Çift Terapisinde Gottman Yöntemi

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Çift Terapisi Nedir?

Hayatımızın ilk dönemlerinden itibaren bir diğeri ile ilişki içine girmeye başlarız ve yaşam boyu ilişkiler dünyamızda büyük bir alanı kapsar. Hal böyle olunca kurduğumuz her ilişkide olup bitenler, olumlu veya olumsuz her şey fiziksel ve psikolojik sağlığımızı büyük ölçüde etkiler1.

Bazen işin içinden çıkamadığımız durumlar olur. İlişkilerimizde çatışmalar bir türlü son bulmaz ve belki süreklilik kazanır. Belli bir noktadan sonra içinde bulunduğumuz ilişkinin daha sağlıklı ve doyumlu ilerleyebilmesi ve bireysel ruh sağlığımızın iyiliği için var olan sorunlara dışarıdan, profesyonel bir çözüm aramak isteriz. Çift terapisi en genel anlamıyla bunun için bizlere bir alan açar.

Çift terapisi, psikoterapi türlerinden bir alt daldır. Bu terapi modeli; çift terapisi, aile ve çift terapisi, evlilik terapisi adı altında anılabilir fakat adlarından da anlaşılabileceği üzere en temelde çiftleri, çiftlerin beraberce inşa ettikleri ilişkiyi ve doğan bu ilişkide ortaya çıkan problemleri ele alan psikoterapi çeşitlerinden biridir2.

Çiftler genellikle belli başlı ilişki problemlerinin ortaya çıkması ve ikili olarak bu problemleri çözmekte zorlandıkları durumlarda bir çift terapistine başvurabilmektedirler3.

Çift terapisi sürecinde çift ve terapist ortaya çıkan ilişkiyi her yönüyle ele alırken aynı zaman da ilişki içindeki kişileri yine bu ilişki bağlamında gözlemler ve çift ile beraber çözüme yönelik profesyonel bir arayış içine girer.3.

Çift Terapisine Kimler Gidebilir?

Çift terapisine gitmek için evli olmamıza ya da uzun süreli bir ilişkimizin olması mutlak gereklilik değildir. Bu terapi modelindeki uygulamalar; uzun ya da kısa süreli bir ilişki içinde bulunan, içinde bulunduğu ilişkiden aldığı doyumu arttırmak isteyen ya da ilişki içinde var olan problemlerin üstesinden gelmekte zorlanan ve bu anlamda profesyonel bir destek almak isteyen herkes için uygundur4.

Çift Terapisine Ne Zaman ve Ne İçin Gidilir?

Çift terapisi hakkında aklımıza gelebilecek bir başka soru da bir çift terapistine ne zaman ve hangi noktada başvuracağımız konusunda olabilir. İlişkinizdeki sorunların biriktiğini hissetmeye başladıysanız, bu çift terapisine başlamak ve ilişkide yaralar büyümeden müdahale etmek iyi fikirdir.

Çift Terapisine İhtiyaç Duyan Bir Çift

Sonuçta ilişkimiz, içinde bulunan iki farklı kişi ile kendine özgü nitelikler taşır. Bu nedenle ne zaman ve ne sebeple içinde bulunduğumuz ilişkinin ve bizim bir çift terapisti desteğine ihtiyaç duyduğu konusunda düşüncelerimiz çokta net olmayabilir. Bu anlamda bir ilişki terapistine başvurmayı gerektirecek bazı genel geçer durumlar örneklendirilmiştir1, 3:

 • Çözülemeyen ve uzun süreli çatışmalar.
 • Sadakatsizlik ve güven problemleri.
 • Boşanma fikri veya süreci.
 • Problem çözme ve iletişim sorunları.
 • Partnerlerden birinde ortaya çıkan bir ruh sağlığı problemi (depresyon, kaygı bozukluğu, bağımlılık vb.)
 • Ortak çocuklarla ilgili anlaşmazlıklar.
 • Çiftin ilişkiden alının genel doyumu arttırma isteğinin olması.
 • Geniş ailenin ilişkiye müdahalesi ile ilgili sorunlar.
 • İlişki içerisinde psikolojik, ekonomik, fiziksel vb. şiddet durumunun yaşanması.
 • Cinsel, duygusal ve entelektüel sorunlar.

Görüldüğü üzere çift terapisi çok geniş bir alanda faaliyet göstermekte ve birçok ilişki problemi çift terapisinin konusu içindedir.

İçinde bulunduğumuz ilişkiden aldığımız doyumu arttırmak adına bir çift terapisine başvurmayı tercih edebileceğimiz gibi ilişki içerisinde yaşadığımız her türlü bireysel ve ilişkisel problem için de bir çift terapistinden yardım alabilmemizin her zaman mümkün olduğu net bir şekilde göze çarpmaktadır. Çoğu insan ilişkisi gibi romantik ilişkiler de üzerinde çalışıldıkça, partnerler iletişim becerilerini arttırdıkça ve birlikte büyüdükçe gelişir ve daha mutlu devam ederler.

Online Çift Terapisi İlişkinize İyi Gelecektir

Partnerim Olmadan da Çift Terapisine Gidebilir miyim?

Yapılan araştırmalar çift terapisinden alınan faydanın her iki tarafın da sürece katılıyor olmasıyla beraber arttığı yönünde olsa da süreç her zaman direkt olarak her iki partnerin de varlığı ile başlamayabilir5.

Öncelikli olarak kişi bireysel olarak yaşadığı ilişki problemleri nedeni ile ilgili destek almak adına bir çift terapistine başvurabilir. Ya da bireyler terapistin yönlendirmesi veya var olan şartlar nedeniyle (örneğin partnerlerden birinin sürece dahil olmak istememesi) öncelikli olarak partnerlerden biri ile ya da her iki partnerle de bir arada görüşme yapabilir. Bu durum, süreç içerisinde ve terapinin gidişatına göre zaman zaman değişimler gösterebilir.

Gottman Çift Terapisi Nedir?

Çift terapisi içinde çeşitli yöntemler barındırır. Gottman çift terapisi de genel anlamıyla çiftler arasındaki ilişkiye odaklanan terapi yöntemlerinden bir tanesidir. John Gottman'ın uzun yıllar boyunca çiftlerle çalışma deneyimden yola çıkarak geliştirilmiştir. Diğer çift terapi yöntemlerinden bir farkı bu yöntemde ağırlık çiftin duygularına verilir. Bakış açısına göre bireylerin duyguları anlaşılmadan ilişkiyi anlamak, problemlerin ortaya çıkışını kavramak ve onlara bir çözüm üretmek mümkün değildir.

Birçok farklı terapi yöntemlerinden uygulamalarının (davranışsal, bilişsel, varoluşsal, dinamik) kaynağını alan Gottman çift terapisinde bireylerin duygularına odaklanılırken aynı zamanda kişilerin ilişki içerisindeki davranış kalıpları, etkileşimleri ve bireysel olarak geçmişleri de ele alınmaktadır1, 6.

Bu yöntemin uluslararası kaynaklarda çift terapisi alanında güçlü ve önemli bir model olduğu çalışmalarca kanıtlanmış olsa da ülkemizde hala bu terapi modelinin etkinliği ve geçerliliği kanıtlayan yeterli sayıda kaynak ve çalışma bulunmamaktadır6.

Çift Terapistimi Nasıl Seçmeliyim?

Genel olarak bir terapi sürecine girmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmak maddi ve manevi kayıplar yaşamamak ve alacağımız faydayı arttırmak adına önemli olabilmektedir. Bu anlamda bir çift terapisti seçerken de göz önünde bulundurmamız gereken bazı belli başlı noktalar vardır.

Öncelikle her birey ve her ilişki kendi içinde benzer özellikler taşısa da kendine özgüdür. Bu nedenle destek alınacak olan çift terapistinin de çifte ve var olan probleme uygun olarak seçilmesi yerinde olacaktır.

Bireyler her zaman terapistini seçme konusunda hürdür. Fakat bunun yanında belki de akıldan çıkarılmaması gereken en önemli noktalardan biri bir kimsenin çift terapisi yapabilmesi için çift terapisi alanında uzmanlaşmış olması şartıdır.

Net bir ifadeyle çift terapisi yalnızca çift terapisi alanında gerekli eğitimleri tamamlamış ruh sağlığı uzmanları tarafından yapılabilmektedir. Yalnızca dört yıllık bir psikoloji eğitimi çift terapisti olmak için yeterli olmamaktadır. Bunun yanında çift terapisi alanında gerekli eğitim programları tamamlamış olmak ve gerekli uygulama süreçlerinden geçmiş olmak gerekmektedir.

Çift terapisi içinde birçok farklı uygulama alanlarına (bilişsel- davranışçı çift terapisi, duygu odaklı çift terapisi, çözüm odaklı çift terapisi vb.)1 ayrılmış olsa da burada önemli olan bir terapi sürecine girmeye karar verdiğimizde seçtiğimiz terapistin belirttiği alanda gerekli eğitimleri alıp almadığı, etik çerçevede hareket edip etmediği, yeterliliğini ve yetkinliğini sağlamış olup olmadığı noktasıdır.

Hiwell Online Terapi'de, çift terapileri alanında yetkin uzman online psikologlardan yaşadığınız ilişki problemlerinde her zaman online terapi ve psikolojik destek alabilirsiniz.

Kaynakça

 1. Gurman, A.S., 2008, Clinical Handbook of Couple Therapy, (pg:1-3, 31-138).
 2. Çift ve Aile Terapisi Nedir?, Çift ve Aile Terapisi Derneği (ÇATED).
 3. İkizoğlu, G., 2019, Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi.
 4. Aile ve Çift Terapisi, Türkiye Psikiyatri Derneği.
 5. Snyder et al., 2006, Current Status and Future Direction in Couple Therapy, Annual Review of Psychology.
 6. Anlatan, Ö., 2021, Deneye Dayalı bir Yaklaşım – Gottman Çift Terapisi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.