Suçluluk Duygusuyla Başa Çıkmak: Suçluluk Psikolojisi Nedir?

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Suçluluk Psikolojisi Nedir?

Suçluluk psikolojisi veya suçluluk, bireyin geçmiş veya mevcut bir olaya veya davranışa ilişkin suçluluk, pişmanlık, utanç veya mahcubiyet gibi duygular yaşamasıyla ortaya çıkan psikolojik durumdur.

Suçluluk duygusu, kişinin karşısındakinin olumsuz etkilenmesini veya zarar görmesini sağladığı bir şeyden dolayı kendini sorumlu hissetmesi ve bu durumu içselleştirmesini içeren bilinçli bir duygudur. Kişinin davranışlarını değerlendirmesinde etkili olabilir, zihinsel ve duygusal açıdan rahatsızlık yaratabilir.

Suçlu psikolojisi vicdana, ahlaki kurallara veya kişisel standartlara dayandırılabilir. Suçluluk, zaman zaman kişinin hatalarından ders almasına ve gelecekte daha saygılı veya ahlaki davranmasına yardımcı olabilir. Ancak suçluluk aşırı ve uygunsuz olduğunda çeşitli sıkıntılara, kaygı (anksiyete) veya depresyon gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Suçluluk Türleri Nelerdir?

a. Kişisel Değerlere Dayalı Suçluluk

Kişisel Değerlere Dayalı Suçluluk, kişinin kendi değer ve ahlaki standartlarına uygun davranmadığını hissettiği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, dürüstlük değer algısı olan kişi bir yakın bir arkadaşına yalan söylediğinde veya hile yaparak bir sınavı geçtiğinde suçluluk duyabilir.

b. Başkalarına Zarar Verme veya Yardım Etmeme Suçluluğu

Bu tür suçluluk duygusu, kişinin başka birine zarar vermekten veya ona yardım etmemekten dolayı hissettiği suçluluktur. Örneğin, kişi sevdiği birine duygusal olarak zarar verdiğinde veya ihtiyaç halinde olan birine yardım etmek yerine kayıtsız kaldığında suçluluk duyabilir.

c. Yaşam Amacına Uygun Olmama Suçluluğu

Bu tür suçluluk duygusu, kişinin beklentilerine veya yaşam amacına uygun şekilde yaşamaması veya hedeflerini takip etmemesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, insanlar potansiyelini kullanmadığını veya hayallerini gerçekleştiremediğini düşündüğünde suçluluk duyabilir.

d. Eylemlerle İlgili Belirsizlik Suçluluğu

Bu tür suçluluk duygusu, eylemler ve sonuçlar arasında açık bir ilişki olmadığında ortaya çıkar. Örneğin, birçok insanın hayatını kaybettiği bir felaketten (son yaşanan depremler gibi) sağ çıktığı için kişi suçluluk duyabilir veya doğuştan gelen bir hastalığa genetik olarak yatkın olmak suçluluk hissi yaratabilir.

e. Eşitsizlik Suçluluğu

Bu tür suçluluk duygusu, adaletsizlik veya dengesizlik durumlarından kaynaklanır. Örneğin, diğerleri zorluk çekerken ayrıcalıklı bir pozisyonda olmaktan suçluluk duymak veya dezavantajlı durumda olanlardan daha fazla kaynak edinmek gibi durumlarda suçluluk hissetmektir.

Bu örnekler, farklı suçluluk türlerinin nasıl ortaya çıkabileceğini ve hangi durumlarda hissedilebileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak her bireyin deneyimlediği suçluluk duygusu farklı olabilir ve bu duyguların yoğunluğu da kişiden kişiye değişebilir.

Suçluluk Psikolojisi Nedenleri

a. Bilişsel Çarpıtmalar

Bilişsel çarpıtmalar kişinin kendisi veya başkaları hakkında yanlış veya olumsuz inançlara yol açan mantıksız veya abartılı düşünceleridir. Her zaman suçlu olduğunu düşünmek, mükemmel olması gerektiğine inanmak, diğer insanların ne düşündükleri hakkında varsayımlar yapmak veya her şeyi kontrol edebileceğini düşünmek gibi inançlar bilişsel çarpıtmalara örnektir. Suçluluk duygusu kimi zaman bu gibi yanlış inançlardan kaynaklanabilir.

suçluluk duygusu yaşayan birisi

b. Sosyal Normlar

Sosyal normlar belirli bir durumda veya grupta insanların nasıl davranması gerektiğini yöneten beklentiler veya kurallardır. Suçluluk duygusu kültürel, dini, ailevi veya mesleki normlara uymama sonucunda oluşabilir.

c. Ahlaki Duygular

Ahlaki duygular insanları ahlaki değerlerine veya ilkelerine göre hareket etmeye motive eder. Kişi vicdan, şefkat veya bütünlüğüne aykırı davrandığı için suçluluk duyabilir.

d. Benlik Saygısı

Kişinin kendine verdiği değer, saygı ve sevgiye layık hissetme derecesi benlik saygısı olarak tanımlanıyor. Kişi kendisinin veya başkalarının önemsediği standartları karşılamadığı için de suçluluk duyabilir.

Suçluluk Psikolojisinin Belirtileri Nelerdir?

Herhangi bir sebepten suçlu hisseden kişi, yoğun kaygı ve stres yaşayabilir. İçinde bulunduğu duygu durum kişinin bedensel bazı semptomlar deneyimlemesine de sebep olabilir. Özellikle uygu ve midede bozulmalar, zihinsel odaklanmada zorluklar yaşamak suçluluk psikolojisinin belirtilerinden olabilir.

 • Uyku problemleri, suçlulukla ilgili rüyalar
 • Uykusuzluğun yarattığı fiziksel ve duygusal etkiler
 • Reflü, mide yanması gibi mide ve sindirim sorunları
 • İştah değişikliği, bağırsak problemleri
 • Kas gerginliği
 • Stres ve kaygının sonucu olarak görülen baş ağrısı
 • Geçmişteki hatalara takılma, ana odaklanmakta güçlük
 • Eylemlerini sürekli olarak zihinde yeniden canlandırma
 • Başkalarının onayını arama
 • Aşırı derecede özür dileme
 • Yaptıkları veya yapmadıklarından dolayı duyulan pişmanlık
 • Yaptıklarını geri çevirme, davranışlarını düzeltme veya başka seçeneklere sahip olmak isteği

Suçluluk Psikolojisi Nasıl Anlaşılır?

Kendini suçlu hissetme psikolojisini anlamak bir psikolog veya psikiyatrist tarafından klinik değerlendirmeler ve belirli tanı kriterlerine dayanarak mümkün olabilir.

Öncelikle kişinin davranışları, düşünceleri ve duygusal durumu detaylı bir şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde bireyin suçluluk duygularının süreklilik, yoğunluk ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi önemlidir.

Ayrıca bireyin geçmişteki deneyimleri, çocukluk dönemi ve başından geçen travmatik olaylar da göz önünde bulundurur.

Suçluluk Psikolojisini Ölçen Testler Var Mı?

Suçluluk ve utanç gibi konular üzerinde araştırma yapmaya yardımcı olan birçok ölçek ve test bulunmaktadır. Bu ölçekler, uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve suçluluk hissi düzeyini ölçmek ve anlamak için kullanılmıştır.

Bu gibi ölçekler, suçluluk ve utanç eğilimlerini değerlendirmek ve bu duygularla başa çıkmayı anlamak için kullanılmaktadır. Örneğin, “Suçluluk ve Utanç Eğilimi Ölçeği” kişinin suçluluk ve utanç eğilimlerini değerlendirmek için kullanılan bir araç olabilir.

Suçluluk Duygusu Davranışları

Suçluluk hissi psikolojisi, kişilerin günlük hayatında farklı şekillerde kendini gösterir. Suçluluk hissi yaşayan kişilerin bazı davranışlarına örnekler şunlar olabilir:

Kaçınma Davranışları

Suçluluk hissi yaşayan insanlar, suçluluk yarattığını düşündükleri durumlardan kaçınma eğiliminde olabilirler. Örneğin suçluluk hissi yaşayan biri, bir başkasına zarar verdiği veya bir sözünden dolayı pişman olduğu için o kişiyle iletişimden kaçınabilir.

Özür Dileme ve Telafi Etme

Suçluluk hissi yaşayan bireyler, hatalarını fark ettiklerinde özür dileme veya telafi etme eğiliminde olabilirler. Bu, diğer kişilere zarar veren ya da yanlış davranışlar sergileyen bireyin, hatalarından ders alarak ve düzeltici davranışlarda bulunarak suçluluk hissini hafifletme çabasıdır.

suçluluk duygusuyla başa çıkmaya çalışan birisi

Kendini Cezalandırma ve Öz Güvenin Azalması

Kişiler, suçluluk duydukları eylemlerden dolayı kendilerini cezalandırma eğiliminde olabilirler. Bu, içsel bir ceza biçimi olarak ortaya çıkar ve bireylerin öz güvenini azaltabilir.

Suçluluk Psikolojisi Nasıl Yenilir?

Suçluluk psikolojisi patolojik bir hal aldığında ciddi sorunlara yol açabilir, kişinin gündelik fonksiyonlarını sekteye uğratıp kaygı ve depresif semptomlar yaşamasına neden olabilir. Suçluluk psikolojisi ile başa çıkmak için bazı çözüm yaklaşımları şunlar olabilir:

İlaç Kullanımı

Suçluluk psikolojisi aşırı bir hal aldığında ve kişinin yaşamında ciddi aksiliklere sebep olduğu durumlarda bir uzman gözetiminde ilaç kullanımına da başlanabilmektedir. Antidepresanlar veya kaygı önleyici ilaçlar, kişinin suçluluk duygusuyla ilişkilendirilebilecek depresyon veya kaygı belirtileriyle baş etmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, suçluluğun altında yatan neden ve sonuçları ele almak için tek başına ilaç kullanımı yeterli değildir.

Psikoterapi / Psikolojik Destek

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), suçluluk duygularına yol açan olumsuz düşünceleri tanımayı ve bunlarla mücadele etmeyi öğrenmeyi içeren bir yaklaşımdır. Kişi düşüncelerini daha gerçekçi ve olumlu olanlarla değiştirerek suçluluk duygularını azaltabilir, öz saygılarını ve esenliklerini geliştirebilirler.

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Psikodinamik / psikanalitik terapi, suçluluk duygusuna katkıda bulunabilecek bilinçdışı çatışmaları ve çocukluk deneyimlerini keşfetmeyi içeren bir yaklaşımdır. Kişi suçluluklarının kökenleri ve anlamları hakkında içgörü kazanarak duygusal yaralarını iyileştirebilir ve davranış kalıplarını değiştirebilir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR)

EMDR, suçluluk duygusuyla ilişkili olabilecek travmatik anıları hatırlarken beynin göz hareketleriyle uyarılmasını içeren bir yaklaşımdır. İnsanlar, bu anıları güvenli ve kontrollü bir şekilde işleyerek duygusal sıkıntılarını ve suçlulukla ilişkili olumsuz inançlarını azaltabilirler.

Suçluluk Psikolojisini Yenmek İçin Kendi Kendine Yardım Stratejileri

Suçluluk Duygusunu Keşfetmek ve Anlamak

Suçluluk duygusunu yenmek için ilk adım, bu duygunun kaynağını anlamak ve doğru bir perspektif kazanmaktır. Suçluluk duygusunun nedenlerini ve türünü belirlemek, gerçekçi olup olmadığını değerlendirmek için önemlidir. Kişi, durumu objektif bir şekilde gözlemlemeli ve kendisine yöneltilen suçluluk hislerini merakla ve anlayışla keşfetmelidir.

Öz Şefkat ve Kendini Affetmek

Kendine şefkat gösterme ve kendini affetme, suçluluk duygusunu yönetmenin etkili bir yoludur. Kişinin kendi kendine nezaketle, empatiyle ve anlayışla yaklaşmasını içerir. Öz şefkat ve kendini affetme pratiği, suçluluk duygusunu hafifletmeye ve kişinin öz saygısını artırmaya yardımcı olabilir. Bu pratiği güçlendirmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Hatanın herkesin başına gelebileceğini ve mükemmel olmanın mümkün olmadığını kabul etmek
 • Duyguları inkâr etmek veya bastırmak yerine anlamak ve kabul etmek
 • Meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri uygulamak

Sosyal Destek Aramak

Arkadaşlardan, aileden veya destek gruplarından sosyal destek aramak suçluluk duygusuyla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Güvenilir bir destek ağı duygusal rahatlama sağlayabilir. Sosyal destek arama sürecinde aşağıdaki adımlar faydalı olabilir:

 • Güvenilir ve destekleyici biriyle iletişim kurmak
 • Duygularını yargılamadan ve eleştirmeden paylaşmak
 • Başkalarının deneyimlerinden öğrenmek ve yeni perspektifler kazanmak

Neşe ve Anlam Getiren Faaliyetlerle Meşgul Olmak

Neşe ve anlam getiren pozitif faaliyetlere yönelmek, suçluluk duygusuyla başa çıkmada etkili olabilir. Bu faaliyetler, dikkati dağıtarak olumlu duyguları besler ve kişinin kendine olan güvenini artırır. Pozitif faaliyetlere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Hobilerle uğraşmak ve ilgi alanlarına vakit ayırmak
 • Yeni beceriler öğrenmek ve kendini geliştirmek
 • Fiziksel aktivitelere katılmak ve spor yapmak
 • Doğayla etkileşimde bulunmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek

Gerektiğinde Profesyonel Yardım Almak

Eğer suçluluk duygusu sürekliyse ve başa çıkmakta güçlük yaşıyorsanız profesyonel yardım almak önemlidir. Bir terapistle beraber suçluluk duygusunun altında yatan nedenleri keşfetmek etkili stratejiler geliştirme konusunda yardımcı olabilir.

Profesyonel yardım, kişinin duygusal iyilik halini geliştirmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olmak için iyi bir kaynak olabilir.

Suçluluk Psikolojisini Konu Alan Filmler

12 Kızgın Adam (12 Angry Men, 1957)

“12 Kızgın Adam”, 12 jüri üyesinin, babasını öldürmekle suçlanan 18 yaşındaki bir sanığın kaderini tartıştığı bir mahkeme salonu drama filmidir. Jüri üyeleri, başlangıçta 8. jüri üyesi dışında, sanığın suçlu olduğu konusunda hemfikirdir.

Film, suçluluğun jüri üyelerinin karar ve davranışlarını nasıl etkilediğini ve gerçeği arayarak ve sorumluluğu kabul ederek nasıl çözülebileceğini araştırmaktadır.

Başlangıç (Inception, 2010)

“Başlangıç”, bilgi almak veya yerleştirmek amacıyla insanların rüyalarına giren bir hırsız ekibini konu alan bir bilim kurgu gerilim filmidir. Cobb, ekibin lideri olarak geçmişteki intiharından sorumlu tuttuğu merhum karısı Mal’ın takıntısıyla mücadele etmektedir.

Film, suçluluk duygusunun Cobb’un algısını ve hafızasını nasıl etkilediğini ve geçmişiyle yüzleşerek ve kapanış bulmaya çalışarak bunun üstesinden nasıl gelinebileceğini araştırmaktadır.

Yedi (Seven, 1995)

“Seven”, yedi ölümcül günahtan esinlenen bir dizi cinayeti araştıran iki dedektifi konu alan bir polisiye gerilim filmidir. Katil olan Doe, Tanrı’nın işini yaparak günahkarları cezalandırdığına inanmaktadır.

Film, suçluluğun nasıl öfke ve şiddete yol açtığını ve insanların başkaları tarafından hedefleri doğrultusunda nasıl manipüle edilebileceğini araştırmayı amaçlamaktadır.

Joker (2019)

Joker, Todd Phillips'in yönettiği bir psikolojik gerilim filmidir. Arthur Fleck, dışlanmış bir palyaçodur. Toplum tarafından hor görülen Arthur, suçluluk hissiyle boğuşur ve öfke dolu bir yolculuğa çıkar.

Gotham City'de gerçekleşen olaylar onu tehlikeli bir isyana sürükler. Joker, suçluluk duygusuyla karakterin psikolojik çöküşünü gösterir ve toplumun birey üzerindeki etkisini vurgular. Suçluluk hissi, Arthur'un travmatik dönüşümünün temel bir unsuru haline gelir.

Kaynakça

 1. Akbağ, M., & İmamoğlu, S. E. (2010). Cinsiyet ve bağlanma stillerinin utanç, suçluluk ve yalnızlık duygularını yordama gücünün araştırılması. Studies, 1(3), 145-166.
 2. Guilt Complex: Definition, Symptoms, Traits, Causes, Treatment. (Haziran June 28 2023), https://www.verywellmind.com/guilt-complex-definition-symptoms-traits-causes-treatment-5115946 sitesinden alındı.
 3. Guilt, Psychology Today. Haziran 28, 2023, https://www.psychologytoday.com/us/basics/guilt sitesinden alındı.
 4. Smith, J. (2023, Haziran 28). Guilt makes a heavy burden. Don’t let it drag you down. Healthline. https://www.healthline.com/health/mental-health/how-to-stop-feeling-guilty sitesinden alındı.
 5. Therapy for Guilt, Overcoming Guilt. Retrieved (Haziran 28, 2023), https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/guilt/overcome sitesinden alındı.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.