Psikolojide Doğru Bilinen Yanlışlar - Hiwellapp.com

Psikolojide Doğru Bilinen Yanlışlar

Doğum Sonrası Depresyon Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi
21 Eylül 2020
Depresyon Tedavisinde Davranışsal Aktivasyon Kullanımı
7 Ekim 2020

Psikoloji çoğu insanın merak edip hakkında araştırmalar yaptığı bir bilim dalıdır. Kendini anlamak için araştırmalar yapan her insanın yolu psikoloji ile kesişmektedir. Bu araştırmalar da çoğunlukla internet üzerinden yapılmaktadır. Herkesin tüm bilgi ve düşüncelerini internete yazabildiği bu dönemde internette her konuda büyük bilgi kirlilikleri bulunmaktadır. Bu konulardan biri ise psikoloji bilimidir. Peki psikolojide kulaktan kulağa yayılan ve doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Psikopat ve Sosyopat Terimleri

Halk arasında psikopat veya sosyopat olarak bilinen kişiler aslında Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan insanlardır. Yani psikopatlık diye bir hastalık yoktur aslında bu hastalık Antisosyal kişilik bozukluğudur. Bu kişiler vicdan azabı veya pişmanlık duyma gibi özelliklere sahip değillerdir ve tekrarlayıcı şekilde suç işleme davranışları vardır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

İnsanlar Antisosyal kişilik bozukluğunu “asosyal” olmak ile karıştırılmaktadır. Fakat Antisosyal kişilik bozukluğu aslında

 • Sık sık yalan söyleme
 • Tutuklanmaya yol açacak yineleyici davranışlarda bulunup kurallara uymama
 • Dürtüsellik
 • Sık kavga etme ve öfke
 • Kendisinin veya başkalarının güvenliğini umursamama
 • Vicdan azabı ve pişmanlık duymama gibi özelliklerle karakterize bir kişilik bozukluğudur ve asosyallik ile hiç bir benzerliği yoktur.

Şizofreni Hastalığı

 • İnsanlar kendi kendine konuşan, var olmayan şeylerin var olduğunu düşünen, sanrılar yaşayan, konuşma sıkıntıları yaşayan herkesin şizofreni olduğunu düşünürler. Fakat bütün bu özellikler aslında psikoz denilen bir semptom (belirti) kümesinin özellikleridir. Yani bahsettiğimiz bütün bu belirtiler ciddi bir depresyonda veya Bipolar bozuklukta da görülebilir.
 • Şizofrenide ise kişiler pozitif ve negatif belirti denilen iki tür belirti yaşarlar. Pozitif belirtilerin içine bahsettiğimiz psikoz belirti kümesi yani sanrılar, halüsinasyonlar ve konuşmada bozukluklar girerken negatif belirtilerin içine ise sosyal bakım ve hayatı idame ettirebilecek özelliklerde sıkıntı yaşama girer. Şizofreni psikozdan çok daha fazlasıdır. Psikoz belirtileri iyileştirilebilirken şizofrenide sıkıntılı taraf negatif semptomlardır.
 • Şizofreni hastaları bilinenin aksine tehlikeli insanlar değillerdir. Ortalama bir insandan daha fazla saldırgan veya tehlikeli değillerdir fakat bu algı yüzünden şizofreni hastaları işlerinden ve sosyal çevrelerinden uzaklaştırılırlar.
 • Bilinenin aksine şizofreninin tedavisi vardır ve bu insanlar hayata katılabilmektedir. Sadece kullandıkları ilaçların güçlü yan etkileri yüzünden toplumdan dışlanmaktadırlar.
 • Şizofreni Çoklu Kişilik Bozukluğu ile aynı şey değildir. Şizofreni hastalarının gerçeklik algıları bozulur fakat birbirlerinden farklı birden fazla kişilikleri yoktur. Çoklu kişilik bozukluğunda ise kişilerin birbirlerinden tamamen farklı birden fazla kişilikleri bulunur.

Bipolar Bozukluk

 • Yine toplumda bilinenin aksine Bipolar bozukluk da tedavisi olan ve hastaların yaşamlarına devam edebildiği bir hastalık çeşididir. Bir Bipolar bozukluk hastasının toplumdaki herhangi kişiden hiç bir farkı yoktur. Bu kişiler işlerine ve toplumdaki rollerine devam edebilirler.
 • Bipolar hastaları da tehlikeli insanlar değildir ve çevrelerine hiç bir tehlikeleri yoktur.
 • Bilinenin aksine Bipolar bozukluk hastaları halüsinasyon görmez ve sanrı yaşamazlar.

Kendini Beğenmişlik ve Ego

Toplumumuzda insanlar ego kelimesini kendini beğenmişlik veya narsisizm olarak tanımlamaktadırlar hatta bunun için egoist kelimesini kullanırlar fakat egonun narsisizm ile alakası yoktur.

Ego aslında ilkel benlik anlamına gelmektedir ve kişinin dürtülerini ve vicdani tarafını dengeleyen bir sistemdir. Bu yüzden egomuzun güçlü olması sağlıklı bir durumdur çünkü dürtülerimizi, toplumsal algımızı ve vicdanımızı dengeleyen sistemimizin oldukça güçlü olması gerekmektedir.

İnsanın egosu ne kadar güçlü ise psikolojisi de o kadar güçlüdür.

Depresyon

Bilinenin aksine depresyon kolay girilen ve kolayca çıkılan bir mutsuzluk hali değildir. Her mutsuzluk hissettiğimiz dönem depresyonda olduğumuzu göstermez. Bir insanın depresyonda olduğunu söyleyebilmek için en az 6 ay boyunca

 • Her gün ve gün boyu süren depresif duygudurum
 • Normalde severek yapılan aktivitelerden zevk almama
 • İştah azalması veya artması
 • Uykusuzluk veya aşırı uyku hali
 • Yorgunluk ve enerji kaybı
 • Değersizlik veya suçluluk duygularının belirgin derecede olması
 • İlerlemiş vakalarda ise ölüm düşünceleri görülmektedir.

Hiwell Nedir?

Hiwell, online bir platformda uzman klinik psikologlarla danışanları bir araya getirerek psikolojik danışmanlığı ulaşılabilir, uygun fiyatlı ve konforlu hale getirir. Hiwell, danışanların video görüşmeler ve mesajlarla uzman psikologlardan hizmet almasını sağlar. “Başlayın” diyerek sizin için özel tasarlanmış psikolojik danışmanlık sürecinize hemen başlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başlayın