Uzman Klinik Psikolog Neslihan Akpınar

Neslihan Akpınar

Uzman Klinik Psikolog

Kaygı Kişilik Bozukluğu Öfke Yönetimi

Eğitim

 • Yakın Doğu Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Çankaya Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümün’nden “Yüksek Şeref öğrencisi” ünvanı ile mezun olmuştur (%100 ingilizce). Lisans döneminin son senesinde “Mahler’in Ayrılma-Bireyleşme Kuramına Göre Küçük Prens Karakterinin İncelenmesi” adında bir makalesi Hacettepe Üniversitesi’nde yayımlanmıştır. Lisans mezuniyetinden sonra Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde yüksek lisansa (burslu) başlamış ve tezini bağımlı bireyler üzerinde yapmıştır. Tez konusu alkol ve madde bağımlılığı tedavisi alan bireylerde affedicilik ve minnettarlık özelliklerinin öznel iyi oluşa etkisi üzerinedir. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesinde yer alan AMATEM bölümünde uzman klinik psikolog olarak çalışmaya başlamış, yatarak ve ayaktan başvuran hastalarla düzenli psikoterapi süreçlerini yürütmüştür. Boylam Psikiyatri Hastanesi’nden sonra bağımlılık alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşunda yine alkol ve madde bağımlılığı tedavisi alan bireylerle psikoterapi süreçlerini yürütmeye devam etmektedir. Ergen ve yetişkin bireylerle yürüttüğü terapilerinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ekolüne göre ilerlemekte olup motivasyonel görüşme tekniklerinden yararlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Bağımlılık Depresyon İlişki Sorunları

Seminerler ve Konferanslar

 • Çankaya Üniversitesi 2.Psikoloji Oturumu/Yas temalı poster sunumu
 • Özel Boylam Psikiyatri "Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi"
 • Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği Test Eğitimi (Doç. Dr. Elif Güneri)
 • Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği WAIS zeka testi uygulayıcı sertifikası
 • Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği WISC-R zeka testi uygulayıcı sertifikası
 • Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği MMPI, Catell 3A, Catell 2A uygulayıcı sertifikası
 • KUPO-N Değerlendirme Eğitimi Boylam Psikiyatri Hastanesi
 • 5.Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi Sertifikası (Yeşilay)
 • Mülteci Temel Koruma Eğitimi (ASAM)
 • Uluslararası Bağımlılık Kongresi Sertifikası (Yeşilay-Prof. Dr. Mücahit Öztürk)
 • Hayata Destek Derneği Çocuk Koruma Eğitimi (İrfan Ekinci- Sema Genel Karaosmanoğlu)
 • SAMBA Eğitimi (Yeşilay)
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri (Yeşilay)
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği & Hiwell, 2022