Beyin Nasıl Bağımlı Oluyor? Bağımlılığın Nörobiyolojik Temelleri

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Genetik, nörobilim ve beyin görüntüleme teknolojilerindeki yeni gelişmeler, bağımlılığın nörobiyolojik temellerini açıklamada ve bağımlılık ile mücadele hedeflerini belirlemede önemli rol oynamakta. Bilim insanları, biyolojik ve sosyokültürel faktörlerin bağımlılığa etkilerini anlayarak etkili çözümler geliştiriyorlar. Peki bağımlılık nasıl tanımlanıyor?

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık, kişinin (madde) tüketimini durduramadığı ve tüketime belirli aralıklarla devam etmediğinde öfke, mutsuzluk, huzursuzluk deneyimlediği ve toplumlar için yıkıcı sonuçları olan kronik bir beyin hastalığıdır1. Madde ve alkol kullanım bozuklukları bireylere, ailelere, topluluklara ve topluma büyük sağlıksal ve ekonomik yükler getirmektedir.

Beyin gelişimi ve genetik faktörlerin bağımlılıktaki rollerini anlamak bağımlılığın neden ve nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve bağımlılığı yenmek için daha etkili yöntemler geliştirmeyi teşvik eder2.

Bağımlılık, beynimizin nöral devre denilen özel yollarını etkiler. Bu yollar, ödül ve motivasyon, düşünme kontrolü ve duygusal tepkileri düzenleyen yollardır. Bağımlılığın neden bu kadar güçlü olduğunu, bu yolların nasıl bozulduğunu anlayarak kavrayabiliriz.

Bağımlılığın Etkileri

Bağımlılığın nöral temelleri, özellikle uzun vadeli faydaları tercih etme yeteneğinin bozulması ve kısa vadeli ödüllere karşı kontrol eksikliği gibi zorlukları içerir.

Bağımlılık nedeniyle insanlar uzun vadeli iyilikleri düşünme ve tercih etme yeteneklerini kaybederler. Bu, kısa vadeli tatminlere yönlendikleri ve bazen ciddi sonuçlara yol açabilecek davranışlara eğilimli olmaları anlamına gelir2.

Bağımlılık Mekanizmasında Nörotransmitterler

Birçok nörotransmitter bağımlılığın nörobiyolojik temellerinde önemli rol oynar. Bağımlılık, nörotransmitterlerin dengesini etkileyebilir ve kullanıcıları tüketilen maddeye karşı daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle, bağımlılığa doğru yaklaşım bu nörotransmitterlerin etkilerini anlamayı içerir:1, 2

 • Dopamin
 • Serotonin
 • Norepinefrin (noradrenalin)
 • Glutamat
 • GABA (Gamma-aminobutyric acid)
 • Endorfinler
 • Endokannabinoid

Dopaminin Bağımlılıktaki Rolü Nedir?

Dopamin, bağımlılıkta oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Dopamin, beyindeki ödül ve zevk merkezleri ile yakından ilişkilendirilen bir nörotransmitterdir, yüksek derecede zevk veren etkinliklerde beyin tarafından salınır. Madde kullanımı ve alkol tüketimi de dopamin salınımına yol açabilir, bu da keyifli bir his yaratır. Bu keyifli his, madde kullanımını pekiştirir, tekrarlayan kullanıma ve nihayetinde bağımlılığa yol açabilir.

bağımlı bir beyin kendini ödüllendiriyor
1. Ödül ve Takviye
Kişi yemek yeme veya cinsellik gibi hayatta kalımı teşvik eden aktivitelerde bulunduğunda, beyin bu davranışları pekiştirmek amacıyla dopamin salar. İlaçlar ve alkol de dopamin salımına yol açabilir, bu da keyifli bir his yaratır. Bu keyifli his, maddenin kullanımını pekiştirir, tekrarlayan kullanıma ve nihayetinde bağımlılığa yol açabilir.
2. Arzu ve Motivasyon
Bağımlılık ilerledikçe, beyin bağımlılığa yol açan maddenin varlığına adapte olur. Zamanla, kişi aynı keyifli etkiyi elde etmek için daha fazla maddeye ihtiyaç duyabilir. Bu, arzuları ve maddeyi aramak için motivasyonu artırır.
3. Öğrenme ve Hafıza
Dopamin, öğrenme ve hafıza süreçlerinde rol oynar. Beyin, ilaç kullanımıyla ilişkilendirilen keyfi hatırlar ve buna bağlı olarak yarattığı olumsuz sonuçlara rağmen kişinin ilacı tekrar arama olasılığını artırır.
4. Çekilme ve Negatif Duygular
Madde etkisini yitirdiğinde veya bir kişi bırakmaya çalıştığında, dopamin seviyeleri düşer, bu da çekilme belirtilerine ve negatif duygulara yol açar. Bu belirtiler çok rahatsız edici olabilir ve kişiler bunlardan kaçınmak için madde kullanmaya devam edebilirler.
5. Duyarlılık
Zamanla, ilaçların veya alkolün tekrarlanan maruziyeti, beynin dopamin sisteminde değişikliklere yol açabilir. Bu, maddenin keyifli etkilerine artan duyarlılığa ve yiyecek veya sosyal etkileşim gibi doğal ödüllere azalan duyarlılığa neden olabilir. Bu, maddeyi daha cazip hale getirebilir ve bağımlılığı pekiştirebilir.

Kortikotropin ve Dinorfin Nedir? Bağımlılıktaki Yeri Nedir?

Kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF) ve dinorfin, bağımlılığın karanlık yönünde özellikle madde bağımlılığının gelişimi ve sürdürülmesi ile bağımlılığın olumsuz duygusal durumlarıyla ilişkili olarak önemli roller oynayan iki nöropeptittir1. Hem CRF hem de dinorfin, negatif duygusal durumları, artmış stres tepkilerini ve sürekli madde arzusunu teşvik eder.

Kortikotropin-Salgılatıcı Faktör (CRF)

CRF, vücudun stres yanıtında rol oynayan bir nöropeptittir. Bağımlılığın bağlamında, birkaç önemli işlevi vardır:

Stres Tepkisi
CRF, stres anlarında salgılanır ve madde kötüye kullanımının kronik maruziyeti stres yanıt sisteminin düzensizleşmesine neden olabilir. Bu, bağımlılıkla ilişkilendirilen olumsuz duyguları ve anksiyeteyi artırabilir.
Dürtü ve Çekilme
Yükseltilmiş CRF seviyeleri, madde dürtüsü ve çekilme sırasında deneyimlenen olumsuz duygusal belirtilerle ilişkilendirilir. Bu belirtiler, bireylerin madde kullanımını bırakmak veya azaltmak konusunda zorlanmasına neden olabilir.
Nöroadaptasyon
Kronik madde kullanımı, ödül ve stres sistemlerinin beyinde adaptasyonlarını tetikleyebilir, bu da CRF aktivitesinde artışa neden olabilir. Bu adaptasyon, bireylerin çekilme sırasında yaşadıkları olumsuz duygusal durumları hafifletmek amacıyla madde kullanmaya devam etmelerini teşvik edebilir.
Tekrar Başlama (Nüks Etme)
CRF sistemlerinin düzensizleşmesi, bağımlılıktan kurtulma sürecinde nüks riskinin artmasına neden olan stresle tetiklenen CRF salınımı ile ilişkilidir.

Dinorfin

Dinorfin, beynin ödül sistemini modüle etmede rol oynayan endojen bir opioid peptiddir.

Anti-Ödül Sistemi
Dinorfin, beynin doğal ödül mekanizmalarının etkilerine karşı çıkan bir anti-ödül peptidi olarak hareket eder, örneğin dopamin salınımı gibi. Kronik madde kullanımı, dinorfin seviyelerinin artmasına yol açabilir, bu da doğal ödüllere karşı baskın olan haz yanıtını zayıflatır ve madde elde etme ve kullanma üzerine daha fazla odaklanmayı teşvik eder.
Olumsuz Duygulanım
Yükseltilmiş dinorfin seviyeleri, mutsuzluk, anksiyete ve haz alamama gibi durumlarla ilişkilendirilir. Bunlar genellikle bağımlı kişilerin çekilme sırasında deneyimlediği semptomlardır. Bu, bu olumsuz duygusal durumları hafifletmek için madde kullanma ihtiyacını sürekli olarak artırır.
Dürtü ve Nüks Etme
Dinorfin, madde dürtüsü ve nüksle ilişkilendirilmiştir. Oluşturduğu olumsuz duygusal durumlar, bireylerin bu duyguları hafifletmek amacıyla madde kullanmaya yönlendirmelerine neden olabilir.

Endokannabinoidler ve Bağımlılık

Endokannabinoidler bağımlılıkla ilgili önemli bir rol oynayan endojen bir nörotransmitter sistemi olan endokannabinoid sisteminin bir parçasıdır.

Bu sistem, özellikle ödül ve zevkle ilgilidir ve madde kullanımının ödüllendirilmesine, stres yanıtının düzenlenmesine, çekilme semptomlarının ve toleransın yönetilmesine ve davranışsal kontrolün düzenlenmesine katkıda bulunabilir.

Endokannabinoid sistemi, bağımlılık süreçlerini anlama ve tedavi hedefleri belirleme açısından önemlidir, ancak bu alandaki araştırmalar hala devam etmektedir1.

Bağımlılık ile İlişkili Nöroanatomik Bölgeler

Bağımlılıkla ilişkilendirilen nöroanatomik bölgeler arasında aşağıdakiler öne çıkmaktadır:

 • Nucleus Accumbens
 • Ventral Tegmental Area (VTA)
 • Prefrontal korteks (PF)
 • Hippocampus
 • Striatum

Nucleus Accumbens, ödül ve motivasyonun düzenlenmesinde merkezi bir rol oynarken, VTA dopamin salınımını düzenler ve bağımlılıkta kilit bir rol oynar. PF, bilişsel işlevleri düzenlerken, Hippocampus bağımlılık hafızası ve öğrenmesi ile ilgilidir. Son olarak, Striatum ödül işleme ve hareket kontrolünde etkisiyle bağımlılık davranışlarının oluşumunda katkı sağlayabilir.

Aşırı Tüketim / Sarhoşlukta Etkilenen Beyin Bölgeleri

Bağımlılık döngüsünün aşırı tüketim/sarhoşluk aşaması, bir bireyin tercih ettiği maddeyi tüketmeye başladığı aşamadır. Bu aşama, temel ganglia ve temel iki beyin alt bölgesi olan nucleus accumbens ve dorsal striatum’u yoğun bir şekilde içerir. Bu aşamada maddeler, beyni çeşitli yollarla etkiler3.

Bağımlılık ve Öğrenme Mekanizması İlişkisi

Bağımlılığın öğrenme mekanizması, kişinin bağımlılık yapan maddeyi veya davranışı kullanarak olumlu bir deneyim yaşamasıyla başlar. Bu deneyim, özellikle dopamin sistemi aracılığıyla ödül etkisi yaratır.

bağımlılığın motivasyonu

Bağımlılık sürecinde tolerans ve çekilme belirtileri de ortaya çıkar. Bu öğrenme mekanizmaları, bağımlılığın gelişimini ve sürdürülmesini açıklar ve bağımlılık ile baş etme yöntemleri için önemlidir4.

Bağımlılıkla Mücadele Süreci

Bağımlılığı yenme süreci bağımlılık türüne ve kişinin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir. Temel bileşenleri detoksifikasyon, davranış terapileri, ilaç tedavisi, aile destek, katılım ve izleme, ve psikolojik destek almayı içerir. Bağımlılık ile başa çıkma yöntemleri kişiselleştirilmiş olmalıdır, ayrıca sürekli destek gerektirebilir.

Kapatırken

Bağımlılığın nöral temelleri, dopamin sistemi başta olmak üzere beyindeki nörotransmitterlerin dengesinin bozulması ile ilişkilidir. Bağımlılık, ödül yollarındaki aşırı aktivasyon ve ödüllendirici davranışların teşvik edilmesiyle karakterizedir. Bu nörolojik değişiklikler, kişinin bağımlılığı sürdürme isteğini ve kontrolünü kaybetmesini tetikler.

Başarılı bir yaklaşım, bağımlılığı olan kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirmeyi, işlevselliği geri kazanmayı ve bağımlılıkla başa çıkma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Kaynakça

 1. Uhl, G. R., Koob, G. F., & Cable, J. (2019). The neurobiology of addiction. 1451, 5–28. https://doi.org/10.1111/nyas.13989
 2. Volkow, N. D., Boyle, M., & Ph, D. (2018). Neuroscience of Addiction : Relevance to Prevention and Treatment. August, 729–740. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17101174
 3. U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Office of the Surgeon General, Facing Addiction in America: The Surgeon General’s Report on Alcohol, Drugs, and Health. Washington, DC: HHS, November 2016.
 4. Kandel, E., Koester, J. D., Mack, S. H., & Siegelbaum, S. A. (2021). Principles of Neural Science. In Principles of Neural Science.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.