Her Konuda Kullanabileceğiniz Hızlı ve Kalıcı Öğrenme Teknikleri Nelerdir? Yabancı Dil Öğrenmek İçin 7 Etkili Adım

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Öğrenme Nedir?

Öğrenme, yeni bilgi ve becerilerin kazanılması, işlenmesi, saklanması ve kullanılmasını içeren karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Bu süreç, resmi eğitim kurumlarında alınan derslerden, günlük deneyimlerden veya kendi çabalarımızla öğrendiğimiz konulardan oluşabilir.

Öğrenme kişisel gelişim, kariyerinde ilerleme veya sosyal katkı gibi farklı hedefler içerebilir. Her ne amaçla olursa olsun öğrenme yolculuğunda karşılaşılan temel zorluklardan biri, bilgileri hızla öğrenmek ve kalıcı hale getirmek ile ilgilidir.

Aktif Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Aktif öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif olarak dahil olmalarını amaçlayan stratejileri ifade eder.

  • Bu stratejilerden biri olan sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilere kendi sorularını üretme ve bu soruları araştırarak eleştirel düşünme, yaratıcılık ve öğrenme becerilerini geliştirme fırsatı sunar.
  • Probleme dayalı öğrenme öğrencilere karmaşık problemleri çözme görevleri vererek iş birliği ve iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.
  • Proje tabanlı öğrenme öğrencileri gerçek dünya sorunlarına odaklanarak araştırma yapmaya teşvik ederken sunum becerilerini güçlendirir.
  • Vaka tabanlı öğrenme öğrencilere gerçek yaşam senaryoları sunarak analitik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirme imkânı tanır.
  • Ters yüz edilmiş sınıf yaklaşımı, çevrimiçi içerikleri öğrencilere önceden sunarak sınıf zamanının etkileşimli etkinlikler için kullanılmasını sağlayarak daha etkili bir öğrenme süreci sunar.

Herhangi Bir Konuyu Hızlıca Öğrenmek için 4 Temel Teknik

1. Önceliklendirme

Öğrenmeniz gereken bilgiler içinde en önemli veya zor olanlarına öncelik verin. Pareto İlkesi olarak bilinen 80/20 kuralını kullanın. Bu ilkeye göre sonuçların %80'i çabanızın %20'sinden gelir. Bilginin en önemli %20'sini belirleyin ve ona odaklanın.

2. Parçalama

Bilgileri daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölün. Miller Yasası'nda insanların kısa süreli hafızasında yaklaşık yedi öğe saklayabileceği belirtilir. Bilgileri yedi veya daha az öğeden oluşan gruplara ayırın ve bunları düzenli olarak gözden geçirin.

3. Tekrar

Bilgileri öğrenene kadar birkaç kez tekrarlayın. Aralıklı tekrarlama tekniğini kullanarak zamanla tekrarları artırın. Bilgi kartları, uygulamalar veya yazılımlar gibi aralıklı tekrarlama algoritmalarını kullanan araçlarla inceleme oturumlarınızı planlayın.

tekrar ederek kalıcı öğrenmek

4. Basitleştirme

Bilgileri anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştıracak şekilde basitleştirin. Basit kelimeler, örnekler, benzetmeler veya metaforlar kullanarak açıklamalar yapın.

Feynman Tekniği olarak bilinen yöntemi kullanarak bilgiyi sanki birine öğretiyormuşsunuz gibi basit ve net bir şekilde açıklamaya çalışın. Eğer açıklama sırasında takıldığınız veya boşluk hissettiğiniz bir konu olursa kaynak materyali yeniden gözden geçirerek daha iyi anlamaya çalışın.

Hızlı Öğrenme Teknikleri İşe Yarar mı?

Hızlı öğrenme teknikleri bilgiyi hızlı ve etkili bir biçimde öğrenme konusunda oldukça etkili olabilir ancak öğrenmek sadece bir şeyin nasıl yapıldığını anlamakla sınırlı değildir. Öğrenilen bilgileri hafızada tutabilmek, daha sonra hatırlayabilmek ve hatta gerektiğinde bu bilgileri kullanabilmek önemlidir.

Hızlı öğrenme teknikleri bilginin uzun süreli bellekte tutulması veya derinlemesine anlaşılması konularında sınırlı etki sağlayabilir. Bu yöntemler öğrencilerde stres, yorgunluk ve kafa karışıklığı gibi olumsuz etkiler de yaratabilir.

Hızlı öğrenme teknikleri özellikle sınavlar, sunumlar veya mülakatlardan önce kısa bir sürede büyük miktarda bilgiyi öğrenip kavraması gereken öğrencilere bilgileri hızlı bir şekilde alabilme konusunda yardımcı olabilir ancak bu bilgilerin kalıcı olması için daha derinlemesine anlamaya ve sürekli tekrara da ihtiyaç vardır.

Öğrendiklerimizi hayatın farklı alanlarında uygulayabilmek için bu bilgileri gündelik yaşama entegre etmeli ve pratik yapmalıyız. Bu yolla hızlı öğrenme, hem anlam hem de kalıcılık açısından daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabilir.

Neden Unutuyoruz? Bir Bilgi Ne Kadar Sürede Unutulur?

Bilgi unutma süreci, öğrenme sonrası belirli bir süre zarfında gerçekleşir ve bilginin bellekten silinme veya erişilemez hale gelme eğilimini ifade eder. Ebbinghaus'un unutma eğrisi, bilginin zamanla unutma eğiliminin hızını tanımlamak için kullanılan önemli bir kavramdır. Bu teoriye göre, öğrenilen bilgiler başlangıçta hızla unutulur ancak unutma hızı zamanla yavaşlar.

Unutma süresi; konunun karmaşıklığı, tekrar edilme sıklığı, ne kadar anlamlı olduğu, kişinin ilgi düzeyi ve bireysel özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, anlamlı ve ilişkilendirilebilir bilgiler daha uzun süre hafızada kalabilirken yüzeysel veya anlamsız bilgiler daha çabuk unutulabilir.

Bilgiyi Kalıcı Hale Getirmek İçin Ne Yapabiliriz?

Unutma süreci, öğrenilen bilginin kalıcılığını artırmak için düzenli tekrar ve öğrenilen konunun farklı bağlamlarda kullanılması gibi stratejilerle yönetilebilir. Bu nedenle unutma süreci öğrenme ve öğretme stratejilerinin tasarımında dikkate alınmalıdır. Böylece öğrenilen bilgilerin daha uzun süreli ve kalıcı bir şekilde hatırlanması sağlanabilir.

Bilgiyi uzun süreli bellekte korumak ve hatırlamak, Jost Yasası gibi öğrenme yasalarından faydalanır. Jost Yasası, unutma sürecinin yavaş ve istikrarlı bir hızda gerçekleştiğini öne sürer. Bu yasa, bilgiyi kalıcı hale getirmek için kullanılan öğrenme stratejileriyle birleşir.

Bilgiyi kalıcı hale getirmek için ilk adım, anlamaya dayalı öğrenme yöntemlerini benimsemektir.

Anlamaya Dayalı Öğrenme

Anlamaya dayalı öğrenme, bilginin sadece ezbere edinilmesini değil, konunun temel ilkelerini anlayarak öğrenilmesine odaklanır. Bu yaklaşım, bilginin daha derinlemesine işlenmesine olanak tanır ve böylece unutma sürecini yavaşlatır. Öğrenciler, öğrendikleri konuyu analiz etmeli, örneklerle ilişkilendirmeli ve günlük yaşamda nasıl kullanabileceklerini düşünmelidir.

Tekrar Etme Stratejileri

Bilginin kalıcılığını artırmak için tekrar etme stratejileri de büyük öneme sahiptir. Jost Yasası'na göre, bilgi sık sık ve düzenli olarak tekrarlandıkça unutma süreci yavaşlar.

Farklı zaman aralıklarıyla tekrar etmek etkilidir. Örneğin, ilk öğrenmenin ardından hızlı tekrarlarla başlayıp zamanla aralıkları uzatmak, bilgiyi kalıcı hale getirmede yardımcı olabilir.

Bilgiyi Kullanmak

Aynı zamanda öğrenilen bilgiyi farklı bağlamlarda kullanmak da kalıcılığı artırabilir. Jost Yasası'na göre, bilgiyi çeşitli durum ve sorunlarda kullanmak unutma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle öğrenilen bilgiyi gerçek hayatta uygulamak veya farklı problemleri çözmek için kullanmak bilginin daha uzun süre hafızada kalmasını sağlar.

deneme ve uygulama ile kalıcı öğrenme

Sonuç olarak bilgiyi kalıcı hale getirmek, Jost Yasası'nın öngördüğü yavaş unutma sürecini yönetmeyi gerektirir. Anlamaya dayalı öğrenme, tekrar etme stratejileri ve farklı bağlamlarda kullanma gibi yöntemler, bilginin kalıcılığını artırmada etkili araçlardır. Bu stratejiler, öğrenme sürecinin bilgiyi uzun süre korumayı amaçlayan sonucuyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Kalıcı Öğrenmeyi Sağlayacak 4 Yöntem

i. Detaylandırma

Bu yöntem, bilgiye daha fazla anlam ve ayrıntı katmak için diğer ilgili bilgileri veya kişisel deneyimleri ilişkilendirmeyi içerir. Bu sayede farklı bilgi parçaları arasında bağlantılar kurarak bilgiyi daha anlamlı hale getirebilir ve zihinsel bir temsil oluşturabilirsiniz.

ii. Organizasyon

Bilgiyi mantıklı bir yapı içinde düzenlemek için kategoriler, alt kategoriler, başlıklar, diyagramlar, çizelgeler veya haritalar kullanabilirsiniz. Bu yöntem, bilgi yığınını daha anlaşılır bir şekilde düzenleyerek hatırlamayı ve anlamayı kolaylaştırır.

iii. Görselleştirme

Hayal gücünüzü veya harici yardımcıları kullanarak bilgiyi zihinsel görüntüler veya resimler halinde canlandırabilirsiniz. Bu yöntem, bilgiyi hem sözel hem de görsel olarak kodlayarak daha etkili bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olur.

iv. Anımsatıcılar

Kısaltmalar, tekerlemeler, şarkılar, hikayeler veya tanıdık nesneler gibi bellek yardımcıları bilgiyi hatırlamanıza yardımcı olabilir. Bu tür araçlar, bilgiyi daha unutulmaz hale getirerek hafızada uzun süre kalmasını sağlar.

Çocuklarda Hızlı ve Kalıcı Öğrenme Etkili 4 Teknik

Oyun ve Etkileşim

Çocukların öğrenme sürecini daha etkili hale getiren en önemli faktörlerden biri oyun ve etkileşimdir. Oyunlar, çocukların merakını ve ilgisini çekerken öğrenmeyi de eğlenceli hale getirir. Etkileşimli aktiviteler, çocukların deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar ve bu da bilgilerin daha kalıcı hale gelmesine yardımcı olur.

Örneğin, matematik öğrenirken sayıları bloklarla manipüle ederek veya bilim konularını deneylerle öğrenerek öğrenme süreci daha etkili hale getirilebilir.

Hikaye Anlatımı

Hikayeler, çocukların soyut kavramları anlamalarına yardımcı olabilir. Öğretmek istediğiniz konuları ilgi çekici hikayelerle anlatarak çocukların konuyu daha iyi anlamalarını sağlayabilirsiniz. Hikayeler duygusal bağ kurmayı kolaylaştırır ve bu da bilgilerin hafızada daha kalıcı olmasını sağlar.

Görsel Yardımlar

Renkli şemalar, infografikler, resimler ve videolar gibi görsel materyaller soyut kavramları somut hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Örneğin, coğrafya haritaları veya insan vücuduyla ilgili görseller kullanarak çocuğun öğrenme deneyimini zenginleştirebilirsiniz.

parçaları birleştirerek kalıcı öğrenme

Tekrar ve Pratik

Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi için tekrar ve pratik çok önemlidir. Bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda öğrenilen konuların gerçek hayatta uygulanması için fırsatlar yaratmak da önemlidir. Öğrenilen bilgilerin pratikte kullanılması, çocukların konuları daha derinlemesine anlamalarını sağlar.

Sonuç olarak çocukların hızlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için oyun ve etkileşim, hikaye anlatımı, görsel yardımlar ve tekrar/pratik gibi teknikler oldukça etkili yöntemlerdir. Bu teknikleri kullanarak çocuklar hem öğrenme sürecini keyifli bir şekilde deneyimler hem de öğrendikleri bilgileri uzun süre boyunca hatırlayabilirler.

Unutulmaması gereken en önemli nokta, her çocuğun farklı öğrenme stilleri olduğudur. Bu nedenle çeşitli teknikleri deneyerek her çocuğun ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzına uygun yaklaşımlar geliştirmek önemlidir.

Yeni Yabancı Kelimeler Öğrenmek için 7 Hızlı ve Kalıcı Adım

1. Temel Kelimeleri Seçme

Başlangıçta günlük yaşamda sıkça kullanılan temel kelimeleri belirleyin. Bu kelimeler, iletişim kurarken en çok ihtiyaç duyduğunuz kelimeleri içermelidir.

2. Düzenli Tekrar ve Gözden Geçirme

Kelimeleri sık sık tekrar etmek ve düzenli olarak gözden geçirmek, yeni kelimeleri hafızanıza kazımak için önemlidir. Günlük bir alışkanlık olarak öğrendiğiniz kelimeleri düzenli aralıklarla inceleyin.

3. Tekrar Sıklığını Artırma

Kelimeleri sadece bir kez gözden geçirmek yerine tekrar sayısını artırarak öğrenme sürecini güçlendirebilirsiniz. Farklı gün içi zaman dilimlerinde kelimeleri tekrarlayarak öğrenme etkinliğini artırın.

4. Çeşitli Bağlamlarda Kullanma

Her kelimenin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını anlamak, onları daha iyi öğrenmenize yardımcı olacaktır. Kelimeleri cümlelerde veya örnek metinlerde kullanarak anlamlarını derinlemesine kavramaya çalışın.

5. İleri Seviye Kelimeleri Dahil Etme

Temel kelimeleri öğrendikten sonra dil becerinizi geliştirmek için daha karmaşık veya spesifik kelimeler eklemeye başlayabilirsiniz. Bu yeni kelimeleri öğrenirken aynı stratejileri kullanmaya devam edin.

6. Pratik Yaparak Kullanma

Öğrendiğiniz kelimeleri sadece ezberlemek değil, aynı zamanda gerçek hayatta da kullanarak pratiğe dökmek önemlidir. Konuşma veya yazma sırasında yeni kelimeleri aktif olarak kullanmaya çalışın.

7. Düzenli Gözden Geçirmeyi Sürdürme

Öğrendiğiniz kelimeleri unutmamak için düzenli olarak gözden geçirmeye devam edin. Tekrar sıklığını zamanla azaltsanız da öğrendiğiniz kelimeleri hatırlamak için arada bir tekrar etmeyi unutmayın.

Bu şekilde yabancı dildeki kelimeleri etkili bir şekilde öğrenmek ve hatırlamak için Jost Yasası'nın prensiplerini uygulayabilirsiniz.

Kaynakça

  1. Andriotis, N. (2017)10 active learning methods for super engaged corporate learners. efronlearning sitesinden alındı.
  2. Cherry, K. (2023, Mart 10). How to learn more effectively: 10 learning techniques to try. Verywell Mind. verywellmind sitesinden alındı.
  3. Özakpınar, Y. (2012). Hafıza. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  4. Özakpınar, Y. (2019). Öğrenme: Verimli zihinsel çalışmanın psikolojik koşulları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  5. Yeşilyaprak, B. (2017). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.