Sağlıklı Bir İlişkideki 10 Unsur

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 700 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

İÇİNDEKİLER

Sağlıklı İlişkiler

Romantik ilişkilerin insanların fiziksel ve psikolojik sağlığına etkisi oldukça büyüktür. Bu sebeple kişilerin sağlıklı bir ilişki için koruması ve sahip olması gereken bir çok özellik vardır. Fakat bütün bunlardan önce sağlıklı ilişkinin tanımını yapmak gerekir.

Sağlıklı ilişki, ilişkiyi yaşayan kişilere ilişkinin nasıl oluşacağını, sürecini ve bitimini öğrenmelerini sağlayan ilişki türüdür. Aynı zamanda sağlıklı ilişki insanların özsaygısını, öz yeterliliğini arttıran ve çatışmaları çözmek için onlara fırsat tanıyan ilişkidir. Sağlıklı ilişki insana ilişki doyumunu hissettirebilen ilişkidir.

Sağlıklı Bir İlişki Nasıl Olur?

Sağlıklı ilişkiler kurmak ve onları korumak farklı iletişim becerileri ve efor gerektirmektedir. İlişkileri bir anda kurulmaktan ziyade zaman içerisinde taraflarca inşa edilirler. Hiçbir iki insan tam olarak aynı değildir ve zaman içerisinde bu farklılar ortaya çıktıkça bunların doğru iletişimle çözülmesiyle ilişkiler güç kazanır. Bu sağlıklı ilişkinin kurulmasını kolaylaştıran beceriler ve faktörleri listeledik:

 1. Doğru İletişim
 2. Empati
 3. Girişkenlik
 4. Saygı
 5. Kendini Açma
 6. Sosyal Destek
 7. Ortak Beklentiler
 8. Karşıdakinin Duygularını Anlamak
 9. Dinlemeyi Bilmek
 10. Kendini Unutmamak

Doğru İletişim

Tarafların kendilerini özgürce ve baskısız ifade edebiliyor olması ilişkinin önemli faktörlerinden biridir. İyi ve sağlıklı iletişim ilişkiyi sürdürmek için şarttır. Doğru iletişimin içinde empati, saygı ve girişkenlik gerekmektedir.

Empati

İyi bir iletişim için çok önemlidir. Empati dünyayı karşıdakinin gözünden görmek ve onun yerine geçebilmektir. Empati dinlemeyi içerir. Empati yapabilen insanlar karşısındakinin eleştirileri haksız olsa bile içinde doğru olan şeyleri görebilir. Bakış açıları farklı olsa bile karşıdakinin düşüncesini ve düşünce yapısını anlayabilme becerisidir.

Girişkenlik

Bu noktada kendine güven öne çıkmaktadır. Kişi duygularını ve düşüncelerini ben dili kullanarak anlatabiliyor olmalıdır. Bir iletişimde suçlayıcı sen dili kullanmak yerine Ben … hissediyorum. gibi yatıştırıcı ve duygulardan bahseden bir dil kullanıldığında çatışmalar çok daha kolay çözülebilir veya çatışmaların büyümesi engellenir.

sağlıklı ilişkilere dair 3 örnek

Saygı

Karşıdaki insana sinirli veya kırgın olunsa bile düşünceler saygı ile nazikçe, şefkatli şekilde dile getirilmelidir. Saygı noktasında amaç karşıdakini yenmek veya bir savaşı kazanmak olmamalıdır.

Kendini Açma

Kişiler ilişkilerinde duygu, düşünce, inanç ve beklentilerini her daim paylaşabilmelidir. Bu paylaşımları yapabilmek için kişinin karşındakine güvenmesi ve inanabilmesi gerekmektedir. Bu paylaşımlar ilişkiler için oldukça önemlidir. Bunların paylaşılabildiği ilişkilerde güven ve yakınlık duygusu gelişmektedir.

Sosyal Destek

Mutlu ve sağlıklı bir ilişkide sosyal destek çok önemlidir. Kişi karşısındakinden aldığı destek ve yardım ile yaşadığı stres, depresyon ve kaygı gibi negatif duyguların üstünden gelebilir ve bu destek sayesinde bu gibi kötü duygular ilişkiye zarar veremez. Zor zamanlarda partnere destek olmak ilişkinin güveni için de oldukça önemlidir.

Ortak Beklentiler

İnsanların ilişkiden en büyük beklentisi ait hissetmektir. Yalnızlıktan kurtulma, sosyal destek, ve ait olma beklentisi içinde ilişkilere başlanır. Bu sebeple ilişkideyken bu beklentilerin karşılanması oldukça önemlidir. Karşıdaki kişi ile beklentiler aynı olduğunda iki kişi de bu beklentileri karşılayabilmek adına çalışacaktır.

sağlıklı ilişkiler inşa ediliyor

Karşıdakinin Duygularını Anlamak

İlişkide her durumda karşıdakinin duygularını anlıyor olmak gerekmektedir. Bu sadece çatışmalar için değil ilişkinin her alanında oldukça önemli bir meziyettir. İlişkinin her alanında partnerin hissettikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bunu anlamak için nazik, saygılı ve zorlamadan partnerin ne hissettiği sorulabilir.

Dinlemeyi Bilmek

Partneri önyargısız, hatalarını bulma amacı olmadan sadece anlamak için dinlemek gerekmektedir. Çoğu insan genelde kendini ilgilendiren kısımları dinleyip konuşmanın geri kalanına ilgisiz kalır fakat bütün konuşmayı dinlemek karşıdakinin duygularını anlamak ve karşıdakini anlamak için oldukça önemlidir. Partner konuşurken verilecek cevabın düşünülüyor olması dinlemeyi engeller ve konuları çatışmalara kadar götürebilir. Bu sebeple doğru dinlemeyi bilmek ilişki için altın kurallardan biridir.

Kendini Unutmamak

İlişkilerde çatışmayı engellemek veya karşıdakini üzmemek için çoğu alanlarda sessiz kalınır ve kişi bu amaçla kendi değerini hiçe sayar. Kişi ilişkide kendine değer vermediğinde Neden hep ben? düşüncesi ile karşılaşır ve normalde sabırla karşılanabilecek durumlarda çatışma çıkar. Bu alttan alıcı hal zamanla partnere olan öfkeye dönüşebilmektedir.


Kaynakça

 1. Ulutaş, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Romantik İlişki Doyumu ile Kişilik Özellikleri ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Bursa.
 2. Burns, D.( 2019). Birlikte İyi Hissetmek, Psikonet, İstanbul.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.