Zihin Kuramı (Theory of Mind): İnsanın Ötekileri Anlama Gücü

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız her şeyi algılamamızı, anlamamızı ve deneyimlememizi sağlayan karmaşık bir sistem olan zihin, insanlığın en büyüleyici ve bilinmez alanlarından biridir. Zihin kuramı yani theory of mind ise insan zihninin işleyişini anlamaya yönelik önemli bir alandır.Bu yazımızda, zihin kuramının temel kavramlarına ve insan zihninin gizemlerine değineceğiz.

Zihin Kuramı (Theory of Mind) Nedir?

Zihin kuramı (Theory of Mind), insanların kendileri ve diğer insanlar hakkında düşünme ve anlama yeteneğini ifade eder. Bu kavram, bir bireyin diğer insanların düşüncelerini, inançlarını, niyetlerini, duygularını ve perspektiflerini anlama yeteneği üzerine odaklanır1.

Zihin, insan varlığının merkezi ve karmaşık bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Günlük yaşamımızdan sanat eserlerine kadar her şey, zihinsel süreçlerimizin ürünüdür ve düşünce, duygu, hafıza ve algı gibi birçok önemli süreci içerir. Bu nedenle, insan davranışlarının temelini oluşturan bir bileşimdir. Zihin, sadece bireysel deneyimleri şekillendirmez, aynı zamanda toplumsal etkileşimlerin ve kültürel yapıların da temelini oluşturur. Bu karmaşık yapı, insanın iç dünyasını anlamak ve davranışlarını açıklamak için derinlemesine bir inceleme gerektirir.

Zihin Kuramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Zihin kuramının tarihsel gelişimi, insanların diğerlerinin zihinsel durumlarını anlama yeteneği üzerine yapılan çalışmaların gelişmesi ile bağdaşıktır. Modern Zihin kuramının kökenleri 20. yüzyılın ortalarına dayanır1.

1978'de Premack ve Woodruff'un yayınladığı makale, bu alanda önemli bir dönüm noktasıdır. 1980'lerin sonlarına doğru ve 1990'larda, araştırmalar hız kazanmıştır. Bugün, Zihin kuramının gelişimi devam etmekte olup, bilişsel nörobilim ve yapay zekâ gibi alanlardaki ilerlemeler bu alandaki araştırmaları daha da ileriye taşımaktadır.

Zihin Kuramı Ne İşe Yarar?

Zihin kuramı, insanların sosyal etkileşimlerde başkalarının davranışlarını anlamalarını sağlar ve empati, iletişim, sosyal ilişkiler ve çatışma çözme gibi sosyal becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu kavram, bireylerin başkalarının zihinsel durumlarını anlamalarını ve bu anlayışa dayanarak diğer insanların davranışlarını tahmin etmelerini sağlayan bir bilişsel yetenek olarak tanımlanır1. Zihin kuramı,

zihin teorisi theory of mind empati görseli
 • işlevsel sosyal ilişkilerin temelini oluşturur.
 • empati kurma ve başkalarının duygularını anlama kapasitesini artırır.
 • daha etkili iletişim ve karşılıklı anlayış sağlar.
 • sosyal sorunlara daha etkili çözümler bulmayı sağlar.
 • İş yerinde etkili iletişim, iş birliği ve liderlik becerileri için gereklidir.
 • diğer insanların bakış açılarını anlama yeteneği, karmaşık sosyal ve bilişsel görevleri daha iyi anlamayı sağlar.

Zihin Kuramı ve Gelişim

İnsanlarda zihin kuramı yeteneği zamanla ve deneyimlerle gelişir. Çocukluk döneminden ergenliğe kadar olan süreç, bu yeteneklerin temellerini oluşturur ve çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Bebeklikten ergenliğe kadar olan bu süreç, çocuğun deneyimlerine, etkileşimlerine ve çevresel faktörlere bağlı olarak şekillenir2.

Zihin kuramı yeteneği, genellikle çocukluk döneminde başlar ve gelişim süreci boyunca farklı aşamalardan geçer. İlk aşamalarda, bebeklerin zihin kuramı yetenekleri sınırlıdır, ancak genellikle yaklaşık 2 yaşlarına geldiklerinde temel kavramları anlamaya başlarlar. Araştırmalar, 3 ila 4 yaşları arasında çocukların diğer insanların farklı düşüncelere, inançlara ve niyetlere sahip olabileceğini anlamaya başladıklarını göstermektedir.

Çocuklar, okul öncesi ve ilkokul çağında bu yeteneklerini oyunlar ve sosyal etkileşimler yoluyla geliştirirler. Ergenlik döneminde, zihin kuramı yeteneği daha da gelişmiş bir hale gelir ve soyut düşünme becerilerle birleşir2. Ancak zihin kuramı, yetişkinler için bile zihinsel olarak zorlayıcı ve zahmetli bir faaliyettir ve otomatik olarak gerçekleşmez.

Zihin kuramı, hafıza, ortak dikkat, dil, duygu işleme, empati ve taklit gibi birçok bileşenin bir araya gelmesinden oluşur. Zihin kuramının gelişimi, birden çok beyin sisteminin olgunlaşması ve ebeveynlik, sosyal ilişkiler, eğitim gibi çevresel faktörler tarafından şekillendirilir. Bu nedenle, Zihin kuramının gelişimi, beyin gelişimi ve çevresel etkileşimin yoğun etkileşimi ile ilişkilidir.

Zihin Kuramı Teorileri

Zihin kuramı mekanizmalarının gelişimi üzerine üç temel teorik hesaplama bulunmaktadır: Teorilerin Teorisi, Simülasyon Teorisi ve Modülerlik Teorisi.

Teorilerin Teorisi

Zihin kuramı içindeki bir yaklaşım olup, insanların başkalarının zihinsel durumlarını anlama yeteneğini açıklamak için bilişsel bilim teorilerinin kullanılmasıdır. Bu yaklaşım, insanların diğerlerinin düşünceleri ve duyguları hakkında içselleştirilmiş bir anlayışa sahip olduklarını ve bu anlayışın gözlem ve deneyimlerle şekillendiğini savunur.

zihin teorisi theory of mind faktörleri görseli

Simülasyon Teorisi

Simülasyon teorisi, zihin kuramı alanında bir yaklaşım olup, insanların başkalarının zihinsel durumlarını anlamak için kendi zihinsel süreçlerini kullanma fikrini temel alır. Bu teoriye göre, bir kişi, diğer bir kişinin düşünce ve duygularını anlamak için kendi zihinsel durumlarını simüle eder, yani kendi içsel deneyimlerini kullanarak diğer kişinin bakış açısını anlamaya çalışır. Bu şekilde, kişi, karşısındaki kişinin ne hissettiğini ve ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışır.

Modülerlik Teorisi

Modülerlik Teorisi, zihin kuramı alanında önemli bir yaklaşımdır. Bu teori, insanların başkalarının zihinsel durumlarını anlama yeteneğinin, özel bir sinirsel yapıya veya modüle dayandığını öne sürer. Bu modül, belirli bir giriş - örneğin, başkalarının davranışları hakkında bilgi- aldığında belirli bir çıktı üretir, yani diğer kişinin zihinsel durumlarının bir tanımını sağlar.

Zihin Kuramında Rol Alan Faktörler

Zihin kuramında rol alan faktörler, insanların birbirlerinin zihinsel durumlarını anlamalarına ve etkileşimlerinde başarılı olmalarına katkıda bulunan çeşitli unsurları içerir. Bu faktörler arasında, paylaşılan dünya bilgisi, sosyal etkileşimler, dil ve iletişim yetenekleri, empati ve duygusal farkındalık ve kültürel ve sosyal normlar yer almaktadır1.

Paylaşılan Dünya Bilgisi

İnsanlar arasındaki etkileşimlerde, karşılıklı anlayış ve empati için önemli bir temel oluşturur. Ortak deneyimler, kültürel normlar ve iletişimdeki ipuçları, başkalarının zihinsel durumlarını anlamada ve tahmin etmede yani zihin kuramı yetilerinde rol oynar.

Sosyal Etkileşimler

İnsanlar arası ilişkiler, bireylerin başkalarının duygularını, düşüncelerini ve niyetlerini anlamalarını geliştirir. Günlük etkileşimler, Zihin kuramı becerilerini güçlendirir ve sosyal uyumu artırır.

Dil ve İletişim Yetenekleri

Dil, başkalarının zihinsel durumlarını anlamada önemli bir araçtır. İletişim becerileri, insanların duygu, düşünce ve niyetlerini ifade etmelerine ve başkalarınınkileri anlamalarına yardımcı olur.

Empati ve Duygusal Farkındalık

Empati, başkalarının duygularını anlama ve onlara karşı duyarlı olma yeteneğidir. Duygusal farkındalık, kendi duygularının yanı sıra başkalarının duygularını tanıma ve anlama becerisidir ve Zihin kuramı yetisinde etkilidir.

Kültürel ve Sosyal Normlar

Toplumun kabul ettiği normlar ve değerler, insanların başkalarının zihinsel durumlarını yorumlama ve anlama şekillerini etkiler. Kültürel farklılıklar, Zihin kuramı becerilerinin nasıl geliştiğini ve uygulandığını etkileyebilir.

Zihin Kuramının Bilişsel Yönleri

Zihin kuramının bilişsel yönleri, bireylerin diğer insanların zihinsel durumlarını anlamalarını, tahmin etmelerini ve yorumlamalarını sağlayan süreçleri içerdiğinden algı, bellek, öğrenme ve problem çözme gibi bilişsel fonksiyonlarla ilişkilidir.

Algı ve Zihin Kuramı

Diğer insanların davranışlarını, ifadelerini, jestlerini ve diğer kelimeye dair olmayan diğer ipuçlarını algılamayı içerir. Algısal süreçler, diğer kişilerin zihinsel durumlarını anlamada önemli bir rol oynar.

Bellek ve Zihin Kuramı

Zihin kuramı önceki deneyimlerden elde edilen bilgileri kullanmayı gerektirir. Geçmiş deneyimlerden elde edilen bilgiler, başkalarının davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için bellek süreçlerinin kullanılmasını sağlar.

Öğrenme ve Zihin Kuramı

Zihin Kuramı, bireylerin sosyal etkileşimlerden öğrenme ve deneyimlerinden bilgi edinme yeteneğini içerir. Öğrenme süreci, diğer insanların zihinsel durumlarını daha iyi anlamalarını sağlar.

Problem Çözme ve Zihin Kuramı

Zihin Kuramı sosyal etkileşimlerde karşılaşılan zorlukları çözme yeteneğini içerir. Diğer insanların zihinsel durumlarını doğru bir şekilde anlamak, etkileşimlerde karşılaşılan sorunları çözmede önemli bir rol oynar ve uygun çözümler bulmaya yardımcı olabilir.

Zihin Kuramının Duygusal ve Davranışsal Yönleri

Zihin Kuramı insanların ahlaki yargı, düşünme ve duygularını anlama yeteneğini de içermektedir. Kızarma, utanma gibi tepkiler, iyi zihin kuramı ile ilişkilendirilir ve güven duygusu da bu becerinin önemini vurgular. Zihin kuramı, aldatma gibi durumlarda önemli rol oynar ve başkalarının niyetlerini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, davranışları açıklama ve tahmin etme, insanları manipüle etme ve diplomatik ilişkiler geliştirme yeteneği de sağlar. Zihin Kuramı, insanların düşünce, duygu ve davranışlarını anlama ve iletişimde daha başarılı olma becerisi anlamına gelir1,2.

Zihin Kuramı ve Psikopatoloji

Zihin kuramı ile psikopatoloji arasındaki ilişki, çeşitli psikiyatrik bozuklukların, bireylerin diğer insanların zihinsel durumlarını anlama ve yorumlama yeteneklerindeki değişiklikleri içerir. Bazı psikiyatrik bozukluklar, zihin kuramı becerilerinde bozulmalara yol açabilir iken, diğerleri bu becerilerin eksik olduğu belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir.

Şizofreni ve Zihin Kuramı

Şizofrenide genellikle bireylerin zihin kuramı yeteneklerinde eksiklikler söz konusudur. Bu eksiklikler, kişinin kendinin ve başkalarının zihinsel durumlarını ve davranışlarını anlama ve takip etme güçlüğü çekmesinden kaynaklanabilmektedir. Başkalarının düşüncelerini yanlış yorumlama veya düşüncelerini okuyamama zihin kuramı bozukluğu olarak pozitif semptomlara örnektir. Örneğin şizofrenide kişi, yanında konuşan insanların aslında kendi düşüncelerini dışa vurduklarını düşünebilir ve bu nedenle başkalarının gerçek düşüncelerini anlamakta zorlanabilir.

Sosyal etkileşimlerde ve duygusal bağlantılarda azalma, başkalarının duygularını ve niyetlerini anlamakta zorlanma zihin kuramı bozukluğu olarak negatif semptomlara örnektir. Örneğin, sosyal geri çekilme nedeniyle başkalarının duygusal ifadelerini yanlış yorumlayabilir veya tamamen göz ardı edebilir.

Kişilik Bozuklukları ve Zihin Kuramı

Özellikle şizoid, şizotipal, antisosyal, narsistik, borderline (sınırda kişilik bozukluğu) ve paranoyak kişilik bozuklukları gibi durumlarda, bazı zihin kuramı eksiklikleri gözlemlenir. Bu eksiklikler arasında, başkalarının kendi bakış açılarından farklı perspektifler taşıyabileceğini anlama başarısızlığı gibi durumlar bulunur. Ancak, bu kişilerin (terapistleri dahil) diğerlerini başarıyla kandırdığı veya manipüle ettiği bilinir.

Son çalışmalar, psikopat bireylerin zihin kuramı eksiklikleri ile otistizm spektrumundaki bireylerin zihin kuramı eksiklikleri arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Psikopati tanılı kişiler, genellikle duyarsız, empatiden yoksun ve başkalarının acısına kayıtsız olarak algılanır. Psikopatisi olan kişi, görsel ipuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilir ve başkalarının duygusal durumlarını anlayabilir (3)(4). Bu durum, empati kurma eksikliği olduğu düşünülen bir algıyı sorgulamamıza sebep olur. Yani, psikopat bireylerin, diğer insanların duygusal durumlarını anlama becerilerinin beklenenden daha sağlam olduğu ve bu yeteneklerinin bazı sosyal manipülasyonları gerçekleştirmede kullanılabileceği belirtilmektedir.

Çocuklarda Zihin Kuramı Ölçümü

Çocuklarda zihin kuramının ölçümü için birçok test geliştirilmiştir. Bu testler genellikle hikayelerin anlatılması ve ardından Zihin kuramı becerilerini gerektiren soruların sorulmasıyla yapılmaktadır. Yanlış inanç testleri, genellikle Zihin kuramı becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yaygın testlerdir. Bu testler, başkalarının dünyada yanlış inançlara sahip olabileceğini tanıma yeteneği üzerine kuruludur. Hikaye testlerinin yanı sıra, Gallagher'in Karikatür Görevi Testi gibi kelime bulundurmayan testler de bulunmaktadır. Zihin kuramının daha yüksek seviyelerini ve sosyal bilişin farklı bileşenlerini değerlendirmek için daha gelişmiş testler de mevcuttur. Bu testler, farklı Zihin kuramı işleme yönlerini kullanır2.

Zihin Kuramı ve Nörogelişimsel Bozukluklar

İnsan, toplumsallaşma süreci boyunca bebeklikten itibaren kazanılan özel bir bilişsel mekanizma olan zihin kuramı ile sosyalleşir. Bu, başkalarının farklı inançlar, istekler, bilgiler ve niyetlere sahip olabileceğini anlama yeteneğini içerir. Otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi çeşitli nörogelişimsel bozukluklar ve sağ beyin yaralanmaları zihin kuramı yetisini engelleyebilir.

Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB)

OBS nörogelişimsel bozukluk olup, her 1000 çocuktan yaklaşık 6'sında görülür. Otizm spektrum bozukluklarında, zihin kuramı becerileri genellikle zayıftır ve otizmli bireyler kendi zihinsel durumlarına ulaşmakta zorluk yaşarlar. Zihin kuramında önemli değişiklikler görülebilir. Ancak yüksek işlevli otizmli gençler, kavramsal zihin kuramı görevlerini başarıyla gerçekleştirebilirler.

Gelişimsel Dil Bozuklukları (GDB)

İleri dönem zihin kuramı, gelişimde önemli sorunlara neden olabilir ve dil gelişimi, zihin kuramının ileri seviyeleri için kritiktir. DLD'li çocuklar, yanlış inanç anlayışında eksiklik gösterebilirler ancak dil bilgisinin bozulması, sağlam bir zihin kuramı gelişimini engellemez2.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB sosyal etkileşimlerde zorluklara yol açar ve zihin kuramı testlerinde başarısızlık görülebilir. Davranışsal sorunlar, zihin kuramı gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Doğuştan İşitme Engeli

Doğuştan işitme engelli bireyler, zihin kuramı gelişiminde zorluklar yaşayabilirler ve işaret dilini bilmeyenler genellikle yanlış inanç görevlerinde gecikme yaşarlar. İşaret dilinde büyüyenler, işaret dilini erken öğrenir ve zihin kuramında daha başarılı olabilirler.

Doğuştan Görme Engeli

Doğuştan körlük nedeniyle birçok çocuk, işlevsel davranışlarda kısıtlamalar, yaratıcı sembolik oyunlarda kısıtlı davranışlar sergiler. Son çalışmalar, doğuştan görme kaybı olan kişilerin standart zihin kuramı görevlerini gerçekleştirmede gecikmeli olduğunu ve zihin kuramının gelişmesinde zorluk yaşadıklarını göstermektedir.

Zihin Kuramı ve Nöral Temelleri

Zihin kuramının araştırılması, sosyal sinirbilim alanının bir parçasıdır ve sosyal, bilişsel ve duygusal süreçlerin nöral mekanizmalarının incelenmesini içerir. İnsan beyninin işlevsel organizasyonu, sosyal etkileşimlere özgü süreçleri sentezlerken kültürel bağlamın dönüşümlerini ve uygun biyolojik mekanizmaların değişimini üretir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki sosyal etkilerin, beyin bağlantılarının gelişimi üzerinde giderek daha fazla kontrol sağladığına dair kanıtlar bulunmaktadır.

 • Son nörogörüntüleme çalışmaları, MPFC ile temporal korteks arasında bir ağın, precuneus ile ilişkilendirildiğini göstermektedir5.
 • Ventral MPFC'deki aktivasyonlar, duygusal bağ oluşturmamıza temel olabilirken, üst dorsal MPFC, diğerlerinin farklı zihinsel durumlarını düşündüğümüzde aktive olur.
 • Temporoparietal kavşak, inanç atfında temel bir alandır ve önemli bir rol oynar6.
 • Ayna nöronlar, farklı kortikal alanlarda bulunan işlevsel olarak uzmanlaşmış nöronlardır ve ToM işlevlerinin simülasyon mekanizmasında rol oynarlar7.
 • Von Economo nöronları, sezgi ve otizmin nöral mekanizmasında rol oynaması muhtemel olan özel bir nöron türüdür8.

Kapatırken

Zihin kuramı, insanların diğer insanların zihinsel durumlarını anlama yeteneğini açıklamak için geliştirilen çeşitli teorileri içeren önemli bir alanı kapsar. Bu teoriler, insanların sosyal etkileşimlerini, empati kurma yeteneklerini ve ilişkilerini anlamak için bilişsel süreçleri araştırır. Zihin kuramı, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını anlamak için derinlemesine bir anlayış sağlar ve insanın sosyal dünyasını daha iyi kavramasına katkıda bulunur.

Kaynakça

 1. Byom LJ, Mutlu B. Theory of mind: mechanisms, methods, and new directions. Front Hum Neurosci. 2013 Aug 8;7:413. doi: 10.3389/fnhum.2013.00413. PMID: 23964218; PMCID: PMC3737477.
 2. Korkmaz, B. Theory of Mind and Neurodevelopmental Disorders of Childhood. Pediatr Res 69, 101–108 (2011). https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e318212c177
 3. Blair RJR 2008 Fine cuts of empathy and the amygdala: dissociable deficits in psychopathy and autism. Q J Exp Psychol 61: 157–170
 4. Ang GK, Pridmore S 2009 Theory of mind and psychiatry: an introduction. Australas Psychiatry 17: 117–122
 5. Carrington SJ, Bailey AJ 2009 Are there theory of mind regions in the brain? A review of the neuroimaging literature. Hum Brain Mapp 30: 2313–2335
 6. Zaitchik D, Walker C, Miller S, LaViolette P, Feczko E, Dickerson BC 2010 Mental state attribution and the temporoparietal junction: an fMRI study comparing belief, emotion, and perception. Neuropsychologia 48: 2528–2536
 7. Rizzolatti G, Fabbri-Destro M 2008 The mirror system and its role in social cognition. Curr Opin Neurobiol 18: 179–184
 8. Allman JM, Watson KK, Tetreault NA, Hakeem AY 2005 Intuition and autism: a possible role for Von Economo neurons. Trends Cogn Sci 9: 367–373
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.