Psikolog Gizem Yüncü
Yayınlanma 29.08.2022
Psikolog Evimde: Online Terapi Etkili Mi?

Psikolog Evimde: Online Terapi Etkili Mi?

Değişen yaşam koşulları ve gelişen teknolojinin etkisiyle internet ve bilgisayar hayatımıza, hatta evlerimize ve ceplerimize kadar girdi. Psikolojik yardım almanın teknolojik hali ise online terapi olarak hayatlarımızda yerini aldı. Belirli çalışma saatleri olan iş hayatı, kalabalıklaşan şehir yaşamında trafikte geçirilen zaman gibi değişkenler sebebiyle online terapi artık bir nebze zorunlu hale geldi.

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs sebebiyle uygulanan karantina sürecinde günler belki de haftalar boyunca insanlar dışarı çıkamadı. Bu süreçte psikoterapi süreçleri kesintiye uğradı.

Psikoterapide fayda sağlamak için en önemli değişkenlerden biri devamlılıktır. Pandemi gibi süreçlerde ya da yoğun bir çalışma hayatının içinde terapiye devamlılık sağlamak zorlaşabilir. Bu noktada devreye online terapi girmektedir.

Online Terapi Nedir?

Geleneksel yöntemler, ekolden ekole değişen tarzlarla yüz yüze uygulanırken online terapinin farkı, bir uzmanla görüşmek için konfor alanınızdan çıkıp ulaşım için zaman harcayıp terapist ile aynı odayı paylaşmıyor oluşunuzdur. Online terapide yalnızca terapinin yapıldığı ortam değişmekte onun dışında her şey aynı kalmaktadır. Online terapi, teknolojinin gelişmesiyle uzun süredir hayatımızda olan ancak son zamanlarda yaygınlaşan bir terapi yöntemidir. Online terapi, danışan ve uzmanı internet aracılığıyla görüntülü görüşme platformu üzerinden temel klinik görüşme teknik ve etik ilkelerine uyarak uygun şekilde birleştiren bir araçtır.

Online Terapi Bariyerleri Aşar

Online Terapide Katılımcılar ve Terapötik İttifak

Yüz yüze terapi ortamında olduğu gibi online terapi ortamında da terapiye katılım sağlayan kişiler mevcuttur. Katılımcılar; terapist, danışan ve danışan ve terapist arasındaki ilişki yani terapötik ittifaktır. Terapötik ittifak ünlü Psikolog Carl Rogers tarafından terapötik değişimin oluşması için gerekli ve yeterli olan bütün bileşenleri içinde barındıran bir pota olarak tanımlanmaktadır. Hatta terapötik ittifak tedavinin kendisi ve ana sağaltıcı etken olarak görülmektedir1.

Ancak online terapide terapötik ittifakın kurulması, danışan ve terapist aynı ortamda bulunduğu ve sanal bir ağ aracılığıyla iletişim kurdukları için tartışma konusudur. Ancak online terapide terapötik ittifak hakkında yapılan araştırmalar göstermektedir ki online terapi yüz yüze terapiye göre terapötik ittifakın daha fazla oluşturulabildiği bir ortam sağlamaktadır2.

Çünkü, daha önce de belirttiğimiz gibi online terapi için konfor alanınızdan çıkmıyorsunuz. Dolayısıyla, kendinizi belki de o sırada kaçındığınız sosyal ortamlara ve bununla birlikte daha fazla strese maruz bırakmıyorsunuz. Hatta, terapist ile aynı odayı yalnızca ekran aracılığıyla sağlayabiliyorsunuz.

Online terapinin sağladığı konfor sayesinde kendinizi daha rahat hissettiğiniz, konfor alanınızda bulunduğunuz, anonimliğinizi koruduğunuz, daha az enerji harcadığınız için terapiye odaklanmanız ve kendinizi tamamen buna vermeniz kolaylaşıyor. Bunun da etkisiyle terapötik ittifak daha kolay oluşuyor, online terapi etkisini kolaylıkla gösteriyor.

Online Terapinin Anlamlı Etkisi

Araştırmalara göre online terapinin etkisini arttıran bir diğer etken; online terapinin erişilebilir, kullanılabilir ve esnek olma gibi özelliklere sahip olmasıdır. Online terapi, özellikle kırsal veya uzak bölgelerde yaşayanlar ve başka nedenlerle yetersiz hizmet alan topluluklar için sağlık hizmetlerine ve kanıta dayalı sağaltım uygulamalarını iyileştirilebilir ve kullanılabilir hale getirebilir.

Hizmete her yerden ve her zaman erişim sağlanabilmesi de kullanımını daha esnek hale getirir. Dolayısıyla geleneksel ya da yüz yüze terapiye gitmek ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayan bireyler için erişilebilirliği, etkili olmasını da beraberinde getirmektedir3.

Yapılan araştırmalarda Covid-19 pandemisinde enfekte olan kişilerin izolasyon süresince depresyon ve anksiyete belirtilerinin arttığı gözlemlenmiştir ve yardım almayan kişilere göre online terapi hizmetinden faydalanan bireylerin depresyon ve anksiyete belirtilerinin azaltılmasında başarılı olunduğu ve güvenli ve sakin kalma gibi kendini rahatlamaya yönelik işlevlerini diğerlerine oranla daha fazla yerine getirebildikleri gözlemlenmiştir4.

Online Terapi Mi, Yüz Yüz Terapi Mi?

Online terapinin etkililiğini araştıran birçok çalışma psikolojik bozuklukların türlerine odaklanmıştır. Alkol bağımlılığı5, Depresyon6, Anksiyete Bozuklukları7, Psikosomatik Bozukluklar8, Travma Sonrası Stres Bozukluğu9 gibi problemlerde yüz yüze terapi kadar online terapinin etkili olduğu bilimsel verilerle gösterilmiştir.

Üstelik spesifik olarak anksiyete, depresyon, psikosomatik bozuklukları araştıran çalışmalarda terapi türleri üzerinden de veriler elde etmişlerdir. Araştırmalara göre Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), online terapi olarak uygulandığında yüz yüze terapi kadar etkili ve başarılı olduğu gösterilmiştir5, 6, 7, 8.

Online terapi alan üniversite öğrencileri ve yüz yüze terapi alan üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre online terapi ve yüz yüze terapinin etkililiği arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Online terapi, yüz yüze terapi kadar etkilidir. Online terapi alan öğrencilerin yaşam doyumu, olumlu ve olumsuz duygulanımları yüz yüze terapi alanlarla benzerdir10.

Online Terapi Etkilidir host

Sonuç

Sonuç olarak, online terapi hayatımızda önemli yer edinmeye başladı ve sağladığı kolaylıklar ve etkililiği sayesinde de daha fazla yer edinecek gibi durmaktadır. Etkinliğine dair yapılan kapsamlı bilimsel çalışmaların her geçen gün artması ve önemli sonuçlar vermesi, güvenirliğini her geçen gün arttırmaktadır.

Online terapi için internet bağlantısı ve gizililiğin korunması gibi sorunlardan bahsedilebilmektedir11. Ancak Hiwell Online Terapi ve Psikolojik Danışmanlık'ta gerçekleştireceğiniz seansların hiçbiri kaydedilmez ve üçüncü kişilerce ulaşılamaz. Bu şekilde terapi seanslarında yargılanma endişesi olmadan içinizi açabilirsiniz. Siz de online terapiyi kaliteli bir ortamda denemek, alanında uzman kişilerle ihtiyacınıza uygun olarak eşleşmek için ücretsiz 15 dakikalık ön görüşmenizi şimdi yapın!


Kaynakça

 1. Rogers, C., 2001, Handbook of Diagnostics and Structured Interviewing, New York: Guilford.
 2. Cook, J.E., et al., 2004, Working Alliance in Online Therapy as Compared to Face-to-Face Therapy: Preliminary Results, CyberPsychology & Behavior.
 3. Stoll, J., et al., 2020, Ethical Issues in Online Psychotherapy: A Narrative Review, Frontiers in Psychiatry.
 4. Shatri, H., et al., 2021, The Role of Online Psychotherapy in COVID-19: An Evidence Based Clinical Review, Acta Medica Indonesiana.
 5. Riper, H., et al., 2014, Effectiveness of Guided and Unguided Low-Intensity Internet Interventions for Adult Alcohol Misuse: A Meta-Analysis, PLoS One.
 6. Andersson, G., et al., 2016, Internet-Supported versus Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Depression, Expert Review of Neurotherapeutics.
 7. Mayo-Wilson, E., et al., 2013, Media-Delivered Cognitive Behavioural Therapy and Behavioural Therapy (self-help) for Anxiety Disorders in Adults, The Cochrane Database of Systematic Review.
 8. Ebert, D.D., et al., 2013, Web-Based Rehabilitation Aftercare Following Inpatient Psychosomatic Treatment, Rehabilitation (Stuttg).
 9. Haberstroh, S., et al., 2014, The Ethical and Legal Practice of Online Counseling and Psychotherapy: A Review of Mental Health Professions, Journal of Technology in Human Services.
 10. Zeren, G.S., et al., 2020, The Effectiveness of Online Counseling for University Students in Turkey: A Non-Randomized Controlled Trial, European Journal of Educational Research.
 11. Tuzgöl, K., 2020, Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi.

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.