel duyular bir araya gelerek daha güçlü bir algı oluşturur.

4. Ters Etkililik Prensibi

Bu prensip, eğer başlangıçta tek bir duyu organından gelen uyarıcı yeterince güçlüyse, diğer duyu organlarından gelen ek ipuçlarından faydalanma olasılığınız daha düşük olduğunu ifade eder. Bir kafede sessiz bir sohbet yapıyorsanız, çoğu zaman görsel ipuçlarına ihtiyaç duymazsınız çünkü ortam sakin ve ses seviyesi düşüktür5. Bu durumda, tek bir duyu modu yeterince güçlüdür ve diğer duyulardan gelen ek ipuçlarına çok daha az ihtiyaç duyar.

Beyin 5 Duyuyu Hangi Bölgede Algılar?

Her bir duyu modalitesi için özel bir değerlendirme alanı olduğu gibi, bu korteksler arasında etkileşimler ve bağlantılar da vardır. Bu sayede, beynimiz çeşitli duyu bilgilerini entegre ederek bütünsel bir algı oluşturabilir.

  • Görsel Kortex (görme): Görme bilgileri genellikle beyinde arka kısımlarda bulunan görme korteksinde değerlendirilir.
  • İşitsel Kortex (işitme): İşitme bilgileri genellikle temporal lobun bir kısmında, işitsel kortekste işlenir.
  • Somatosensör Kortex (dokunma): Vücuttaki dokunsal bilgiler, somatosensor kortekste değerlendirilir.
  • Olfaktör Kortex (koku) ve Gustator Kortex (tat): Koku ve tat bilgileri, sırasıyla olfaktör korteks ve gustator korteks adı verilen özel bölgelerde değerlendirilir.

Duyusal Algı Yanılsamaları

Duyusal algı yanılsamaları, çevremizle etkileşimde bulunurken ortaya çıkan hatalı algılamalardır. Bu yanılsamalar, bilgi eksikliği, duyu organlarının yanıltılması veya düzensiz çalışması gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. McGurk etkisi, çift flaş yanılsaması ve lastik el yanılsaması duyusal algı yanılsamalarına verilebilecek örneklerdendir:

McGurk Etkisi Nedir?

Bu etki, işitsel ve görsel bilgilerin birleşiminden kaynaklanan bir algı yanılsamasını ifade eder. Örneğin, bir kişi "ba-ba" diyerek konuşurken, ancak dudakları "ga-ga" şeklinde hareket ediyorsa, beynimiz bu iki farklı bilgiyi birleştirerek "da-da" gibi başka bir ses algılar. Bu etki, işitsel ve görsel bilgilerin birbirini nasıl etkilediğini göstererek duyusal algıların nasıl oluşturulduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Çift Flaş Yanılsaması

Bir nesne üzerine iki kez ardışık flaş ışığı gösterildiğinde, beynimizin bu iki flaşı birleştirerek tek bir flaş gibi algılamasına dayanan optik yanılsamaya çift flaş etkisi denir. Bu etki, görsel algımızın ardışık olayları birleştirme eğiliminde olduğunu gösterir ve zaman içinde gerçekleşen olayların algılanma şeklini anlamak için kullanılır.

Lastik El Yanılsaması

Gözlerimizin bize gerçekte sabit bir elin uzayarak veya bükülerek değiştiği yanılsamasını verdiği optik bir olaydır. Bu, görsel algımızın bazen bizi yanıltabileceğinin örneğidir.

Kapatırken

5 duyu organımız birbirleriyle etkileşim halindedir ve bu etkileşim, çeşitli duyusal bilgilerin birleştirilmesine olanak tanır. Örneğin, yemeğin tadını değerlendirmek için hem tat hem de koku duyularının bir araya gelmesi gerekir. Aynı şekilde, bir konserdeki müziği tam olarak deneyimlemek için işitme duyusunun yanı sıra görme duyusu da devreye girer ve bir kişinin çevresini daha kapsamlı bir şekilde anlamasına katkıda bulunur. Bu şekilde, duyular arası etkileşim, yaşadığımız deneyimleri zenginleştirir ve çevremizle daha derin bir bağlantı kurmamıza olanak tanır.

Kaynakça

  1. Hutmacher F (2021) What Is Our Most Important Sense?. Front. Young Minds. 9:548120. doi: 10.3389/frym.2021.548120
  2. Mirzoeff, N. 1999. An Introduction to Visual Culture. London; New York, NY: Routledge.
  3. Majid, A., Roberts, S. G., Cilissen, L., Emmorey, K., Nicodemus, B., O'Grady, L., et al. 2018. Differential coding of perception in the world’s languages. Proc. Natl. Acad. Sci. 115:11369–76. doi: 10.1073/pnas.1720419115
  4. Ghazanfar AA, Schroeder CE. Is neocortex essentially multisensory? Trends Cogn Sci. 2006 Jun;10(6):278-85. doi: 10.1016/j.tics.2006.04.008. Epub 2006 May 18. PMID: 16713325.
  5. Stein, B. E., & Meredith, M. A. (1993). The merging of the senses. The MIT Press.
  6. Renier, L. A., Anurova, I., De Volder, A. G., Carlson, S., VanMeter, J., & Rauschecker, J. P. (2009). Multisensory integration of sounds and vibrotactile stimuli in processing streams for “what” and “where”. The Journal of Neuroscience, 29(35), 10950-10960.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.